BLOG

Vergelijk je rijk, of niet?

Vergelijk je rijk, of niet?

Deze kerst heb ik onder de boom zorgpolissen vergeleken. Ik ben vast niet de enige. Een op de twaalf Nederlanders wisselt dit jaar van zorgverzekeraar, verwacht vergelijkingssite Independer.

Meer dan andere jaren valt er nu ook echt iets te kiezen. De premie die ik betaal, mijn vrijheid bij het kiezen van een zorgverlener en de hoogte van mijn eigen risico verschillen per zorgverzekeraar en per polis. Kies ik voor zeker en betaal ik de hoofdprijs of ga ik voor budget en neem ik op de koop toe dat mijn zorgverzekeraar niet alle zorgverleners heeft gecontracteerd?

Zorgkosten

Twee tientjes per maand minder zorgkosten is voor veel mensen een goed argument om uren te speuren op internet en om uiteindelijk over te stappen. Echter, weinigen weten dat de nominale premie voor de verplichte basisverzekering slechts een beperkt deel is van wat zij betalen aan zorg. Twee tientjes zijn twintig euro’s in de portemonnee. Twaalf keer twintig euro is twee procent van wat een doorsnee gezin jaarlijks betaalt aan zorg.

Vast premiedeel

De Nederlandse gezondheidszorg kost een slordige 90 miljard euro. En die betalen wij, volwassen Nederlanders, in drie delen: een vast premiedeel, een deel dat afhankelijk is van het inkomen en een deel dat afhankelijk is van het zorggebruik.

Het vaste premiedeel bestaat uit de nominale premie voor de basisverzekering. Die mogen we dus zelf kiezen. Of we de nominale premie geheel zelf betalen, is afhankelijk van ons inkomen. Alleenstaanden en gezinnen met een gezamenlijk inkomen lager dan 28,5 respectievelijk 37 duizend euro worden gecompenseerd met zorgtoeslag. Daarnaast bestaat het vaste premiedeel uit een eventuele aanvullende verzekering. Die kunnen we vrijwillig afsluiten maar dat hoeft niet.

Inkomensafhankelijke deel

Het inkomensafhankelijke deel bestaat uit een inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet (maximaal bijna 4000 euro per jaar), een inkomensafhankelijke AWBZ-premie (maximaal ruim 4000 euro per jaar) en de extra belastingeuro’s die de overheid besteedt aan de gezondheidszorg. Dit inkomensafhankelijke deel betalen we via de werkgever of direct aan de belastingdienst.

Zorgafhankelijke deel

Het zorgafhankelijke deel bestaat uit het eigen risico (360 euro), een AWBZ-bijdrage (maximaal bijna 2200 euro per maand) en eigen betalingen voor zorg die niet wordt vergoed of waarvoor we geen aanvullende verzekering hebben afgesloten. Bijvoorbeeld een cosmetische ooglidcorrectie of fysiotherapie. Het zorgafhankelijke deel betalen we dus alleen als we zorg gebruiken.

Bezuinigen op zorguitgaven

Een gemiddeld Nederlands gezin betaalt per jaar ruim 11.000 euro aan zorg, gezinnen met een bovengemiddeld inkomen meer. Dit bedrag plaatst de twee tientjes die u per maand kunt besparen in perspectief. Als u twintig euro kunt besparen op een voor u aantrekkelijk polis, moet u dat vooral niet laten. Maar om fors te kunnen bezuinigen op uw zorguitgaven zijn andere maatregelen nodig.

Maaike de Vries
Chef Zorg, De Argumentenfabriek

Genoemde cijfers betreffen 2014

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

31 december 2013

Een mooi toekomstgericht overzicht biedt Maaike de Vries de lezer. Echter door steeds het inmiddels containerbegrip "zorg" te gebruiken weet eigenlijk niemand meer waarvoor betaald wordt. Bijvoorbeeld: verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten leveren "verpleegkundige hulp". Dat mondt uit in de werkwoorden " observeren, verzorgen, begeleiden en behandelen" ( wettelijk erkende service ). Het zou nationaal de transparantie vergroten als deze
" zorg" ook afgezonderd qua budget zichtbaar kan zijn. We willen immers zo mogelijk en verantwoord deze zorg vooral thuis aanbieden in plaats van klinisch. De kosten van dit nieuwe "wijkscenario" kunnen dan beter vergeleken worden met het huidige. Ook doet dat meer recht aan de centrale rol die deze beroepen qua deskundigheid spelen in de gezondheidszorg.

Mitrasing

31 december 2013

Jaar in jaar uit hebben enkelen, in reactie op de verkooppraatjes op Skipr van zorgverzekeraars en VWS, gemeld.
Niets nieuws onder de zon...

Top