BLOG

Patiënt krijgt steeds minder te kiezen

Patiënt krijgt steeds minder te kiezen

Een nepkeuze is geen keuze. Deze regering dreigt een echte keuze van patiënten, om een arts te kiezen, in te wisselen voor een nepkeuze. Patiënten kunnen straks alleen een zorgverzekeraar en niet meer een zorgverlener uitkiezen. Dat vindt het CDA een nepkeuze.

Wijzigingen

In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat de restitutiepolis voor de basisverzekering wordt afgeschaft. Ook hoeven zorgverzekeraars straks niet langer een redelijke vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg (artikel 13 Zorgverzekeringswet) te leveren. Die vergoeding kan de zorgverzekeraar na de wetswijziging op nul procent zetten.

Goede zorg

Waarom stelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze twee wijzigingen voor? Tijdens de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei de minister daar het volgende over. “We moeten ervoor zorgen dat de patiënt zo min mogelijk premie betaalt voor zo goed mogelijke zorg. Daar draagt dit aan bij. De patiënt kan wel degelijk kiezen. Ik wijs er overigens op dat artikel 13 eerst wordt aangepast. (..) Verder is wettelijk vastgelegd dat die keuze ruim is. Het is niet zo dat een verzekeraar zich kan beperken tot het contracteren van twee ziekenhuizen. Momenteel zijn de naturapolissen heel breed en contracteren de zorgverzekeraars zo'n beetje alles. Dat kan ook zo blijven.”

Schrale troost

Een schrale troost. Want is deze maatregel noodzakelijk? Nee! Ten eerste is de maatregel budgetneutraal. Het levert dus niet direct geld op. Ten tweede kunnen zorgverzekeraars al selectief contracteren. De Nederlandse Zorgautoriteit geeft aan dat het selectief contracteren pas sinds 2012 echt gebeurt. Ten derde kunnen verzekeraars de prijs van restitutiepolissen ook verhogen als zij niet kostendekkend zijn. Ten vierde kunnen verzekeraars de niet-gecontracteerde zorg nu ook al voor 60 procent of minder vergoeden.

Gevolgen maatregel

Welke gevolgen heeft deze maatregel? De positieve gevolgen zijn voor de zorgverzekeraar. De negatieve gevolgen zijn voor de patiënt en de arts. Ten eerste schaft de minister de keuzevrijheid voor de patiënt feitelijk af. Dat betekent ook dat de vertrouwensrelatie met de arts niet langer heilig is. Je kiest niet langer voor een goede arts of voor een goed ziekenhuis, maar je kiest voor de zorgverzekeraar.

Ten tweede kan het gemakzucht bij zorgverzekeraars in de hand werken. Het laat meer ruimte voor zorgverzekeraars om niet op kwaliteit te contracteren. Patiënten kunnen met hun keus voor bepaalde ziekenhuizen of zorgverleners niet meer duidelijk maken dat ze daarvoor een voorkeur hebben. Het wordt namelijk pas vergoed als het ingekocht is.

Bovendien zal het mogelijk ook gevolgen voor het zorglandschap hebben. Zorgverzekeraars kunnen druk uitoefenen op individuele zorgverleners en zzp-ers om zich in grotere verbanden te organiseren om gecontracteerd te worden. Dan gaat het afschaffen van de restitutiepolis en het wijzigen van artikel 13 Zorgverzekeringswet als breekijzer dienen.

Hiermee zijn de positieve gevolgen voor zorgverzekeraars ook duidelijk. Overigens vind ik het pleiten voor Zorgverzekeraars Nederland, dat zij zich verzetten tegen het afschaffen van de restitutiepolis.

Steeds minder te kiezen

Wat blijft over? Een zorgstelsel waarin de patiënt steeds minder te zeggen en te kiezen heeft. De patiënt mag een nepkeuze maken. Deze maatregel uit het regeerakkoord lijkt geboren te zijn uit gemakzucht, en niet uit een drijfveer voor betere zorg.

