BLOG

Waarom verplicht vaccineren een goed idee is

Waarom verplicht vaccineren een goed idee is

‘Niet verstandig’ noemt minister Schippers het besluit van ouders om hun kinderen niet te laten vaccineren. Maar hoe onverstandig de minister het ook vindt, ze kan er niets aan doen.

Inenten verplichten is op dit moment geen optie. Artikel 11 van de Grondwet, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, geeft iedereen namelijk het recht zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Volwassenen beslissen zelf over medische handelingen en medicijnen, ouders en verzorgers doen dat voor hun kinderen. De mens wikt en beschikt zelf of hij wordt geprikt. Artikel 11 kent uitzonderingen. Zo mogen douaniers invasief fouilleren en politieagenten blaastesten afnemen. Zou voor vaccineren ook een uitzondering gemaakt moeten worden? Drie redenen waarom verplicht vaccineren een goed idee is.

1. Goed voor het individu

Vaccinaties voorkomen uitbraken van infectieziekten, en dat is fijn voor de volksgezondheid en voor het individu. In Nederland krijgt bijna niemand meer de bof, polio, difterie, tetanus of kinkhoest, Tussen 1997 en 2009 overleed niemand aan mazelen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat kan ook anders, wereldwijd sterven jaarlijks 300.000-400.000 kinderen aan deze ziekte. Vaccinaties zijn een probaat middel tegen ernstige besmettelijke ziekten en de gevolgen daarvan. Effectief ziekte voorkomen en zo levensjaren winnen, tegen lage kosten, is een goede reden om vaccinaties te verplichten.

2. Goed voor anderen

Vaccinaties werken alleen als voldoende mensen zich laten inenten. Als minstens 9 van de 10 mensen zich laten vaccineren, dan is de ene persoon die dat niet doet, ook beschermd tegen ziekte, handicaps en overlijden. Daalt de vaccinatiegraad onder de negentig procent, dan kunnen infectieziekten uitbreken. Groepsimmuniteit vereist solidariteit. Verplichte vaccinatie is een manier om dit af te dwingen.

3. Consequent ouderlijk gezag afdwingen

Vaccinaties zijn niet verplicht, maar autogordels wel. Ouders die hun kinderen niet laten vaccineren krijgen niet te maken met jeugdzorg. Ouders die hun kinderen alleen groenvoer geven wel. Het is niet geaccepteerd om kinderen in de winter in zwembroek naar school te sturen. Naar dezelfde school brengen waar mazelen heersen accepteren we wel. Dit is inconsequent. Ouderlijk gezag houdt de plicht in verantwoordelijkheid te dragen voor de gezondheid en de veiligheid van het kind. Verplichte vaccinatie draagt hieraan bij.

Afgelopen woensdag lagen 20 van de 28 kleuters van een Barneveldse schoolklas thuis ziek in bed. Vermoedelijk niet ingeënt, vermoedelijk mazelen, hopelijk snel weer opgeknapt. Dit is gekkigheid. Vaccineren hoort bij opvoeden, net als school, zwemles, gezonde voeding en voldoende slaap. Desnoods verplicht.

Maaike de Vries
De Argumentenfabriek

15 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 juli 2013

Vaccineren is geen zwart-wit vraagstuk. Er is een duidelijke trade-off tussen de voor- en de nadelen. Hoewel de bijwerkingen van vaccinaties vaak niet opwegen tegen het krijgen van de ziekte zelf, is het voor een individu niet per sé de beste keuze om de mogelijke bijwerkingen van vaccinatie op de koop toe te nemen, met name als het risico op het krijgen van de ziekte zelf verwaarloosbaar is. Wordt het risico op de ziekte hoger, dan wordt het voordeel voor het individu om zich ondanks mogelijke bijwerkingen te laten vaccineren toe. Ik kan het voordeel voor de groep van een hoge vaccinatiegraad beamen (heard immunity beschermt indirect ook de onbeschermde individuen), maar de stelling dat het voordeel ook per definitie aan de kant van het individu ligt is pertinent onjuist. De nadelen van vaccineren in de vorm van (ernstige) bijwerkingen worden vooral door individuen gedragen.
Verder zijn gezondheid en ziekte ook belangrijke polariteiten in een mensenleven. Gezondheid bestaat bij de gratie van ziekte, zoals geluk bestaat bij de gratie van het tegenovergestelde. Het is een illusie om te denken dat het leven genietbaarder wordt als alle nuance wordt opgeheven. Wel goedkoper misschien, kwalitatief niet meer de moeite waard. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat gezondheid geen belangrijke waarde is die niet bevorderd zou moeten worden. Maar om te beweren dat een kleuter niet eens af en toe voor een korte periode ziek thuis zou mogen zijn is (om het maar eens even suggestief te zeggen) gekkigheid. En ook een beetje jammer van het recht op zelfbeschikking.

