BLOG

Minister speelt Russisch roulette met nieuw medicijn

Minister speelt Russisch roulette met nieuw medicijn

"Met alle respect, als huisarts heeft u er ook geen verstand van". Zo reageerde minister Schippers op mijn collega Henk van Gerven in het debat over de vergoeding van de nieuwe antistollingsmiddelen (noac’s). Ongewoon fel was het debat. Maar de belangen zijn dan ook groot...

Van de nieuwe antistollingsmiddelen van Bayer en Boehringer gingen er na de introductie in Amerika in de eerste week 300.000 recepten over de toonbank. Bij een maximale penetratie van de antistollingsmarkt wordt de mondiale jaarlijkse omzet geschat in de orde van 15 miljard. De druk op het ministerie om de nieuwe middelen in het basispakket te krijgen was dan ook groot. En kennelijk is de minister onder die druk bezweken.

Revolutie

De middelen worden gebracht als 'revolutie'. Ze vereisen geen prikcontroles meer, zoals bij de tot nu toe gebruikte antistollingsmiddelen en waar de trombosediensten hun bestaan aan te danken hebben. Maar wordt hier het patiëntbelang écht gediend?

Vorig jaar werden in Amerika 542 dodelijke bijwerkingen van de nieuwe antistollingsmiddelen gemeld, afgezet tegen 72 dodelijke bijwerkingen bij de traditionele middelen. Sinds de selectieve inzet in Nederland zijn door het Lareb 8 gevallen met dodelijke afloop gemeld bij het middel dabigatran. Wat ook zwaar weegt is dat er géén antigif bestaat als er (ernstige) bijwerkingen optreden, terwijl er wel een antigif is voor de traditionele antistollingsmiddelen.

Kostenbewustzijn

Minister Schippers heeft haar mond vol van 'kostenbewustzijn'. De patiënt moet voelen wat hij kost. Als de vergoeding van de noac’s dan niet genomen is op grond van veiligheid voor patiënten, dan zal het wel een hele lucratieve kostenbewuste keuze zijn! Fout. De behandeling met traditionele middelen kost 7 cent per dag. De nieuwe antistollingsmiddelen zijn 36 keer duurder, zij kosten 2,55 per dag. De extra kosten in Nederland worden geschat op een één met acht nullen voor een onveiliger geneesmiddel dan al beschikbaar is.

Met alle respect

Een minister van Volksgezondheid dient het belang van patiënten altijd te dienen boven de belangen van de farmaceutische industrie. Dus bij het vergoeding van nieuwe middelen moet de veiligheid voorop staan en het voorzorgsprincipe gehanteerd worden. Daarom zeg ik op mijn beurt tegen minister Schippers: “Met alle respect, u introduceert een Russisch roulette met patiënten die antistollingsmiddelen nodig hebben en dat is een minister van Volksgezondheid onwaardig”.

Renske Leijten
Tweede Kamerlid voor de SP

17 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart Bruijn, huisarts

21 december 2012

Zonder respect voor deze minister, zij heeft NERGENS verstand van.

Everhard

21 december 2012

Ik sluit mij volledig aan bij de vorige reactie.

G K Mitrasing, huisarts

21 december 2012

Of huisartsen er wel of geen verstand van hebben: waar blijft de minister zélf met haar transparantie? En hoe indrukwekkend onkritisch is de Tweede Kamer. De zorg moet je zo niet eens meer aan de politiek willen overlaten.

Gavi Mensch, verpleegkundige

21 december 2012

Een vraag voor mw. Schippers, artsenbezoekers en Farma lobbyisten: Wat levert het precies op om tegen beter weten (?) in medicatie op de markt te brengen die slechter en gevaarlijker en duurder is dan wat nu gebruikt wordt?
Er is bij orthopedisch chirurgen flink gepusht heb ik begrepen van collega's en bevriende chirurgen.
Daar staat áltijd, altijd, altijd 'iets' tegenover.
De transparantie kan dus bestaan uit het vermelden wat dat precies was.
Desastreuzere minister van Volksongezondheid dan mw. Schippers is onmogelijk!

