BLOG

Lokaal maatwerk helpt kwetsbare groepen

Lokaal maatwerk helpt kwetsbare groepen

De gemeenten zijn aan zet. Zij moeten lokale zorgnetwerken smeden. En per wijk in kaart brengen wie welke hulp nodig heeft. Maar eerst horen de geldstromen in zorg en welzijn te worden gebundeld.

Dat zei Marjanne Sint bij de presentatie van het rapport ‘Regie aan de poort’ van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) in Den Haag. Sint is bestuursvoorzitter van de Isala klinieken in Zwolle, en raadslid van de RVZ, de belangrijkste adviseur van de minister van Volksgezondheid. De RVZ wil dat gemeenten lokaal maatwerk leveren. Dat kan als zij wijkgerichte multidisciplinaire basiszorgteams opzetten waar huisartsen, jeugdhulpverleners en maatschappelijk werkers samenwerken.

Aparte loketten

Prima plan. Want de eerstelijnszorg is versnipperd. Gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen als jeugdzorg, maatschappelijk werk, arbeidsreïntegratie en schuldhulpverlening hebben gescheiden poorten. Er bestaan aparte loketten en een eigen manier van kijken. Vaak weet de ene organisatie van de andere niet wat er achter welke voordeur schuilgaat. Er wordt te laat gereageerd, kennis en geld verspild.

Kennisuitwisseling

De RVZ wil dat gemeenten, zorgverzekeraars en lokale zorgaanbieders hun gegevens bundelen, zodat huisvestingsperikelen of eenzaamheid sneller worden gesignaleerd. Ook dat klinkt goed. Wissel die kennis dan wel meteen digitaal uit via wat ooit het epd heette. Slechts dan kan er slagvaardig worden opgetreden, zodra zich psychosociale problemen voordoen in combinatie met gezondheidsproblemen.

Schotten

Een andere kwestie is dat zorg en welzijn niet uit hetzelfde potje worden betaald. Daarom wil de RVZ dat de bekostiging van de eerstelijnshulp op de schop gaat. Dat wil zeggen: de gescheiden geldstromen van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten worden gebundeld. De RVZ heeft een punt, zoals zo vaak. Blijkbaar vindt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dat ook. Prompt garandeerde hij dat de schotten tussen zorg en welzijn nog in deze kabinetsperiode verdwijnen.

Kwetsbare groep

Goed nieuws voor iedereen die kampt met meervoudige aandoeningen op het gebied van zorg, gedrag, gezin, relaties, werk en inkomen. Dat zijn één miljoen mensen, vooral uit lagere sociale milieus. Leve de ontschotting. Als deze kwetsbare groep mensen eerder preventief en effectief wordt geholpen, komt dat de hele samenleving ten goede.

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 december 2012

Dit schetst wel een erg simpel en optimistisch beeld van het RVZ advies. Een advies dat is opgesteld door mensen die deze zorg niet kennen en nu wordt geadverteerd door mensen zonder speciale betrokkenheid. Ik stel voor dat we fiscalist Willem Vermeend ook even vragen naar zijn mening, die zal ook wel positief zijn. Vraagt dan niemand zich af of zij wel bekwaam zijn om zich een mening te vormen en voldoende relevante autoriteit hebben om die mening uit te dragen?

wansink

10 december 2012

Een goedemorgen, beste "Anoniem", Graag laat ik me door u aanspreken. Maar wel op voorwaarde dat u het stiekem door u verkozen schuttersputje van hautaine criticaster verlaat. Deal of no deal?

Anoniem

10 december 2012

No deal (want dat kan mijn functie niet). Maar goed, uw kritiek is natuurlijk op zijn plaats. Punt blijft dat ik mij afvraag waar u uw autoriteit op baseert.

wansink

10 december 2012

Verbazingwekkend, uw reactie, beste "Anoniem": 'no deal'. U verschuilt zich achter uw ongetwijfeld goed gehonoreerde "positie" om uw eigen identiteit niet te hoeven prijsgeven. Bijzonder nobel en voorbeeldig van u, want u geeft daarmee in elk geval blijk van enige geletterdheid. Op grond van uw stellingname meent u vervolgens wederom een ander instigerend de les te mogen lezen. Een opmerkelijk 'liberaal' standpunt dat, met alle respect, zowel doet twijfelen aan uw eigen competentie als aan uw oprechtheid, zelfbeeld en visie op de samenleving. Kwestie van onbegrepen reciprociteit?

Anoniem

10 december 2012

Onbegrepen reciprociteit? Nee, welbegrepen formele verhoudingen. Mee discussiëren onder naam en toenaam is helaas slechts voor weinigen weggelegd. Die velen moeten het vaak accepteren dat de weinigen die die vrijheid wel hebben, die vrijheid 'liberaal' gebruiken, waardoor de publieke oordeelsvorming niet altijd gebaseerd wordt op de best geïnformeerde opinionleaders.

Degenen die een anonieme reactie insturen weten dat die reactie bij de beoordeling door een lezer minder serieus zullen worden genomen. Dat is de prijs. Het grote voordeel is echter dat mensen die normaal niet kunnen reageren dat nu wel kunnen en dat ook kunnen zonder het belang van hun werkgever te moeten dienen. Auteurs die met naam en toenaam stelling nemen aan moeten wennen aan de kritiek uit anonieme hoek.