Bas Leerink

10 juli 2013

Deze argumenten zijn natuurlijk ijzersterk, en daarom is het ook niet nodig om vaccinatie te verplichten. Individuen, ondersteunt door de structuren die we hiervoor in Nederland hebben, maken deze keuze immers zelf al. Verplichten lokt alleen maar irrationele tegenreacties uit, en gaat contraproductief werken.

Schulte

10 juli 2013

Persoonlijk vind ik het nogal heftig dat wij ouders zouden verplichten om een naald in het lichaam van hun kind te laten zetten waar het kind een beetje ziek van wordt (enkele dagen lichte verhoging en een beetje pijn) en volgens sommige ouders het risico loopt op een ernstige ziekte. Dat laatste geloof ik niet, maar de overheid (RIVM) heeft bepaald geen betrouwbaar imago als neutrale adviseur opgebouwd met die rechtszaak tegen die huisarts.

Om die ouders die geloven dat de risico's onacceptabel hoog zijn te dwingen hun kind te laten vaccineren, dat vind ik gruwelijk.

Laat de overheid maar op een zachte manier proberen mensen te stimuleren deel te nemen aan het vacinatieprogramma.

van der peijl

10 juli 2013

De ingredienten in een vacinatie zijn nou niet bepaald onschuldig. Integendeel zelfs. En dat wordt terzijde geschoven.
De verdiensten voor de farma-ind. zijn veel te belangrijk.
Google maar op ingredienten, dan schrik je je dood.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

10 juli 2013

@ van der peijl: raadpleeg de wetenschappelijke literatuur en de medische leerboeken eens, dan ziet u hoeveel onzin er op het niet-wetenschappelijke deel van het internet staat.

Desalniettemin ben ik geen voorstander van verplicht inenten. De reden is dat er een beter alternatief is: hogere zorgpremie(s) als men zich niet laat inenten. Voorkomt heel veel discussie, biedt persoonlijke vrijheid en voorkomt dat wel ingeënte mensen moeten gaan betalen voor makkelijk vermijdbare zorgkosten van niet ingeënte mensen.

Anoniem

14 juli 2013

@Frank: slim idee eigenlijk, gebruikt inrichting van het stelsel voor (omgekeerde) solidariteit, maar... welke zorgkosten moet de verzekeraar aan het niet-inenten toerekenen? Biedt de wetenschap voldoende handvatten om dit te isoleren van andere factoren (schadelijke stoffen, voeding, beweging etc)?

Frank Conijn

15 juli 2013

@ Anoniem (heel vervelend trouwens, dat anonieme gedoe):
Heel eenvoudig natuurlijk. De kosten als gevolg van ziekten die mensen die zich laten inenten niet krijgen.

Ronald van Overbeeke

17 juli 2013

Merkwaardig dat mevrouw de vries zo een positie heeft. "Consequent ouderlijk gezag afdwingen...en.. Vaccineren hoort bij opvoeden." Er zijn veel voorbeelden uit de geschiedenis waar de staat autoritair bepaald wat een goede opvoeding is of gezond is (nazi Duitsland, Stasi, vroegere oostblok enz.). Deze landen deden dit tamelijk openlijk. In het "vrije westen" echter gaat dit intussen sluipend waardoor de mensen het gelukkig niet meer bemerken. Mevrouw de Vries roept in 1 enkele zin op tot het nemen van meer ouderlijke verantwoording en ontneemt direct de mogelijkheid hiertoe door het vaccineren te verplichten. De vele verplichtingen die inmiddels de burgers hebben ontneemt hun stap voor stap de eigen verantwoording! Als iets verplicht wordt hoef ik geen besluit meer te nemen, sterker noch ik hoef ook geen mening meer te hebben.

In elk geval is er 1 grote winnaar bij de vaccinatie plicht en dat is de pharma industrie. En dit voert mij
@ Frank Conijn: Ja er staat veel onzin op internet. Tegelijkertijd is er vrijwel ook alles te vinden. Bijvoorbeeld ook dat in de studie van de medici veel onzin wordt geleerd wat echter wenselijk is voor de pharma-industrie.
Voorbeeld: cholesterin verlagende middelen. De kans aan kanker te overlijden wordt een veelvoud hoger dan het risico van de eigenlijke kwaal. Maar ja, alleen Pfizer al maakt met zijn middeltje al 12 miljard omzet per jaar. Helaas zal elke arts deze middelen voorschrijven omdat de meerderheid in de medische wereld dit als juist acht.
De patiënt die zo n middeltje slikt moet die ook meer zorgpremie gaan betalen?
We zijn met een enorme vaart op weg naar een dictatuur van de meerderheid. Ik wacht er nog op dat er straks meerstemmig besloten wordt dat 3+2= 6 is. Er zijn steeds minder mensen die goed kunnen rekenen dus de kans is groot. Er zijn ook steeds minder mensen die zich weerzetten tegen de massa.

