BLOG

Regeerakkoord rampzalig voor gehandicapten

Regeerakkoord rampzalig voor gehandicapten

Sprak ik in mijn vorige blog nog over het risico dat in de komende jaren vele verworvenheden voor mensen met een beperking teruggedraaid zullen worden, inmiddels zijn het zo goed als feiten geworden.

Veel mensen met een verstandelijke beperking die nu een indicatie hebben voor een beschermde woonomgeving met voortdurende begeleiding en hulp bij de verzorging (VG-3) of de nog zwaardere indicatie van ‘veel begeleiding’ en ‘veel hulp bij de persoonlijke verzorging’(VG-4), komen in de toekomst onder een regime van de gemeente dat gebaseerd is op ‘maatschappelijke ondersteuning’ met een compensatieplicht. Daar komt bij dat de hoogte van de bezuiniging eerst 5 procent was en nu is gestegen naar 25 procent. En dan zijn we er nog niet, omdat de gemeente uiteraard ook uitvoeringskosten moet maken. Schattingen van deskundigen variëren van 5 tot 10 procent van het budget, dat nodig is voor de uitvoering. Dat betekent dus een bezuiniging van 30-35 procent.

Kwaliteit van samenleving

We hebben de afgelopen week heel veel kritiek gehoord op de nieuwe verdeling van de ziektekostenpremies. Iedere dag stonden de kranten er vol van en ook alle actualiteitenprogramma’s en praatprogramma’s werden ermee gevuld. Over de consequenties voor bovengenoemde groep heb ik nagenoeg niemand gehoord. Sterker nog, de geluiden die te horen zijn, lijken vooral berusting uit te stralen. Dat lijkt ook binnen de sector steeds meer het geval. Ik krijg reacties als ‘weiger een (financiële) slachtofferpositie’ of ‘claim geen uitzonderingspositie als je een ongedeelde samenleving wilt’. Dergelijke uitspraken getuigen mijns inziens van een klassiek liberale opvatting: er is een ongedeelde samenleving / gelijkheid als iedereen formeel (voor de wet) gelijk is. Mijn opvatting is echter nog steeds dat de kwaliteit van een samenleving onder andere wordt bepaald door de manier waarop zij feitelijk met haar meest kwetsbare deelnemers omgaat. Dat gaat verder dan formele gelijkheid. Het op de nu besloten manier gaan snoeien in de voorzieningen voor met name de hierboven genoemde groep mensen (ik heb het dus niet over de categorieën VG 1 en VG 2) vind ik gewoon asociaal. Deze bezuinigingen zijn enorm veel groter dan onder het vorige ‘rechtse’ kabinet was afgesproken en dat lijkt me dus vooral de PvdA aan te rekenen.

Kiezen

Uiteraard zullen we vanuit de sector niet bij de pakken neer moeten gaan zitten. Het is nu immers extra belangrijk om met name de groep VG-3 en VG-4 onder de aandacht te brengen van gemeentebestuurders en raadsleden, opdat zij in de keuzes die zij moeten gaan maken, wél kiezen voor een adequate begeleiding en verzorging. Dat zal echter nauwelijks mogelijk zijn, gezien de financiële opgave waarvoor gemeentes gesteld worden.

De vraag is ondertussen wat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland gaat doen. Kiest die eieren voor haar geld, door slechts de kern AWBZ te omarmen, of zal zij zich, weliswaar coöperatief, maar ook principieel opstellen achter de mensen wiens zorg aan hen is toevertrouwd door veel ouders en verwanten die zelf ook niet altijd in staat zijn hun mening te verwoorden.

Marc van Ooijen

6 Reacties

om een reactie achter te laten

laan

14 november 2012

Het recht op AWBZ gaat veranderen in een voorziening WMO. Of en hoeveel dat gaat uitmaken, zal ook sterk afhangen van het indicatiesysteem. Het indicatiesysteem zal moeten gaan aansluiten bij de WMO. Maar ja niemand weet hoe dagbesteding en PGB er onder de WMO gaan uitzien. Sterker nog volgens mij hebben gemeenten geen idee wie ze over de schutting krijgen als je over ZZP3 en hoger praat.

