BLOG

Preventieprogramma mist samenhang welzijn en participatie

Preventieprogramma mist samenhang welzijn en participatie

Het kabinet presenteerde afgelopen vrijdag de agenda voor een Nationaal Programma Preventie (NPP). Kort daarvoor presenteerden de MOgroep een visie met de titel ‘Wachtwoord Preventie’ en MEE Nederland ‘De preventieve kracht van MEE’.

Preventie is blijkbaar hot. Begrijpelijk, de hoog oplopende zorgkosten rechtvaardigen een Nationaal Programma.

Smalle invalshoek

Maar anders dan de MOgroep (Maatschappelijke Ondernemers Groep) en MEE Nederland kiest het kabinet een smalle invalshoek. Waar het kabinet alleen spreekt over preventie gericht op gezondheid, spreken deze brancheorganisaties ook over preventie gericht op welzijn en participatie. Naast het persoonlijk rendement wat burgers daarvan ondervinden is er sprake van een hoog maatschappelijk rendement. Zo blijkt uit onderzoek dat iedere euro die in de cliëntondersteuning van MEE wordt geïnvesteerd, minstens vier keer wordt terugverdiend.

Rendement

Investeren in de eigen kracht van mensen met een beperking en hun netwerk leidt bijvoorbeeld tot een lagere zorgvraag, minder Wajonguitkeringen en minder escalaties met huisuitzetting en schulden als gevolg. Vroegsignalering en trajectondersteuning in de vorm van een ‘vinger aan de pols’ leiden bij mensen met beperking misschien niet tot een ‘gezond lichaam’ maar werken wel degelijk preventief. Jongerenwerkers voorkomen jeugdzorg en wijkteams bevorderen, met één gezin, één plan en één hulpverlener, zelfredzaamheid en participatie. In al deze gevallen wordt een onnodig beroep op maatschappelijke kosten voorkomen.

Integrale doelstelling

Een van de doelen van het NPP is een integrale aanpak in de domeinen opvoeden, onderwijs, werken, wonen en leven. Een integrale aanpak die gezondheid bevordert en chronische ziekten voorkomt. Een loffelijk streven, waarbij de decentralisaties een kans zijn om in de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars winst te behalen. Maar nog meer maatschappelijke winst is te behalen als de preventie zich niet beperkt tot gezondheid. Dat vraagt niet alleen een integrale aanpak maar ook een integrale doelstelling: gezondheid, welzijn en participatie. Die doelen versterken elkaar ook nog eens.

Agenda

Het is nog niet te laat. Het kabinet heeft alleen nog maar een agenda voor een NPP gepresenteerd. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt. Om in preventietermen te blijven: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Jan de Vries
Directeur MEE Nederland

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

17 april 2013

een belangrijke constatering, denk ik, vooral omdat de smalle benadering die het kabinet kiest een grote valkuil openzet.

een voorbeeld daarvan zag ik dezer dagen. vanuit Wageningen werd onderzoek aangekondigd naar het preventief gebruik van antibiotica tegen de ziekte van Lyme, die door teken wordt overgedragen. als die technocratische benadering van preventie ingang vindt, wordt de deur wijd opengezet voor de farmaceutische industrie, met al haar marketinginstrumenten en kanalen. en zullen de kosten van preventie snel de pan uit rijzen.

nog ervan afgezien, dat op andere fronten juist steeds duidelijker wordt dat het aanwenden van antibiotica (bijvoorbeeld in de voedingsindustrie) de effectiviteit van die middelen dreigt te beperken.

Top