Anoniem

8 oktober 2013

Hallo,
ik ben een 12 jarig meisje en het levende bewijs dat het best zonder inenten kan. Ik heb gehoort en gelezen dat je zelfs allergieën kan krijgen, ikzelf daar integen heb geen enkele allergie en ben de afgelopen 2/3 jaar niet meer ziek geweest. En voor de mensen die denken "Ach, vast gelovig." zal ik dit zeggen het enige waar ik in gelooft is de wetenschap. Maar dit is geen wetenschap, dit is gewoon een manier om geld te verdienen. Veel geld.

Joris B Baas

3 november 2014

Ik ben niet zo’n voorstander meer van vaccineren, laat staan van verplicht vaccineren. Ik ga me steeds meer afvragen
1. wat eigenlijk de gevaren zijn van de ziektes,
2. de risico’s daarop en
3. de diverse alternatieven om je daartegen te wapenen.

Goede informatie is lastig te vinden merkte ik. Zo rond de Mexicaanse griep in 2009 zag ik hoe complex en onhelder de voorlichting was. De door Roel Coutinho en/of Ab Klink gemuntte ‘Indianenverhalen’ werden helemaal niet benoemd, laat staan weerlegd. En nu is er weer klokkenluider dr. William Thomson opgestaan bij de CDC in Amerika die vertelt hoe de link tussen autisme en MMR vaccin stil gehouden werd binnen dit CDC in opdracht van zijn toenmalige baas, nu hoog in de boom bij een vaccinmaker.
http://jonrappoport.wordpress.com/2014/10/27/what-would-the-cdc-whistleblower-say-under-oath/
http://www.ageofautism.com/dr-andrew-wakefield/

Misschien zijn er voorstanders van vaccins die het onbeantwoord laten van de Indianenverhalen kunnen herstellen, voordat we gaan praten over verplichtte vaccinatie.

Ik noem slechts een paar van die verhalen met de acties die zouden helpen helderheid te verschaffen:
Indianenverhaal 1: Vaccinproducenten vertrouwen hun eigen product zo slecht dat ze geregeld hebben niet aansprakelijk te zijn voor vaccinschade.

bronnen:
http://tiny.cc/pafq2w
UK: http://tiny.cc/0dfq2w
US: http://tiny.cc/26fq2w
Wat te doen: Het zou bij vaccins enorm helpen wanneer dit producenten, het rijk en de RIVM, actief in begrijpbare taal dit indianenverhaal zouden ontkennen. Laat hen juist eens glashelder aantonen, in gewone lekentaal, dat vaccinatieschade zonder morren door de producent wordt betaald. Laat eens zien hoe dat werkt, hoe transparant en openbaar het proces is waarin dit verloopt bij Lareb. Hoe vaak en bij welk vaccins dit nodig is. Ga hiermee actief de media in. Als dit indianenverhaal niet waar is en vaccinschade nauwelijks blijkt op te treden, is er veel gewonnen pro vaccins.

Indianenverhaal 2: er zitten giftige stoffen in vaccins die sluipend en langzaam werken, zoals aluminium en Formaldehyde.

Wat te doen: ontkracht dit door helder te zijn over bijsluiters, communiceer ruim voor vaccinatie altijd actief wat erin zit en toon door onafhankelijk onderzoek aan dat dit niet schadelijk is, ook niet op de lange termijn. Doe dit met evidence based wetenschappelijk onderzoek, helder vertaald voor leken, maar houdt de onderliggende bronnen beschikbaar voor verificatie.

Indianenverhaal 3: er zaten vroeger stoffen in RVP vaccins en nog in griep-vaccins, zoals kwikverbindingen die langer in de hersenen blijven hangen dan in spiermassa en doen daar wel degelijk schadelijk werk. Janna Koppe wordt hierover geciteerd door Daan de Wit in het boek ‘Dossier Mexicaanse Griep’ http://tiny.cc/pojq2w
Wat níet te doen: alstublieft geen vergelijkingen met kwik in blikjes tonijn. Ongetwijfeld zit er iets in, maar bij het woord ‘wetenschappelijk verantwoord’ krijg ik dan steeds dat beeld van het inspuiten van blikjes tonijn in de spiermassa. Omdat ik me niet voor kan stellen dat wetenschappelijk is bewezen dat iets in het lichaam brengen via het maagdarm-stelsel, altijd hetzelfde uitwerkt als door middel van het inspuiten met een injectienaald in de spiermassa.