Dat wordt CHAOS als wij niet heel hard gaan staan voor deze mensen want zelf kunnen velen het niet.

Een verdrietige moeder van 2 chronisch zieke kinderen

15 november 2012

Wij hebben 2 chronisch zieke kinderen, weet iemand hoe verdrietig dit is???? Geen toekomst perspectief??
Wij hebben al 27 jaar veel extra bijzondere ziektekosten gehad en altijd al een drempel van eigen bijdragen, het overige kon je declareren en daarvan ontving je maar 1/3 deel terug. Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak een weinig inkomen, Als onze jongste dochter op haar zelf zou wonen dan bleef er geen geld over voor eten, ze komt nog heel veel tekort, dan kunnen ze toch beter een pil in het ziekenfonds pakket doen dan dat ze je het leven onmogelijk maken? Vind dit schandalig. Ze hebben eer slogan"Iedereen moet mee doen in deze maatschappij". Maar chronisch zieken en gehandicapten horen daar niet bij!! Wat een discriminatie, echt wel!
Veel zorgen en verdriet gekend,alles hebben ze afgebroken, is er dan niemand die op staat en zegt: NU STOP"Dit kan niet meer.Ze laten het allemaal gebeuren. Als er belasting betaald moet worden dan weten ze je wel te vinden, maar in eigen land eigen mensen helpen dan zijn ze niet thuis. Door hard en veel werken hebben wij het hoofd boven water kunnen houden, je wordt steeds weer gestraft. Ik kan nog wel zo doorgaan zo baas als ik ben. Niemand weet precies hoe het voelt als je kinderen altijd maar ziek zijn en inleveren op gezondheid en financieel.
Onze eerlijkheid wordt bestraft, ik stop ermee, zie wel dat ik mijzelf wel red. dan maar niet meer op eerlijke manier.
Wie doet hier dan wat aan? Dit beleid moet gestopt worden. Mogen chronisch zieken dan geen partner hebben?? Moet die dan alles betalen om dat ze met een chronisch ziek verder willen gaan?

Anoniem

15 november 2012

Ook mijn zoon met ZZP GGZ 4C verliest zijn aanspraken op AWBZ zorg en moet hiervoor aankloppen bij de gemeente. Ik heb de portretten gezien die volgens VNG een goed beeld geven van de transitiegroep. De interviews laten mensen zien die nog goed regie kunnen houden en ook vrij mondig zijn (m.u.v. het meisje Nikita).
Men vergeet dat m.n. bij de groep GGZ en zeker ook bij VG dikwijls geen probleeminzicht is, er is ook grote groep zorgmijders voor wie de dagelijkse (en ook nachtelijke) begeleidingsstructuur nodig is om niet van kwaad tot erger te komen. Het CPB noemt dat GGZ 'lage ziektelast' heeft. Het is de vraag wat men daar mee bedoelt. Kost het weinig? Is de impact van een psychiatrische beperking laag in vergelijking met mensen met een andere zorgaanspraak? Bullshit! Er zijn inmiddels al diverse onderzoeken waar het tegendeel wordt bewezen. Ook de impact op de omgeving van iemand met een psychiatrische beperking is groot. Van de groep mantelzorgers is dit de groep die het meest overbelast is, blijkt uit onderzoek.
Ook ik hoor en zie weinig reacties uit het veld. De belangenbehartiging van de GGZ, waar zijn ze? Laat eens wat horen!

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

15 november 2012

Er spelen twee van elkaar onafhankelijke zaken:
1. Het overhevelen van de AWBZ-uitvoering naar de gemeenten (WMO).
3. De bezuinigingen op de AWBZ, door o.a. het inkrimpen van de AWBZ tot een kern-AWBZ.

