BLOG

Solidariteit begint scheuren te vertonen

Solidariteit begint scheuren te vertonen

Nederland heeft een ontzettend solidair zorgstelsel. Iedereen is verplicht verzekerd; zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren en we betalen allemaal dezelfde premie voor het door de politiek vastgestelde basispakket. Jong is solidair met oud, gezond met ziek en hogere inkomens met lagere inkomens. Dat is een groot goed. Maar deze solidariteit begint scheuren te vertonen.

Ongezonde leefstijl bestraffen

De zorgkosten blijven almaar stijgen. Mensen zijn een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan zorg. Het is dan ook niet gek dat meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent)  vindt dat rokers en mensen die veel alcohol drinken een hogere zorgpremie zouden moeten betalen.

Deze wens is begrijpelijk, maar onverstandig. Want hoe bepaal je of iemand te veel drinkt? Mag je een keer dronken zijn of is dat aan een maximum gebonden? En als je al een norm hebt vastgesteld, is het de vraag hoe je in de praktijk controleert of men rookt of teveel drinkt. En als we al deze kant op gaan en een ongezonde leefstijl bestraffen met een hogere premie, hoe ver gaan we dan? Moet iemand die HIV of een andere seksueel overdraagbare aandoening heeft opgelopen meer zorgpremie betalen omdat hij of zij onveilig seks heeft gehad? En hoeveel meer premie dan? Tien euro per onveilige vrijpartij? Met deze discussie begeven we ons op een hellend vlak.

Scheuren zichtbaar

Naar aanleiding van de discussie over het plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie, dat inmiddels naar de prullenbak is verwezen, werden scheuren in de solidariteit zichtbaar. In dit plan zouden mensen met een laag inkomen minder zorgpremie hoeven te betalen en mensen met een hoger inkomen meer.

Onrechtvaardigheid

In die discussie bleek dat gezonde, werkende mensen niet onbeperkt een steeds groter deel van hun inkomen verplicht aan zorg willen betalen en al helemaal niet voor anderen. Verschillende mensen zeiden: “Waarom moet ik steeds meer betalen voor de zorg waar ik nauwelijks een beroep op doe en men mensen met een lager inkomen juist minder hoeven te betalen, terwijl ze meer gebruik maken van de zorg? Dat is onrechtvaardig.“

Trendwatcher Adjiedj Bakas schreef in NRC: "Als de calorie-inname van burgers voor de hoogte van de zorgpremie bepalend wordt, dan zullen veel laagopgeleiden de hoogste zorgpremie gaan betalen. Net goed. Wie niet horen wil, moet maar voelen." Blijkbaar is er een grens aan wat mensen bereid zijn te betalen voor anderen. We moeten ervoor zorgen dat deze grens niet wordt overschreden.

Besparen op zorg

Willen we de solidariteit behouden dan is de enige manier ervoor te zorgen dat de zorgkosten minder snel stijgen. Daarom is het verstandig dat het kabinet gaat besparen op de zorg. En zelfs met die bezuinigingen stijgen de zorgkosten deze kabinetsperiode nog steeds. Vervelende maatregelen maar wel noodzakelijk om de solidariteit te behouden.

Anne Mulder
Lid VVD Tweede Kamerfractie

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

28 november 2012

Ik denk dat mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen en als “wanbetalers” worden weggezet door een tweede Kamerlid als Mulder de solidariteit meer ondermijnt dan die flauwe opmerking van Adjiedj.
Laat hem uiteraard wel de trend van solidariteit bij de VVD volgen. VVD is mede verantwoordelijkheid voor de stijging van de kosten in de zorg: verkeerd zorgstelsel maar voorlopig blijft het bij hem nog om de ambassadeur en naprater van Schippers te zijn: Solidair met een waanbeeld, dat is Anne wel. Yes Minister!

Welek frame krijgen we de volgende keer?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

28 november 2012

Een aantal opmerkingen bij uw blog, hr. Mulder:

* Het gaat bij de koppeling tussen levensstijl en zorgpremiehoogte om bewust en chronisch gezondheidschadend gedrag. De meeste mensen die HIV hebben opgelopen hebben dat opgelopen door kortdurende onveilige seks, of in een periode dat het nog onvoldoende doorgedrongen was dat onveilige homoseks een groot risico op HIV inhield. De statistieken wijzen dat uit.

