BLOG

Regelobesitas: hoog tijd om overbodige regels te schrappen

Regelobesitas: hoog tijd om overbodige regels te schrappen

“Ik ben in de zorg gaan werken om patiënten en niet computers te knuffelen”, vertelde een verpleegkundige aan mij toen ik op werkbezoek in een verpleeghuis was.

Eén van de leukste en nuttigste kanten van mijn werk als Tweede Kamerlid is dat ik op werkbezoek mag gaan. Dat is zorgbreed: ziekenhuizen, mantelzorgers, fysiotherapeuten, huisartsen, anderhalvelijns praktijken, zorgverzekeraars en ga zo maar door.

Overal maken mensen tijd om met mij in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen over wat zij vinden dat anders kan in de zorg. En natuurlijk gaat het er ook om hoe ik in Den Haag mijn deel kan bijdragen om dat voor elkaar te krijgen. Dat mensen tijd maken, waardeer ik erg, omdat het werken in de zorg op zichzelf (zonder bezoek van Kamerleden) al druk genoeg is.

Toenemende regeldruk

Eén van de meest besproken onderwerpen is de ervaren regeldruk en de complexiteit van administratieve processen. De opmerking van de verpleegkundige was terecht. De zorg gaat gebukt onder regelobesitas. Verpleegkundigen en artsen zijn niet in de zorg gaan werken, omdat ze regels leuk vinden. Dat vinden alleen juristen.

Regelwaakhond Actal

De veertien (!) partijen achter de Agenda voor de Zorg en het Verenigd Eerstelijns Overleg hebben aangegeven dat het zo niet langer kan. Jarenlang al is de toenemende regeldruk onderwerp van gesprek. Maar het heeft onvoldoende tot actie geleid. Hun oproep aan de minister van VWS is om gezamenlijk een concreet plan te maken om de ervaren regeldruk te verminderen, overbodige regels te schrappen en administratieve processen te vereenvoudigen.

Het is tijd om grof geschut van stal te halen. De Rijksoverheid beschikt over een regelwaakhond Actal: Adviescollege toetsing regeldruk. Zij zijn de expert op het gebied van regeldruk. Laatst heb ik in debat met de minister van VWS het pleidooi van de partijen achter de Agenda voor de Zorg en het Verenigd Eerstelijns Overleg dan ook ondersteund.

De minister moet Actal opdracht geven om samen met het veld tot oplossingen te komen. De zorg is van en voor mensen. En het moet niet het domein zijn van onnodige regels en regelschijnzekerheid. Dat betekent dat we in Den Haag ook in de spiegel moeten kijken als het om regeldruk gaat. Dat is de eerste stap. Maar ook de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg, zorgkantoren, wetenschappelijke verenigingen en zorgaanbieders zullen zichzelf onder het vergrootglas moeten leggen.

Regelschijnzekerheid

De gehele Tweede Kamer heeft aangegeven dat ze Actal dit graag laat doen, hoewel de minister nog wat terughoudend was. Het is nu zaak dat de zorgorganisaties, de minister en Actal snel van start gaan.

Hanke Bruins Slot
Tweede Kamerlid CDA

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

6 december 2013

Kijk maar eens wat voor regeldruk poh ggz met zich meebrengt en absurde invuleisen in de ketenzorg om aan een vergoeding uit de keten te komen. De schadelast berekening door verzekeraars zit hier achter.
Maar kan iemand uitleggen wat het nut is elk jaar te registreren of iemand van 65 jaar die nimmer gerookt heeft of hij deze rookt? Wordt je cijfermatig op afgerekend…: staat nl niet genoteerd dus is dat niet voldoen aan een kwaliteitseis van “lik mijn vestje”…

van Heemstra ZorgSteedsBeter

9 december 2013

Hanke constateert uiteraard terecht regelobesitas. Alleen zal het niet helpen om daar waakhonden en grof geschut op te zetten zoals zij betoogt. Dat leidt namelijk tot nieuwe regels over de regels.