Bas Leerink

21 december 2012

In plaats van reageren op de minister, is het wellicht effectiever als de dames en heren voorschrijvers dit middel, als het zo onveilig is, gewoon niet voorschrijven. Er is niemand, zeker de minister niet, die hen daartoe aanzet. Daar zou ik graag een reactie op zien.

Schulte

21 december 2012

@ Bas Leerink. Het is mooi dat een toekomstig ziekenhuisdirecteur zo'n blindelings vertrouwen in de beoordelingskwaliteiten van artsen heeft. De praktijk is echter geheel anders zoals alleen al uit de marketingbudgetten van de farmacie blijkt: immers als artsen zo verstandig en goed geïnformeerd zijn, dan zouden deze budgetten niet kosten-effectief zijn. Veel succes in uw nieuwe baan.

Van Dooren

22 december 2012

Nounou. Zijn artsen echt niet in staat de informatie van de farmaceutische industrie op juiste waarde te schatten? Ze laten zich toch niet willoos verleiden tot onjuist voorschrijven, alleen omdat het marketingbudget van de farma industrie zo groot is? Als dat zo zou zijn, heeft de minister dan niet gelijk? Evidence based medicine rust op drie peilers: wetenschappelijke evidentie, eigen expertise van de arts en informatie en wensen van de patient. Alle drie deze voederbakjes van het evidence beest hebben dezelfde voedngswaarde.

ANH Jansen

22 december 2012

Bas Leerink heeft zonder meer gelijk. Het zijn de medici die dit middel voorschrijven, ongeacht de druk vanuit het ziekenhuisbestuur of de farmaceutische industrie.

En dan moet je het middel niet voorschrijven; er is geen anti dotum; mensen bloeden voor de ogen van de SEH arts dood. Machteloos sta je daar.

De voorschrijvende medici zien nadien alleen een schriftelijke afmelding. De doodbloedende patiënt wordt dan afgedaan als een bureaucratische afhandeling.

Wellicht is het zinvol om een youtube kanaal te openen met doodbloedende NOAC patienten opdat ook de voorschrijvende medici kunnen zien wat zij op hun geweten hebben?

Renske vliegt wel uit de bocht met haar kostenberekening voor de klassieke antistollingsmiddelen; zij vergeet de kosten van de trombosediensten in dit land.

Doordat die NOAC niet bij iederen toepasbaar zijn, als je ze toch wil voorschrijven, dan zullen een aantal trombosediensten open moeten blijven; er komen dus dubbele kosten aan voor de samenleving.

Van doelmatige zorginkoop door zorgverzekeraars is dan helemaal geen sprake meer.

Waarom vergoeden de verzekeraars deze middelen eigenlijk en wat is de prijs die de verplicht verzekerden in dit land moeten betalen aan de verzekeraars?

En waarom zeggen verzekeraars nu wel dat Overheid, Verzekeraars en Industrie de prijs van geneesmiddelen bepalen?

Overigens zal Bas Lerink als ziekenhuisbestuurder spoedig zelf kunnen beslissen over het al of niet voorschrijven van deze middelen; ook deze middelen zullen worden overgeheveld naar het budget van de ziekenhuizen en dan zal Bas Leerink de eerste zijn die zijn artsen dringend verzoekt om de klassieke middelen voor te schrijven en die artsen zullen dat ook gaan doen; dat is de les uit de marktscan TNF alfa blokkers! 5% van de gebruikers kregen daar andere middelen na overheveling ook al zeiden medici vooraf dat dat niet mocht en kon!

Beste manier om de discussie over NOAC's te stoppen is overheveling naar het ziekenhuisbudget en de voormalige zorgverzekeraars bestuurders laten beslissen over het al of niet opnemen in het ziekenhuisformularium; Hans Feenstra, Hugo Keuzenkamp en Bas leerink.