Hanke Bruins Slot
Tweede Kamerlid CDA, woordvoerder curatieve zorg, leefstijl, preventie en sport

19 Reacties

om een reactie achter te laten

van Loon, NFK

11 januari 2013

Er van uitgaand dat zorgverzekeraars steeds meer focussen op inkoop van zorg van goede kwaliteit, moet e.e.a. toch genuanceerd worden. Als patient moet je niet willen dat je in ieder ziekenhuis terecht kunt, althans niet voor bepaalde aandoeningen. Het is een goede ontwikkeling dat zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg stimuleren, oa door selectieve inkoop. Wel is hierbij essentieel dat zorgverzekeraars de indicatoren/ normen van beroepsverenigingen en patientenorganisaties volgen voor hun inkoop. Professionals en ervaringsdeskundige patienten kunnen het beste bepalen wat 'goede zorg' is. Dat je als patient dan beperkter bent in je keuze voor een ziekenhuis is dan niet verkeerd. Het is geen nepkeuze, het is een keuze tussen ziekenhuizen waar de zorg (voor de betreffende aandoening) goed is.

LVogelpoel

11 januari 2013

Een terechte en goede analyse van mevrouw Bruins Slot,
Inderdaad, want waarom zou ik als burger moeten geloven dat een ‘verweg’ bedrijf met financieel belang bij vooral goedkope en liefst geen zorg beter mijn belang zal behartigen dan de dokter en mijzelf?
(blog, http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Lewi-Vogelpoel/Blogbericht-Lewi-Vogelpoel/123965/Vrije-keuze-burger-ontnomen.htm .)

Je moet een theorie niet starten met een foute aanname. 'Er van uitgaan van dat zorgverzekeraars steeds meer focussen op inkoop van zorg van goede kwaliteit' zoals Mw./Dhr. van Loon aanneemt lijkt mij onwaarschijnlijk. Het zwaartepunt op goedkoop en dus winst lijkt mij meer in lijn der verwachting bij een private onderneming met winstoogmerk zegt mijn boerenverstand. Misschien dat het bekijken van de film 'Sicko' van Michael Moore het voorland duidelijk kan maken.
De burger heeft nu het recht om zelf te kiezen aan welk ziekenhuis en welke arts hij zijn behandeling toevertrouwt en het is meer dan betuttelend om dit recht af te nemen. De burger heeft overigens nu al het recht om wel of niet de verzekeraar hierin raad te plegen.

De Jong

11 januari 2013

Restitutie als aanvullende verzekering met dus de mogelijkheid voor verzekeraars om te selecteren op gezond/ongezond. De patiënt wordt daar niet beter van...

Punter

12 januari 2013

Beste Hanke,Wij lopen hier al keihard tegenaan als Opvoedpoli. Het is echt schrikken. Het lijkt wel of er een nieuw soort communisme wordt ingevoerd. Ik ben blij met je heldere analyse, willen graag er wat aan doen. Wij hebben veel voorbeelden, lijsten etc. Hoe e.a. Nu werkt. Graag in gesprek. anne@opvoedpoli.nl

kortenhorst Roland

12 januari 2013

Hey Hanke,
dit is de goede analyse. Waqt overigens ook een punt van zorg is, is deze: door natura polissen, die over het algemeen een "eindig" aantal behandelingen kennen binnen de contracten, kunnen makkelijk weer wachtlijsten ontstaan. Die kun je bijna berekenen....
Dat lijkt voor de verzekeraars en aanbieders beiden vervelend, maar is het niet: ze krijgen een (hoe cynisch.... kunstmatig gecreerd....) argument van "hoe belangrijk en tekortgedaan" argument erbij: .... wat is het toch erg, we moeten meer geld hebben want de wachtlijsten zijn zo hardnekkig....
Voorts is het evident dat als vooraf op vergoedingen/ prestatieplafonds wordt gecontracteerd iedere prikkel tot een efficiëntere en innovatiever zorg wordt weggenomen: geeft binnen de looptijd van een contract immers geen extra revenuen, en verlaagt je (kunstmatig gemaakte) aansprak op meer budget in de volgende contractronde verzekeraars - zorgverleners resp. aanspraken op rijksgelden.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

12 januari 2013

Ik ben het eens met het CDA-Kamerlid.

E.Kriek

12 januari 2013

Ik ben uitermate verbaasd.
Het CDA, grondlegger van de Markt en alles wat er nu gebeurt in de zorg, huilt ineens krokodillentranen.
Mevrouw Bruins Slot lijdt blijkbaar aan spontane vergeetachtigheid:
http://fd.nl/Print/krant/Pagina/Voorpagina/2010/05/29/klink-dreigde-bos-met-opstappen_bron_fd_krant
http://nos.nl/video/141078-cda-en-pvda-ruzieen-over-marktwerking-zorg.html
Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
Enige zelfreflectie en bescheidenheid zou het CDA passen.