Wat wel: niet alleen de bevestiging dat het er nu niet meer in zit, maar ook de bevestiging dat onderzoek heeft aangetoond dat wij volwassenen vroeger óók nooit gevaar hebben gelopen met Thimerosal, SV40, squaleen, en alle andere vermeende gifstoffen in vaccins. En natuurlijk een goede reden waarom het dan toch verwijderd is uit vaccins.

Indianenverhaal 4: De zaak tegen Dr. Wakefield is helemaal niet af na zijn veroordeling. Het gerucht gaat dat zijn toenmalige onderzoekspartner dr. Walker Smith, inmiddels volledig is gerehabiliteerd. http://tiny.cc/82jq2w En dat juist Brian Deer die Wakefield van fraude beschuldigt, niet zuiver op de graad is.

Toelichting: Pro-vaccin mensen halen soms Dr. Wakefield aan. Hij is uit zijn beroep gezet toen hij wees op een mogelijk verband tussen autisme en vaccins, met name MMR vaccin. Naar verluid met vervalste gegevens.
Maar zelfs de BMJ ‘admits that fraud claim against Dr. Andrew Wakefield has no basis in fact’ http://tiny.cc/160mzw en hij is niet eens tegen het mazelenvaccin! Wel tegen de combinatie BMR (MMR in UK)

Wat te doen: glashelder maken wat hier nu eigenlijk speelt. Dus het verhaal niet laten stoppen na veroordeling van Wakefield, maar laat hem zelf ook eens aan het woord (http://tiny.cc/5udq2w). En bijv. uitleggen waarom dr. Walker wél is gerehabiliteerd. Het enige wat wij willen is dat mensen glashelder de waarheid opschrijven. Ongetwijfeld zijn mensen die voor vaccins zijn niet bang daarvoor. Zie ook http://www.fourteenstudies.org/

Indianenverhaal 5. De commissie ter beoordeling van geneesmiddelen krijgt geld van de Farmaceutische industrie. Het staat wel in jaarverslagen, maar verder hoor je er weinig over. Dat voelt natuurlijk voor ons leken als ‘Wij van WC eend adviseren WC eend’.

Wat te doen: mediabreed ontkennen en aantonen. Of, als het toch waar is, uitleggen hoe de onafhankelijkheid dan tóch nog gewaarborgd is. Leg gedetailleerd uit wie deze onafhankelijkheid controleert, met welke middelen, mandaat en met welke frequentie.

Indianenverhaal 6. Vaccinproducenten die mogen produceren voor de Nederlandse staat hebben niet altijd een onberispelijke staat van dienst.
Iets wat je in een openbare aanbesteding natuurlijk altijd eist lijkt mij. (evenals openheid over kosten). Denk aan Glaxo in China http://tiny.cc/0gph0w of elders: http://tinyurl.com/pdfjkm8 en http://tinyurl.com/oxtyaga
en dit citaat: "Omzet farmaceutische INDUSTRIE : US$ 300.000.000.000,-
en aan fraude-boetes betaalden dezelfde farmaceuten het krankzinnige bedrag van: US$ 11.000.000.000,- Waaronder:
http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/wakker-worden-zijn-blijven"


Wat te doen: Maak de aanbesteding en eisen openbaar. Zorg dat de onberispelijkheid van inschrijvers een heldere en vanzelfsprekende eis is en geen geheime afspraken

Indianenverhaal 7. Een rechter in Italië heeft een schadevergoeding geëist na aangetoonde relatie autisme vaccins. http://tiny.cc/0zeq2w Hij schijnt te bestaan deze relatie en is niet alleen statistisch maar ook een oorzakelijk verband http://www.fourteenstudies.org/
Luister ook naar dr. Rima Laibow over autisme op 1 uur 11 minuten en 25 seconden: http://tiny.cc/xbkq2w

Wat te doen: leg helder en proactief uit wat hier aan de hand is.