Als het niet kan via de voordeur, dan moet het maar via de achterdeur.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

23 december 2012

Als de in Amerika gemelde doden inderdaad het gevolg zijn van de noac's, dan klopt er kennelijk iets niet in ons beoordelingssysteem van toelating dan wel het achterliggende wetenschappelijke onderzoek. Ik zou graag zien dat de Tweede Kamer dat gaat onderzoeken, in plaats van steeds maar weer publieke discussies over bepaalde medicijnen te voeren. Is veel productiever, veel beter te volgen voor niet-artsen, en voorkomt onnodige ruzie tussen minister en Kamer.

E.Kriek

23 december 2012

"Met alle respect, als huisarts heeft u er ook geen verstand van"

Eigenlijk ben ik dolblij met deze "coming out" van mevrouw S.
In haar afgelopen regeerperiode had ik af en toe al lichtbruine vermoedens dat zij zo over de eerste lijn, c.q. huisartsen, dacht.

Mijn Kerst kan dus niet meer stuk.

Rest slechts mijn constatering dat als je op de man speelt, je een gebrek aan argumenten hebt.

ANH Jansen

24 december 2012

In de USA zijn de klassieke anti stollingsmiddelen beperkt tot warfarine en functioneren de trombosediensten totaal anders dan in Nederland; ze zijn er niet!

Vandaar dat het aantal doden door warfarine gebruik en interacties met andere geneesmiddelen (en OTC middelen die interacties hebben met coumarine derivaten als warfarine) in de USA even hoog is dan het aantal doden met NOAC's. Er is mogelijk sprake van onderrapportage in de statistieken met betrekking tot de NOAC's. De SEH in de USA worden vooral bezocht door ouderen met warfarine en orale diabetica en anti mycotica. Zie de websites. Dat is in NL totaal anders.

In Nederland zijn er wel trombosediensten en is er ook een doe het zelf trombosedienst voor degenen die dit aankunnen en aandurven. Functioneren van trombosediensten zou wellicht beter kunnen, ook de begeleiding door overige zorgaanbieders zou beter kunnen, maar dat wil de Overheid zelf niet! Marktwerking en concurrentie zou als onzichtbare hand de zorg verbeteren en de prijs doen verlagen.

Abonnementssysteem voor apotheken en verplichting tot inschrijving bij 1 apotheek doet het aantal bijwerkingen bij coumarines verminderen. Het is allemaal bekend, maar het Ministerie van VWS wil er niet aan; aanbesteden en tegen elkaar uitspelen is de waan van de dag sinds 2006.

Waarom de NOAC's dan toch zijn toegelaten in NL?

Nu de prijs geheim is, de sterfte en bijwerkingen onder de pet worden gehouden (betreft immers ziekenhuisgegevens en die komen nooit naar buiten in dit land) is dat een parlementair onderzoek waard.

Een mogelijkheid is dat GMT VWS van mening is dat concurrentie tussen trombosediensten en NOAC's wel eens goed zou kunnen zijn voor de prijs van de trombosediensten en hun prestaties.

Laat een econoom hierover maar eens zijn mening geven.

popping

24 december 2012

Ja of ze denken op deze manier.
Goedkope manier om van je arbeidsongeschikten en ouderen die antistollingsmiddel nodig hebben af te komen.
Wachtlijsten verdwijnen en de de mensen in de bijstand/ww/wia/wsw etc. zullen kleiner worden.
Geen potjes voor extra kosten meer nodig.
Zorgkosten omlaag,minder werklozen,minder aangepaste banen nodig.
En zie je wel dat de vergoeding voor vervoer naar dagbesteding niet nodig was .

Mensen overleden en geen kosten meer probleem
opgelost.
Oftewel weer een goed voorbeeld van het huidige acosiale beleid dat door de huidige regering in nederland word gevoerd.