Frank Conijn

12 januari 2013

@ E. Kriek:

Ik zal niet voor mw. Bruins Slot antwoorden, maar omdat ik het met haar eens was voel ik me aangesproken.

Mijn voorstellen wijken op belangrijke punten wezenlijk af van wat dhr. Klink/het CDA wil(de), maar onderdeel van de marktwerkingsplannen van hen (en de voorgangers Hoogervorst/VVD) was een natura- en een restitutiepolis.

Het nieuwe kabinet wil de restitutiepolis afschaffen om onbegrijpelijke redenen. Zoals mw. Bruins Slot terecht betoogt, kan die budgetneutraal blijven bestaan.

Ook heeft ze gelijk als ze stelt dat met het afschaffen de zorgverzekeraars te veel macht kunnen krijgen. Zijnde niet-publieke instellingen, die dus niet onder controle van het parlement staan, moet je dat willen voorkomen, zeker als zorgaanbieder zijnde.

E.Kriek

13 januari 2013

@Conijn: dat zeg ik. Allemaal rechtstreeks gevolg van de markt. Deze ontwikkeling was al door velen voorspeld voordat de door het CDA tot nieuwe religie uitgeroepen van de Markt zo was opgehemeld.
Kleine overheid, een centraal "ziekenfonds", en geen markt.
Dan krijg je dit soort discussies niet.
De 12+ miljarden reserves van ZN vervolgens weer terug naar de betaler.
Dan ziet alles er opeens weer anders uit.

Frank Conijn

13 januari 2013

@ E. Kriek:

U maakt er helaas een potpourri van, door er allerlei zaken bij te betrekken die losstaan van het onderwerp -- de vraag of de restitutiepolis wel of niet moeten worden afgeschaft. Dat mag u uiteraard doen, maar dan moet ik afhaken, want dan verzandt de discussie. Mocht u willen weten welke zaken wel en niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan nodig ik u graag uit mijn site door te nemen.

Eén ding wil ik alvast wel duidelijk maken, en dat is dat zelfs met één, publieke zorgverzekeraar ("centraal 'ziekenfonds'") je toch nog de keuze hebt om wel of geen restitutiepolis naast de naturapolis te creëren/behouden. Want de wezenlijke praktijkvariatie (verschillen in kosten en kwaliteit) tussen ziekenhuizen maakt duidelijk dat niet elk ziekenhuis alles moet blijven doen.

Dat betekent dat er contracten met bepaalde ziekenhuizen zullen komen voor bepaalde klachten/aandoeningen. Ook ingeval van één, publieke verzekeraar. Om nu te zorgen dat je als patiënt toch altijd naar het ziekenhuis van jouw voorkeur kunt, heb je dus ook restitutiepolissen nodig.

Wim van der Meeren

14 januari 2013

@L Vogelpoel: Over foute aannames gesproken:
Alle grote zorgverzekeraars werken zonder winstoogmerk en dat is niet altijd het geval bij aanbieders.
CZ dient twee belangen: dat van CZ verzeekerden en het algemeen belang. Evenwicht bewaren: CZ heeft 3,4 miljoen verzekerden. We moeten goed (laten) zorgen voor verzekerden die ziek worden en dat mag niet zo duur zijn dat de anderen dat niet meer kunnen of willen betalen.
Beperking in keuze voor de patiënt is er als de zorg kwalitatief onder de maat is, of echt te duur.
We betalen het echt allemaal samen.
Er blijft dus ook bij uitsluitend naturapolissen veel te kiezen.

Koolen

14 januari 2013

Keuzevrijheid is in dit land een groot goed. Nu al bepaalt de zorgverzekeraar naar welke zorgaanbieder of audicien je mag gaan zonder bijbetaling. Binnen de logopedie hebben we dit jaar duidelijk gemerkt dat de zorgverzekeraar geen duidelijke info geeft aan patiënten over kosten die verbonden zijn aan niet gecontracteerde zorgaanbieders. Als zorgaanbieder heb je de verantwoording over wel/niet bijbetalen door patiënt middels niet/wel aangaan contract.
Dat aangegeven wordt dat zorgverzekeraars zonder winstoogmerk werken is prima maar de salarissen ,kantoren en PR zullen toch ook betaald moeten worden. Ik kan u vertellen dat de marges bij bv logopedisten erg gering zijn en contracten worden aangeboden waarbij het verhaal van de zorgaanbieder absoluut niet wordt meegenomen. Het is goed dat controle plaatsvindt op kwaliteit en gepast gebruik. Ook de patiënt heeft hier een rol in. Dat voor de patiënt nu besloten wordt welke zorgaanbieder de beste is heeft iets behoorlijk paternalistisch. Ik onderschrijf het verhaal van mevr. Bruins Slot helemaal over de nepkeuze ! De minister zal hopelijk inzien dat zorgverzekeraars niet voor niets zich verzetten tegen het plan om restitutiepolis af te schaffen.