Indianenverhaal 8. Het RIVM goochelt met cijfers: 1:1000 doden door mazelen.
Coutinho vertelde vorig jaar in een interview dat er iets meer dan 3000 geregistreerde gevallen waren rond het jaar 2000, maar waarschijnlijk rondom 10 maal zoveel gevallen in werkelijkheid. NOS 29/07/13 op 2.28: http://tiny.cc/iwkq2w Toch blijft hij met de drie doden van toen bij 1:1000 doden. Als je een schatting maakt van het gevaar voor je eigen kind met je boerenverstand, is dit een enorm verschil. En ook vorig jaar is er één meisje gestorven nadat ze mazelen had opgelopen. Het leek wel of angstvallig uit het nieuws werd gehouden dat ze vanaf haar geboorte ernstig onderliggend lijden had. Dat kun je toch gewoon vertellen, zonder de privacy van haar en haar gezin te ondermijnen?

Wat te doen: wees helder, meldt je bronnen. Denk vanuit de doelgroep. 10x minder kans op overlijden is geen statistisch dingetje, maar daadwerkelijk een enorm verschil in de ogen van de ouders

Indianenverhaal 9 Niet gevaccineerde kinderen zijn gezonder
Op basisgegevens over 18000 Duitse kinderen afkomstig van het Robert Koch instituut, komt Angelika Kogel-Schauz na zorgvuldige statistische bewerking tot de conclusie dat ongevaccineerde kinderen gezonder zijn. Zeer belangrijk omdat deze gegevens door een onverdachte bron, voorstanders van vaccinatie, zijn verzameld.
http://www.efi-online.de/kiggs-studie/

Wat te doen: Met dubbelblind, of in ieder geval met controlegroeponderzoek op de lange termijn, met farma-onafhankelijk budget aantonen dat gevaccineerde kinderen echt niet vaker allergieën hebben, astma of auto-immuunziekten en over het algemeen echt gezonder zijn dan niet gevaccineerde kinderen.


Zo circuleren eindeloos veel Indianenverhalen. De keuze aan de bestuurders, artsen deskundigen en media is helder:

Eén optie is om ze als geheel afdoen als onheldere volkse kletspraatjes, samengevat als Indianenverhalen. Echter, de arrogantie hiervan wordt zeer scherp gevoeld. Vergeet niet dat vele bronnen van de verhalen van artsen komen. Het resultaat is dan ook dat mensen de hakken in het zand zetten. Of dat nu terecht is of ten onrechte.

Een andere optie is om te voldoen aan de wensen van ouders en patiënten.
Zij willen gewoon heldere, integere en verifieerbare informatie.
Zodat ze helder kunnen inschatten
1. welke gevaren er zijn rond de ziektes waartegen gevaccineerd kan worden
2. Welke risico’s er nu echt zijn en
3 welke opties ze hebben om hun kinderen daartegen te beschermen, waaronder mogelijkerwijs vaccins.

Joris B Baas

17 november 2014

Echt niemand die de indianenverhalen eens wil weerspreken, nuanceren, weerleggen, of irrelevant verklaren?

Petra ver

18 november 2014

wat valt er te weerleggen dan, Joris?

J,van enck schutte

28 augustus 2018

Ik kreeg in 1956 rode hond,1 week zwanger.Nu ben ik 92 jaar en nog steeds zorgen om mijn gehandicapte kind van 61 jaar.doof,aan 1 oog blind,autistisch.je krijgt levenslang,dus hef is niet alleen belangrijk voor de kinderen,maarook voor a.s. moeders,zoals ik toen was.de dokter zei,zo in het begin lijkt me niet gevaarlijk.ik ben huppelend naa nuis gegaan.ik wens iederesn veel succe s in hun verdere leven.

J,van enck schutte

28 augustus 2018

Ik kreeg in 1956 rode hond,1 week zwanger.Nu ben ik 92 jaar en nog steeds zorgen om mijn gehandicapte kind van 61 jaar.doof,aan 1 oog blind,autistisch.je krijgt levenslang,dus hef is niet alleen belangrijk voor de kinderen,maarook voor a.s. moeders,zoals ik toen was.de dokter zei,zo in het begin lijkt me niet gevaarlijk.ik ben huppelend naa nuis gegaan.ik wens iederesn veel succe s in hun verdere leven.

Joris

10 augustus 2019

Het lijkt me een goed idee om een experiment te doen met twee soorten kinderdagverblijven.

De ene groep is voor gevaccineerde, de andere groep voor ongevaccineerden kinderen. Nu gaan we beide groepen twee jaar lang nauwlettend in de gaten houden.

Ik acht de kans groot dat na twee jaar wij tot de conclusie komen dat niet gevaccineerde kinderen minder chronische ziekten hebben dan de wel gevaccineerde kinderen.

https://www.pearltrees.com/webcrawler/niet-gevaccineerde/id25775905

Top