Ik zou de VGN en andere belangenorganisaties van gehandicapten en andere zorgbehoevenden adviseren tegen de overheveling naar de WMO te protesteren. De redenen staan beschreven op www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.php.

Voor wat betreft het terugbrengen tot een kern-AWBZ kan ik me voorstellen dat de VGN zich stil houdt, want de gehandicaptenzorg zou onder de AWBZ blijven vallen. Maar de VGN zou er wel bijzonder goed op moeten letten dat het budget hetzelfde blijft, dat ook de gehandicapten met indicatie VG-3 en VG-4 die zorg/begeleiding blijven krijgen die ze nodig hebben.

De belangenorganisaties van andere zorgbehoevenden, zoals de ouderen, zou ik adviseren op zijn minst ook zeer kritisch te zijn, en een mediacampagne te starten ter beïnvloeding van de publieke opinie en ter opvoering van de druk op de politiek.

Weliswaar heeft premier Rutte toegezegd dat de dagbesteding voor dementerende ouderen en gehandicapten gehandhaafd blijft, maar dat is onvoldoende. Ten eerste krijgen de gemeenten minder budget daarvoor dan de huidige uitvoerende organen hebben, en ten tweede gaan de bezuinigingen op de gewone dagbestedingen gewoon door.

Dat laatste is waarschijnlijk penny-wise, pound-foolish, want het werkt eenzaamheid in de hand die een stijgende zorgvraag in de hand werkt, die zeer waarschijnlijk veel meer geld kost dan de dagbesteding. Prof. Joris Slaets van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft onderzoek daarnaar gedaan en kwam tot de conclusie dat achter het onwelbevinden van ouderen voor 35% een eenzaamheidsprobleem zit.

E.Kriek

17 november 2012

@ meneer Conijn: ik zou u willen vragen om de reacties van anoniem en de verdrietige moeder serieus te nemen. Mogelijk hebben zij niet direct een boodschap aan uw site, en verlangen zij , graag in Jip en Janneke taal, steun vanuit de professionele hoek.
Dat is een verantwoordelijkheid die niet licht opgevat dient te worden.

Anoniem

1 december 2012

Ik lees vandaag: 1743 maal bekeken en 5 reacties! Wat zegt dit? Ik denk wel dat het velen betreft en bezig houdt maar even zovelen het niet meer bevatten wat er aan de hand is. Gelukkig kan ik als ervaringsdeskundige er bijna een boek over schrijven, zowel van de gebruikerskant als "bijna afgestudeerde in de Awbz".
Het valt mij op dat al onze "deskundologen" er zelf niet meer uit komen en onze regering voorop. Zouden we van dat rariteiten kabinet niet eens een permanente werkgroep deskundigen uit alle sectoren kunnen maken en dan ook afrekenen per uur op kwaliteit, niet alleen op aanwezigheidsdagen. Mogelijk kunnen ze ook eens over de grenzen heen kijken want daar bestaat niet eens een awbz (uniek voor Nederland). Daar hoeft niet zoveel te worden afgebroken want het is er gewoon niet in deze "luxe" vorm. Toch kennen al onze buurlanden ook gehandicapten en dementerende ouderen en psychiatrie en jeugdzorg. Dat betalen ze dan gewoon via de belastingen en geld wat er niet is, is er niet.Of je maakt gewoon andere keuzes.
Zo kan de politiek het ons natuurlijk ook vertellen, stukken eenvoudiger maar dat doen ze niet graag want dan moeten ze erbij vertellen waar het belasting geld dan wel naar toe gaat. Nederland lijkt in alles zo hoog aangeschreven, ik denk in bijna alles, maar een geciviliseerd land herken je aan de wijze waarop het met de zwaksten omgaat.
Ik zal ze daarop blijven aanspreken.

Top