ANH Jansen

14 januari 2013

De Zorgverzekeraars in NL zijn tegen het plan van de Minister omdat zij bang zijn dat de EU komt kijken wat er allemaal in NL gebeurd! Het is zuiver eigenbelang, gevestigd belang, van de zorgverzekeraars in NL om het kartel aan te houden en de schijn van keuzevrijheid die er nu is op te houden. Het is een private zorgverzekeraars markt met een wettelijk verplichting aan de burgers om zich te verzekeren. In Natura wringt daarmee.

Een privaat stelsel met uitsluitend In Natura polissen wringt inherent; wat is dan nog het verschil met een ziekenfonds/sociaal stelsel? Waarom al die moeite met die verschillende zorgverzekeraars die toch al niet met elkaar concurreren? Een van de pijlers van het systeemmodel Zorgstelsel 2006 waaraan de EU mondeling haar toestemming heeft verleend, was juist de Restitutie Polissen en daarmee de mogelijkheid van verplicht verzekerden (daar gaat het om, verplicht verzekerden bij een private verzekeringsmaatschappij!) om te kiezen uit het zorgaanbod uit polissen, basispakket, aanvullend pakket. Zo krijg je een private zorgmarkt was de gedachte.

Op voorhand was die private zorgmarkt er al niet:Raad van State oordeelde in 2005 niet voor niets dat NL er niet aan moest beginnen omdat hij voorgestelde stelsel wel heel erg leek op gesimuleerde marktwerking.

Budget voor de Zorg wordt nog immer bepaald door VWS en MinFin. Het basispakket wordt nog immer bepaald door VWS. De theoretische rekenpremie wordt in overleg met de verzekeraars in juni/juli berekend; indien ZN/ZN-leden aangeven dat de premie te laag is, wordt het basispakket uitgekleed. ZN-ZN-leden zeggen dus nooit dat de premie te hoog is!

De mythe dat NL zorgverzekeraars zonder winstoogmerk werken wordt door de NZa zelf onderuit gehaald: Zvw en Zorgkantoren/AWBZ zijn met elkaar verweven. ZN-leden maken daar creatief gebruik van om met kosten en baten te schuiven; posten die eigenlijk onder de Zvw vallen worden geboekt bij de AWBZ en omgekeerd. Zo blijven de winstcijfers voor het grote publiek binnen de marges. Denk daarbij aan kosten van gebouwen e.d. Die worden geboekt bij de AWBZ. Zegt de NZa. En wie durft er twijfelen aan de NZa? Wim van der Meeren zal de laatste zijn.

Want geen winstoogmerk wil niet zeggen dat er geen winst wordt gemaakt! In tegendeel.

En de honorering van alle medewerkers, inclusief bestuurders, van zorgverzekeraars vallen niet onder de WNT omdat er volgens de Rechter sprake zou zijn van concurrentie en werken voor eigen rekening en risico door verzekeraars. En dan geen winstoogmerk?

Ondertussen zitten de zorgverzekeraars op een verzameld vermogen, de Buffer, van 12 miljard euro. Basel 2 voorwaarden! Ze moeten vanwege de bancaire risico's die ze lopen. Basel 3 is verschoven. De 'Buffer' zou anders nog hoger moeten zijn. Risico's. Ze moeten de zorgpolissen waar maken.

En wat zegt dus de aanstaande Nobelprijs winnaar B Baarsma? Een wettelijk verbod op overschrijding van het toegestane budget door zorgverzekeraars en de verplichting voor zorgaanbieders om gratis zorg te leveren als het budget inderdaad is opgemaakt; een Wettelijke Doorleverplicht.

De liberaal van het jaar vond dat een heel goed idee.

En de zorgverzekeraars? Die zwegen wijselijk.

