BLOG

De patiënt tekent voor keuzevrijheid

De patiënt tekent voor keuzevrijheid

Ruim 90.000 patiënten en zorgprofessionals ondertekenden de petitie 'Ik ben voor keuzevrijheid in de zorg'. Tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen en vele anderen tonen zich voorstander van het onwrikbare patiëntenrecht om ook in de toekomst te mogen kiezen welke zorgverlener hen behandelt.

Draagvlak ontbreekt

De NMT, het KNGF en de NVGzP overhandigden op 21 mei de duizenden ondertekeningen aan de voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Helma Neppérus. De Tweede Kamerleden hebben hiermee een tastbaar signaal uit de samenleving in handen. Er is geen draagvlak voor het aanpassen van artikel 13 van de zorgverzekeringswet en het afschaffen van de restitutieverzekering!

Behoud restitutiepolis

Niet alleen de initiatiefnemers van de petitie willen de restitutiepolis behouden en de vanzelfsprekende vergoeding door verzekeraars. NPCF-voorvrouw Wilna Wind schreef “We moeten keuze blijven houden, zelf bepalen wie ons behandelt”. Hoogleraar patiëntgerichte innovatie Jan Kremer van het UMC St. Radboud zegt terecht dat het de emancipatie van de patiënt remt. “En dat in de tijd waarin het steeds duidelijker wordt dat de patiënt als persoon het centrum van de zorg gaat worden”, aldus Kremer. Ook voorzitter van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie Eke Zijlstra deed op Skipr een duit in het zakje: “Wie effectieve, kwalitatieve, doelmatige en betaalbare zorg nastreeft en de toenemende tweedeling in de zorg afwijst, denkt nog wel drie keer na alvorens een maatregel als de voornoemde aanpassing van de Zorgverzekeringswet door te voeren.”

Keuzevrijheid

Via de sociale media hebben we een enorme respons gezien van patiënten die geenszins van plan zijn om hun recht van vrije keuze weg te geven. De VPRO besteedde in 'De slag om Nederland' aandacht aan de zorgwekkende gevolgen van het aantasten van de vrije keuze voor een zorgverlener.

Vertrouwen

De keuzevrijheid van de patiënt is een mensenrecht. Het idee dat de zorg beter of goedkoper zou kunnen worden louter door zorginkoop van verzekeraars delen wij niet. In de zorg draait het op de eerste plaats om vertrouwen. Patiënten hebben het recht om te blijven bij een tandarts, fysiotherapeut of gz-psycholoog die ze vertrouwen. En dit keuzerecht willen deze patiënten graag houden. Ook patiënten die geen dikke portemonnee hebben. Want uiteindelijk komt het daar straks op neer: dat alleen patiënten die voldoende geld hebben zich een keuze kunnen permitteren. Namens ruim 90.000 ondertekenaars roepen we de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging van artikel 13 en roepen we de regering op om de restitutiepolis in het basispakket te houden. Zodat de patiënt het recht houdt om zelf te kiezen in de zorg.

Rob Barnasconi
Voorzitter Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top