Het algemene PR-advies is niet te reageren op reacties (anoniem of niet). Het feit dat u reageert kan ik wel waarderen, maar ik mis een inhoudelijk antwoord op mijn vraag: Waarom claimt u voldoende autoriteit om een mening over deze materie te vormen EN deze te publiceren?

wansink

10 december 2012

Waarde "Anoniem". Bedankt voor uw persistentie. Zie mijn website(s). Stuur een verzoek om met mij te linken. Volg me op twitter. Allemaal kanalen die voor iedereen open staan. Dan heeft u alvast een indicatie van een antwoord. Stuur me een email of een sms, en ik ga graag het gesprek met u aan. Ben zeer benieuwd naar de inhoudelijke kant van uw meningsvorming....Groetend, Willem.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

10 december 2012

Ik ben nog niet helemaal overtuigd van de kosteneffectiviteit en de werkbaarheid van multidisciplinaire basisteams, maar er zouden wel heel goed experimenten mee gedaan kunnen worden.

En ontschotting is sowieso goed. Ik pleit zelfs voor het laten opgaan van de ziektekostenverzekering en de AWBZ in één, all-in zorgverzekering. Dat heeft grote voordelen; zie www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.php.

B.Bröcking

12 december 2012

Ontschotting is niet de oplossing. Dan moeten de AWBZ, zorgverzekeringswet, WMO, wet schuldhulpverlening, jeugdwet en zo in''en nieuwe wet worden samengevoegd. Dat is niet alleen een gigantische bureaucratische operatie. Die nieuwe wet wordt ook een bestuurlijk en fiancieel onbeheersbaar monstrum.
Verder leidt per definitie ontschotting tot nieuwe schotten. Lees hierover het advies van de RMO uit 2008.
Beter is de schotten in stand te laten. Immers schotten leiden tot focus in de beleidsactiviteiten. Een goede focus in de beleidsactiviteiten is een voorwaarde voor het bereiken van de beleidsdoelen van bijv een WMO, AWBZ of Wet Werk en Inkomen.
In mijn optiek is de oplossing voor verkokering zorgen dat er op de juiste plekken deuren in de kokers zitten, zodat makkelijk contact gelegd kan worden met een aanpalende wet / beleidsterrein als dat voor de zorg aan de cliënt nodig is. Dat doen professionals met lef nu al in de praktijk.Zie bijv. van de Brink e.a., Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk, 2012.
Professionals met lef en hart voor hun cliënt kunnen in een verkokerde zorg met deuren op de juiste plek heel goed samenhangende zorg verlenen.
Daarvoor is geen dure bestuurlijke reorganisatie nodig

Anoniem

12 december 2012

Beste Willem Wansink, Ik heb inmiddels uw websites bekeken en gezien dat het goed mogelijk is om in vlak na elkaar boeken te publiceren waarin ziekenhuisbestuurders als Paul Smits als verborgen elite, bescheiden en dienend worden beschreven maar ook als laffe geldwolven.

Ik heb helaas geen verwijzingen naar welzijnswerk gevonden. Ook de eerste-lijns gezondheidszorg wordt alleen in de zijlijn bediend. Mijn vraag blijft daarom staan.

vromen

12 december 2012

Ik vind de reactie van de Heer Wansink zeer sportief! Het komt niet vaak voor dat er aangeboden word om hierover gedachten te wisselen in een private en "anonieme" sfeer, hulde daarvoor.

Ik zeg aanpakken deze kans aangezien u anoniem wilt blijven.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

12 december 2012

@ B. Böcking:
U stelt: "Ontschotting is niet de oplossing. Dan moeten de AWBZ, zorgverzekeringswet, WMO, wet schuldhulpverlening, jeugdwet en zo in''en nieuwe wet worden samengevoegd. Dat is niet alleen een gigantische bureaucratische operatie. Die nieuwe wet wordt ook een bestuurlijk en fiancieel onbeheersbaar monstrum."

FC: Ik stel op mijn website voor om de AWBZ, zorgverzekeringswet en WMO in één zorgverzekering te laten opgaan, uit te voeren door de 32 regionale zorgkantoren die we toch al hebben. Dat iets anders dan uw hellendvlakbespiegeling en leidt onder andere juist tot minder bureaucratie. Immers, we hebben nu zo'n 400 gemeenten met elk een WMO-afdeling.

Verder komen de - enorme - kosten van intramurale zorg t.g.v. bijv. dementie nu ten laste van de AWBZ, waardoor het voor de zorgverzekeraars niet interessant is om wetenschappelijk onderzoek ernaar te financieren/coördineren. Dat dat nu juist wel zou moeten werd laatst nog eens bevestigd middels het Deltaplan Dementie; zie http://bit.ly/RmBHv8.

Andere voordelen van zo'n all-in zorgverzekering zijn:

* Het wordt voor patiënten die afhankelijk zijn van care-voorzieningen overzichtelijker. Nu moeten ze voor de ene bij de gemeente zijn, voor de andere bij de zorgverzekeraar.

* Uniformiteit van beleid. Met 400 gemeentelijke WMO-afdelingen, niet of slechts zeer beperkt aangestuurd door een landelijk management, ontstaan makkelijk situaties waarbij voorzieningen in de ene gemeente wel aangeboden of vergoed worden en in de andere niet, onder dezelfde omstandigheden.

* Mensen vallen niet meer tussen de wal en het schip, wat wel makkelijk kan gebeuren als de gemeenten de thuiszorg moeten financieren en het rijk de verzorgingshuizen.

van der leest

16 december 2012

Ontschotting kan een gevaar gaan vormen voor de privacy van het individu.

NNpnlsxvOSysMxJ

27 december 2012

Articles like this are an example of quick, hlpfeul answers.

Top