Maar Achmea boekte alvast 1% Doorleverplicht in in haar nieuwe contracten voor de ziekenhuizen. Van het overeengekomen contract wordt 95% uitbetaald. 4% wordt als reserve achtergehouden, maar 1% wordt niet uitbetaald in kader van de Doorleverplicht.

Budget Ziekenhuiszorg is 25miljard euro. 250 miljoen euro is dan zo verdiend door de zonder winstoogmerk opererende zorgverzekeraars.

Ondertussen gaat CZ terug in de tijd. Contracten met prijzen uit 2008 worden nu aangeboden. De prijzen waren toen lager. Dat is het alternatief voor een wettelijk verbod op overschrijding van het budget.
En dagprijzen voor de zorgaanbieders. De verzekerden wordt de hemel beloofd, maar zorgaanbieders moeten zorgen dat diezelfde CZ de hemel nimmer zullen bereiken. Geeft een zorgaanbieder niet wat een CZ verzekerde volgens de polisvoorwaarden wou moeten krijgen dan krijgt de zorgaanbieder een bonus. Indien de zorgaanbieder de wens van de verzekerde honoreert dan volgt een Malus.

Malus en bonus regelingen te over. Voordeur en Achterdeur. En P Schnabel op zondagmorgen maar bloosloos durven beweren dat Nederlanders zo eerlijk zijn en zeggen waar het op staat.

Waarom biedt CZ geen transparante polissen aan met daarin exact wat haar verzekerden krijgen? Zonder winstoogmerk moet dat toch mogelijk zijn?

En wat CZ doet doen de andere verzekeraars ook. Verschil mag er niet zijn in dit land. Dan krijg je concurrentie en met de rekenpremie kom je dan niet uit.

Anoniem

14 januari 2013

Wanbeleid van de zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar verlaagt de contract prijzen met de zorgverleners. Gevolg minder zorg door u te ontvangen daar waar u zorg nodig heeft.
Meer premie met daar tegenover minder uitgaven door de zorgverzekeraar.
Bovenstaande is een aspect waarmee de zorgverzekeraar wanbeleid voert helaas zijn er meerdere die onder andere er voor zorgen dat zorgkosten schrikbarend oplopen.
Minister Schippers wordt wakker, anders keurt u blijkbaar het gevoerde beleid van de zorgverzekeraars goed. Voor de duidelijkheid: VGZ en CZ lopen zeker niet achteraan en dan zo'n reactie van dhr. van der Meeren
Ben benieuwd hoe het machtsspel gaat verlopen. Toch maar weer ten koste van de burger!

E.Kriek

14 januari 2013

@Conijn: het was echt een goede tip om uw website te bezoeken.
Ik verwacht dat u het te druk zult hebben met allerlei opdrachten om te reageren; toch bedankt!

Anoniem

25 januari 2013

Het afschaffen van de restitutiepolis is een absoluut dieptepunt in het proces van marktwerking in de zorg. Het fundamentele recht op keuzevrijheid wordt hiermee getorpedeerd. Ik kan er bijna niet met mijn verstand bij. Zorginkoop gaat in veel gevallen niet over kwaliteit. Het gaat wel over kostenbeheersing. Prima, maar benoem het dan als zodanig. Het afschaffen is niets meer dan een ultieme tool voor (grote) zorgverzekeraars om de markt te manipuleren. U doet als consument of zorgverlener niet wat wij (lees: private onderneming) willen? Dan betaald u toch zelf uw operatie of tandartsrekening? Dan storten wij uw verplichte basispremie op onze balans. Geen winstoogmerk? Kunt u mij uitleggen wanneer uw reserves weer terugvloeien naar onze (lees: consument en zorgverlener) bankrekening? De huidige vertaling van marktwerking in de zorg is een gedrocht. Het heeft ons, behalve alsmaar stijgende zorgkosten, weinig gebracht. Overigens voel ik mij als kiezer onwijs bedrogen door de PVDA. Deze maatregel levert inderdaad geen directe besparing op. Dat de PVDA niet alles kan waarmaken wat in haar verkiezingsprogramma stond kan ik nog begrijpen, maar dit is geen compromis meer. Het afschaffen van keuzevrijheid??? Hoe liberaal is dat mevrouw Schippers? Ik hoop dat Jeroen Pauw en Paul Witteman dit onderwerp snel onder de aandacht van het grote publiek brengen, want daar zit de echte handigheid van deze maatregel: Bijna geen consument die weet wat hier speelt en wat de consequenties kunnen zijn. Maar dan is het te laat. Wat mij betreft laten de politiek en media zich maximaal horen. Van onze keuzevrijheid blijf je af!