Lean denken propageert om in geval van problemen naar de kernoorzaak te zoeken, door 5 x de waarom vraag te stellen.

Als je dat doet ontdek je mbt regels dat het probleem maatschappij breed speelt. Dus niet alleen in de zorg. Dat oorzaken zijn dat mensen zijn gaan menen dat regels leidend zijn boven zelf denken en dat centrale sturing helpt. Dat zij daarmee risico's zijn gaan mijden om regels te oevertreden. Dat zij geen verantwoordelijkheid meer nemen, omdat de regels daarvoor zijn, waar zij zich achter gaan verschuilen.

Dát aanpakken betekent een cultuuromslag. Helaas inderdaad maatschappij breed. Terug naar vertrouwen geven aan degenen die het werk uitvoeren en daar het best in zijn. 'Eigen regie' weet je nog? Niet alleen bij de patiënt! Mensen daarin begeleiden. Als er dan iets gebeurt wat niet de bedoeling is, onderzoeken wat daarvan weer de onderliggende oorzaak is en die wegnemen. In plaats van weer die regel die in de toekomst moet voorkomen dat het weer 'fout' gaat op weg naar regelobesitas.

Kortom: ontdek, analyseer en bestrijdt de kernoorzaak ipv weer een schijnoplossing.

Joke Zwanikken Leenders

9 december 2013

IK wil graag weten hoeveel (aantal)adviezen regels en wetten , overheidsadviezen ,er zijn in Nederland, voor de zorg, die een verzorgende, verpleegkundige , moeten weten om .8 uur per dag goed te kunnen werken in de DIRECTE patiëntenzorg.


Wat zijn de kosten hiervan !



molenaar

9 december 2013

Waarom wordt er alleen over regeldruk in de zorg gesproken? Zou het bij Schiphol en haven Rotterdam beter zijn gesteld? Ik denk het niet.
Wellicht zijn zij beter on staat om hiermee om te gaan, door bijv. slimme ict toepassingen.

De AO bij zorginstellingen is complex. Maar is dat altijd het gevolg van regeldruk vanuit verzekeraars en overheid?

Hierck, Chemie in de zorg

10 december 2013

De genoemde regeldruk is inderdaad te hoog en heeft een verlammende werking. Een goede eerste stap is de erkenning van de regeldrukopleggers en de politiek dat het anders moet.

Een belangrijke voorwaarde daarbij om het ook daadwerkelijk te realiseren is dat zij het vertrouwen teruggeven aan de zorgprofessionals. Want zonder dat vertrouwen zullen zij de regeldruk niet loslaten. Is die durf wel voldoende aanwezig?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

16 december 2013

Ik ondersteun het doel van het pleidooi van het Kamerlid volledig. Maar ik vraag af of er nu niet twee doctoren aan het werk gezet worden om de genoemde obesitas te bestrijden.

De belangrijkste oorzaak van alle regeltjes en administratieve belasting is dat men in het verleden meende de kosteneffectiviteit c.q. kwaliteit van de zorg te moeten managen middels indirecte, procesgerichte kwaliteitsindicatoren.

Dat systeem moet uiterlijk 2020 zijn ingewisseld voor het systeem van uitkomstfinanciering, op last van een bijna Kamerbrede motie van eind 2011. Die motie, die het Kamerlid bekend is, stelt impliciet het gebruik van PROMs verplicht als vervanger van al die procesgerichte indicatoren.

Aan de tijdige realisatie van uitkomstfinanciering wordt hard gewerkt, door de verschillende partijen. Dus ik vraag me af of het wel zinnig is om Actal hier nu ook op te zetten. Actal-overleg betekent méér extra arbeidsuren voor de zorgaanbieders, terwijl er aan het afbouwen van het systeem van de procesgerichte indicatoren toch al hard gewerkt wordt.

Top