BLOG

Ik wens u veel kwaliteit toe in 2014

Ik wens u veel kwaliteit toe in 2014

Ik houd van de sfeer rond de feestdagen. Het is een gezellige tijd en de kerstperiode nodigt ook uit tot overdenken van het afgelopen en komende jaar. Gesprekken met collega’s en vakgenoten gaan over hoe het jaar gelopen is of zijn juist meer gericht op wat we het volgende jaar gaan doen. Graag sta ik even stil bij een van de laatste bijeenkomsten die we dit jaar hadden.

Op 18 december was  de ‘Informatiebijeenkomst kwaliteitsimpuls van personeel’ in de Domus Medica. Tijdens deze bijeenkomst voor leerhuismanagers en hoofden P&O van ziekenhuizen mochten wij als NVZ, samen met het Ministerie van VWS, de subsidieregeling toelichten die we in het Zorgakkoord hebben afgesproken. Want hoe leuk kerstpakketten uitdelen en mijmeren met collega’s ook is, dit is toch waar ons werk om draait: goede ziekenhuiszorg. En dat krijgen wij niet voor elkaar zonder voldoende én goed opgeleide zorgprofessionals.

Kwaliteitsimpuls

De kwaliteitsimpuls, voluit de ‘kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’, is een prachtige regeling waarmee ziekenhuizen en categorale instellingen hun medewerkers nog beter kunnen voorbereiden op  de zorgvraag in 2020. De regeling biedt instellingen de kans om het strategisch opleidingsplan handen en voeten te geven. En de regeling is verfrissend eenvoudig, zonder ingewikkelde regels en procedures. Zo makkelijk kan het dus zijn.

Veranderende zorgvraag

Waarom is deze kwaliteitsimpuls zo belangrijk? Omdat de zorg en de zorgvraag aan het veranderen is. De technische mogelijkheden nemen toe. De toenemende vergrijzing brengt meer complexe ziektebeelden met zich mee. Het borgen van kwaliteit en doelmatigheid van ziekenhuiszorg in de toekomst is een belangrijke opgave voor onze sector.

Investeren

Het is nu aan werkgevers om extra te investeren in onze medewerkers met behulp van de kwaliteitsimpuls. Van receptie tot aan OK-assistent. Van technische dienst tot arts. Ofwel iedereen die in het  ziekenhuis werkt en in het bijzonder de verpleegkundige beroepsgroep. De komende jaren worden meer taken van de arts bij verpleegkundigen belegd. En daarom is goede (bij)scholing en begeleiding van groot belang. 

Hulp NVZ

De NVZ helpt u hierbij. Wij staan klaar met handreikingen, bijeenkomsten, een communicatieplatform en ons enthousiasme. Want wij zijn ontzettend blij dat we deze regeling samen met u kunnen gaan invullen. De sfeer die ik proefde de 18e december was erg positief, want  leerhuismanagers en hoofden P&O deelden ons enthousiasme. Zij lijken er in ieder geval klaar voor te zijn.

Plannen

Ik houd van de sfeer rond de feestdagen. En deze keer in het bijzonder want we hebben een mooie opdracht te vervullen: we gaan de zorg een kwaliteitsimpuls geven. Ik wens u natuurlijk fijne feestdagen toe. Maar vooral wens ik onze sector een jaar toe met mooie plannen die ten uitvoering komen.

Margot van der Starre
Directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top