Mookhram

24 december 2012

Over de 500 overledenen is te veel, vooral als dit toe te schrijven is aan de nieuwere middelen. De meeste huisartsen zijn terughoudend bij nieuwere middelen. We hebben als veld te veel eerdere, helaas negatieve, ervaringen met nieuwe geneesmiddelen; zie de diabetologie en destijds een van de nieuwere statines. De toon van de discussie zou inhoudelijk moeten zijn, vooral in de kamer.

Mookhram

24 december 2012

Medicatie-veiligheid -en bewaking staat hoog op de agenda; het is zelfs een van de hoofd-argumenten van het LSP/ L-EPD debakel. Als de potentiële ( fatale ) bloedingskans zo hoog is, dan moet men aan de voordeur voorzichtig betrachten en niet achteraf via administratieve handelingen.

Dspsapp

27 december 2012

In onderzoek is het middel in de VS waar geen trombose dienst is beter. Bij ons met een goede trombosedienst kan en mogen de resultaten dus niet worden vergeleken. In ons huis schrijven we dus inderdaad het nieuwe middel niet voor.

Anoniem

31 december 2012

Er is voldoende en gerede twijfel over de juiste balans tussen werkzaamheid, kosten, gebruiksgemak en risico's van NOAC's. De meest aangehaalde onderzoeken zijn industry initiated research en bij veel onderzoek naar deze middelen komt één persoon telkens terug, en telkens industry sponsored. Daarnaast is onder andere in Nederland bij industry initiated onderzoek geen verplichte complicatie registratie. Sowieso behoort bij industry sponsored research gerede twijfel te bestaan over de validiteit. Er moet eerst controle onderzoek, opnieuw en nu onafhankelijk onderzoek, gedaan worden op basis van investigator initiated research voordat we de resultaten mogen vertrouwen. Bij twijfel niet toepassen en het belangrijkste is geen extra schade toebrengen aan de patiënt. Er is inmiddels een landelijke richtlijn voor de toepassing van deze middelen. Het lijkt raadzaam die eerst on hold te zetten en deze middelen voorlopig niet verder toe te laten, c.q. de toelating tot nader order in te trekken.
Momenteel is er onder orthopeden ook een stevige discussie gaande over de NOAC's. Daar zijn gerede twijfels vanwege de risico's en de onderzoeken die zijn gepubliceerd: enkele van de orthopeden hebben aan de grote internationale trials meegedaan en gemelde complicaties niet er in teruggezien. Alleen dat al is een reden om er niet aan te beginnen voor velen.
@Gavi Mensch: het is onjuist om artsen zo af te schilderen. Kennelijk heeft u geen weet van de richtlijnen die in ons land en dus ook bij de orthopeden vereniging gelden. Artsen mogen in persoon geen geld aannemen voor het gebruik van medicijnen of participatie aan onderzoek. Het is een ongefundeerde veronderstelling dat u stelt dat er altijd iets tegenover staat. De richtlijnen zijn bedoeld om geld voor onderzoek te kunnen genereren en toch zuiver, onafhankelijk te kunnen werken. En natuurlijk komt het voor dat er iemand over de schreef gaat, maar dat is in dezelfde verhouding als in elke maatschappelijke omgeving. De beschuldiging is gebaseerd op geruchten, te ernstig om zo maar te laten passeren en daarom behoort u actief, liefst in dit forum, het terug te nemen totdat u harde bewijzen heeft.

Langendijk

1 januari 2013

De minister moet zich laten leiden door adviseurs! Wie zijn dit en wat is hun relatie met de farmaceutische industrie?
De lobbyisten uit het farmaceutische kamp hebben Schippers net zo in de tang als de tabakslobby.
Jammer dat zij geen open discussie hierover wil voeren.
Voor research kunnen wij niet alleen bij de overheid zijn, daar hebben wij de industrie nodig. Als wij de geldstromen beter reguleren, transparanter maken en alle onderzoeken die gemeld worden bij medisch ethische commissies verplichten tot publiceren dan worden ook de studies met onwenselijke uitkomsten eens gepubliceerd.

Top