Verder is het zo dat homoseksualiteit door velen in de samenleving afgekeurd werd en homoseksuelen zich daardoor als mens verstoten voelden, waartegen men zich afzette door juist (onveilige) homoseks te hebben. Er zit dus een psychosociaal verhaal achter, waardoor dit voorbeeld een slecht voorbeeld is.

* Rokers betalen al voor de extra zorguitgaven die ze veroorzaken, d.m.v. de (verhoogde) accijnzen. Hetzelfde geldt voor mensen die alcohol drinken, zij het dat daarvoor de alcoholaccijnzen waarschijnlijk nog verder verhoogd moeten worden. (Omdat VWS-beleid niet alleen om de zorgfinancieringsbalans maar ook om de volksgezondheid zou moeten gaan, dient er toch een rokenontmoedigingsbeleid gevoerd te worden, maar niet -- meer -- via geldelijke wegen.)

* Mensen met een metabole conditie (door een slecht voedings- en beweegpatroon) betalen geen extra premie en geen accijnzen, terwijl duidelijk is geworden uit (nieuw) onderzoek dat zij veel extra zorgkosten maken. Zo'n conditie is te controleren d.m.v. een sneltest op bepaalde biomarkers, zodat een koppeling tussen levensstijl en premiehoogte hier wel gerechtvaardigd, goed uitvoerbaar en effectief is. Zie voor meer informatie www.gezondezorg.org/preventiebeleid.php.

* Als u wilt dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen omdat verzorgingshuizen duur zijn zou u niet moeten bezuinigen op de thuiszorg. Wellicht kan de thuiszorg kosteneffectiever, maar er komt een golf van ouderen aan de komende drie decennia, dus het thuiszorgbudget zou niet verkleind moeten worden.

Verder ruikt uw blog helaas naar opportunisme. U pleit tegen een koppeling van premiehoogte aan levensstijl, maar voert tegelijkertijd Adjiedj Bakas op, die meer voor dan tegen zo'n koppeling pleit.

Ik nodig u graag wederom/nogmaals uit mijn site door te nemen, die op bepaalde onderwerpen vernieuwd is a.g.v. voortschrijdend inzicht en/of nieuwe feiten en cijfers. Hij bevat zeer veel tekst, dat beaam ik onmiddellijk, maar hij is geschreven vanuit de optiek van de politiek. Hij zou voor u dus interessant leesvoer moeten zijn.

Frank Conijn

28 november 2012

"Ik nodig u graag wederom/nogmaals" moet zijn: Ik nodig u graag nogmaals/opnieuw.

Anoniem

28 november 2012

Als je burgers vraagt of ze minder voor een ander willen betalen dan is het antwoord: ja. Als je ze vraagt of mensen die - buiten hun invloed om - ziek worden, zorg zouden moeten ontvangen ook als zij dat zelf niet kunnen betalen, dan is het antwoord ook ja. Antwoorden uit polls zijn in deze volslagen nutteloos. Als Anne kiest om bepaalde uitkomsten aan te halen, dan zegt dat meer over Anne dan over de 'Nederlander'.

Anne: Als je een scheur wilt forceren dan moet je zo doorgaan.

E.Kriek

29 november 2012

Helaas hebben dit soort blogs een functie:
en die bestaat uit het afleiden van de aandacht op de kern van het probleem ( niet de zorg is te duur maar het systeem ( markt) is te duur ) .
Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat niemand praat over de 12 miljard (??) reserves bij ZN, en dat de discussie nu gaat over onveilige seks en lifestyle.
Een beschaafd land onwaardig.
Sinds de overheid ( inclusief meneer Mulder) haar verantwoordelijkheid aangaande de zorg heeft overgelaten aan ZN, is het bergafwaarts gegaan met de zorg en met ons land.
Ik hoop, ondanks dit gammele zorgstelsel, oud genoeg te worden om de parlementaire enquete hierover nog mee te maken.

Top