LVogelpoel

27 januari 2013

@Wim van der Meeren Er wordt gezegd dat men zonder winstoogmerk werkt. Er verdwijnt steeds meer uit het basispakket en het eigen risico is nu al 350 euro, diverse zorgverleners zijn uitgekleed. Dan rijst de vraag waar is het geld nu dan precies aan opgegaan?

De minister heeft herhaaldelijk aangegeven zich niet te kunnen mengen in het financiële beleid van een private onderneming zoals een verzekeraar. En dat is juist zo belangrijk als het om publieke middelen lijkt mij.

De citaten uit Tweede Kamer stukken zijn bijzonder verwarrend:
1. Leijten:Wat is uw reactie op de uitspraken van de voorzitter van zorgverzekeraar DSW dat de zorgverzekeraars dit jaar winsten maken die ‘bijna onmaatschappelijk hoog’ zijn? Wanneer is er voor u sprake van een onmaatschappelijk hoge winst door zorgverzekeraars?
Schippers:..... De maatschappelijke aanvaardbaarheid komt mede tot uitdrukking in het keuzegedrag van de verzekerde, die voor de laagste premie kan kiezen.
2. Leijten: Hoeveel winst zullen de zorgverzekeraars dit jaar na schatting maken? Met welk getal wordt door u rekening gehouden?
Schippers: In de ramingen in de Begroting 2012 is verondersteld dat het exploitatiesaldo bij de verzekeraars € 1,1 miljard bedraagt in 2012;; € 0,6 miljard meer dan in 2011.....
3. Leijten: Hoeveel geld zullen de zorgverzekeraars naar verwachting dit jaar uitgeven aan reclames? ......
Schippers: Het is aan verzekeraars om te bepalen of en hoeveel geld ze aan reclame besteden. Dit valt buiten mijn verantwoordelijkheid.
4.Leijten: Wat kunt u ondernemen indien zorgverzekeraars ervoor kiezen om via premieverhoging hun overtollige financiële reserves te vergroten, in plaats van deze te verlagen of maximaal gelijk te houden?...
Schippers: Ik heb geen bevoegdheden om in te grijpen in de financiële huishouding van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars dienen binnen het geldende wettelijke kader de Zorgverzekeringswet uit te voeren.
5. Schippers: Mits de zorgverzekeraars voldoen aan de solvabiliteitseisen zijn zij vrij in de besteding van hun premie-inkomsten.

U begrijpt dat officieel ‘geen winstoogmerk hebben’ voor de burger zo wel een heel rekbaar, ontransparant begrip wordt. Een wassen neus? En gedenk dat het geld wat zorgmakelaars kosten niet meer aan de echte zorg besteed kan worden.
@ ANH Jansen Dank voor de extra informatie.


Mengelberg, psychiater

12 februari 2013

@mevrouw Lisenka van Loon
U schrijft mede namens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een organisatie die grotendeels door de overheid wordt gefinancierd. U lijkt ten onrechte een dusdanig geloof te hechten aan m.i. twijfelachtige kwaliteitsindicatoren dat u de vrijheid van de burger om zelf te kiezen daaraan wenst op te offeren. Wiens brood men eet..

vd peijl

16 februari 2013

Als "gewone"burger word ik zo moe van alles wat er door de regering en de partijen wordt beslist. Verzekeringen hebben nooit zonder winst gewerkt. Dat weet iedereen.
We worden niet goed voorgelicht maar bedonderd. Dat weet iedereen. En dan hebben ze het over "vertrouwen"van de burger. Min. Schippers verschuilt zich bij confronterende vragen achter nietszeggende antwoorden. En de burger kan er niets aan veranderen, dat is nog het ergste.
Zelfs massaal protesteren helpt vaak niet eens. Wie pakt de handschoen op en geeft de burger in Begrijpelijke taal uitleg van wat hier gaande is? Want ik heb al deze reacties gelezen en kom tot de conclusie dat er achter de schermen, waar wij inderdaad niets van weten, en via woordspelletjes die wij niet begrijpen dingen gebeurden die de bevolking NIET wenst. Hoezo democratie? Hoezo worden we bestuurd? Ik ben kwaad en voel me machteloos.

Top