BLOG

Zorgverzekeraars pakken hun rol door 'tegenmacht'

Zorgverzekeraars pakken hun rol door 'tegenmacht'

De maand januari is inmiddels tot over de helft gevorderd en de zorgverzekeraars maken de rekening op van de overstapperiode waarvan het zwaartepunt logischerwijs in december ligt.

Dit jaar was de maand december meer dan ooit ook de maand waarin zorgbestuurders zich beklaagden over de contracterende zorgverzekeraars. Die zouden teveel voorwaarden stellen, te weinig op kwaliteit letten en bovenal veel te lage tarieven aanbieden. Bestuurder Jos Aartsen had het zelfs over ‘wurgcontracten’ en de noodzaak om een tegenmacht te organiseren tegen de zorgverzekeraars.

Als je niet beter zou weten zou je gaan geloven dat zorgaanbieders zijn overgeleverd aan de grillen van zorgverzekeraars waar ze geen enkele weerstand tegen kunnen bieden. En aangezien niemand van verzekeraars houdt is dat een aangename positie om publicitair in te nemen.

Consternatie

Ik kijk met enige tevredenheid naar deze consternatie bij zorgbestuurders. Vanaf de introductie van de zorgverzekeringswet in 2006 is de hoeveelheid behandelingen explosief gestegen. Het leidde tot het wegwerken van vele wachtlijsten en een goede kwaliteit van zorg, maar over de kosten leek niemand zich echt druk te maken. Verzekeraars hadden, mede ingegeven door het zeer beperkte kostenbewustzijn met betrekking tot zorg bij hun klanten, niet het lef en de doorzettingsmacht om naast kwaliteit ook prijs een belangrijk inkoopcriterium te laten zijn. De zorgbestuurders vonden het prima! Geen klachten over verzekeraars, want die betaalden de prijs die door de zorgaanbieders gevraagd werd. En de stijgende zorgkosten? Dat was een zorg voor de premiebetaler.

Grenzen aan zorgbudget

Inmiddels is er gelukkig veel veranderd. Het besef dat zorg veel geld kost en we daar niet oneindig meer geld vrij voor kunnen maken is eindelijk bij Nederlanders doorgedrongen. Zorgverzekeraars nemen hun taak als beheerder van uw en mijn portemonnee eindelijk serieus en kopen scherp in. Dat is van doorslaggevend belang voor het betaalbaar houden van de zorg, niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst. Het is logisch dat dat pijn doet in een sector die voorheen eenzijdig de touwtjes in de onderhandelingen in handen had. Hoe meer rumoer er ontstaat, hoe meer ik er van overtuigd ben dat er eindelijk wél tegenmacht is bij de contractonderhandelingen: de tegenmacht van de zorgverzekeraar. Ik ga me pas weer zorgen maken zodra het stil blijft aan de kant van de zorgbestuurders. 

Arno Rutte
Tweede Kamerlid VVD

20 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 januari 2014

Ik ben blij dat de heer Mulder toegeeft dat de invoering van marktwerking heeft geleid tot volumestijging en daarmee hogere zorgkosten. Alleen jammer dat hij, als een echte dogmaticus, nog méér marktwerking voorstelt als oplossing. Die volumegroei kwam niet doordat verzekeraars te weinig macht zouden hebben, maar doordat van de zorg big business is gemaakt en de betaling per 'product' de productie heeft opgejaagd.

Anoniem

23 januari 2014

Te belachelijk voor woorden. De zorgverzekeraars gaan als momopolisten te werken en zien kwaliteit alleen af aan hoeveelheid papier die door de zorgleveranciers moet worden geproduceerd. Kwaliteit is bij hen gelijk aan veel administratieve rompslomp.
Wanneer komt de rol van de patient een keer aan de beurt? Over wie is die eigenlijk wel of niet tevreden? Is de kwaliteit van de behandleing beter als een fysiotherapeut 1 zitting kwijt is aan het invullen van checklisten? Als een patient een tenniselleboog heeft, is er hoogstwaarschijnlijk niet mis met zijn knie. Toch een vinkje zetten bij die vraag.
Daar gaat BV Nederland aan kapot. En de zorgverzekeraar? Die bouwt ondertussen lekker verder aan zijn financiele buffer. En dat die nodig zijn om dure reklames te maken? Niet nodig: doe waar je voor bent: vergoed de zorgkosten en controleer of er niet gefraudeerd wordt. Dan is iedereen beter af. Behalve de fraudeur en de zorgverzekeraar zelf dan.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

23 januari 2014

Geachte hr. Mulder,

Ook in het stelsel dat ik voorsta is er sprake van (een publieke) zorgverzekeraar(s) die goed op de prijs let(ten). Maar uw blog had accurater c.q. genuanceerder c.q. meer gedifferentieerd gekund:

1. U spreekt van consternatie bij zorgbestuurders, maar dat bent u zelf (ook). Uiteindelijk bestuurt immers het parlement het land en dus de zorg. U bedoelde waarschijnlijk zorgaanbieders.

2. De hoeveelheid behandelingen is inderdaad fors gestegen, maar al sinds 2001, zoals het CPb-onderzoek ernaar vond. Toen is budgetfinanciering (budgettering) ingeruild voor verrichtingsfinanciering. Zie http://www.gezondezorg.org/geschiedenis. In 2006 zijn er (ook) grondige wijzigingen doorgevoerd, maar die hadden geen wezenlijk bijkomend effect op de hoeveelheid behandelingen. (Wel op een heleboel andere zaken.)

3. Er is (ook) grote ontevredenheid bij de zorgaanbieders over het feit dat ze met allerlei zorgverzekeraars moeten onderhandelen. Die o.a. met verschillende voorwaarden en eisen komen. Daarom, en omdat het kosten bespaart, zou Nederland (weer) één, publieke zorgverzekeraar moeten krijgen. Die kan immers net zo goed op prijs en kwaliteit letten, kan ook aan selectieve zorginkoop doen. Zie http://www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.

4. Ik weet niet of het zo is dat de zorgaanbieder erover klagen dat de zorgverzekeraars niet op kwaliteit letten, maar als die dat niet doen zou dat inderdaad een slechte zaak zijn. Des te meer reden om uitkomstfinanciering hoog op de politieke agenda te blijven houden. (Die gebaseerd is op een motie die u zelf mede-ingediend heeft, zoals u weet.) Zie http://www.gezondezorg.org/p4p.

5. Er is mogelijk sprake van nominale volumebegrenzing door de zorgverzekeraars -- zorgaanbieders mogen dan maar aan een x aantal patiënten per jaar zorg verlenen. Meestal zo tegen december worden dan geen nieuwe patiënten meer geaccepteerd. Dat is te allen tijde onacceptabel. Het parlement zou dan ook moeten onderzoeken of dat zo is, en zo nodig actie moeten verlangen van de minister. Zie http://www.gezondezorg.org/kem.php#volumebegrenzing.

Koos Dirkse

24 januari 2014

Is weer een verhaal, geschreven door iemand, die buiten de werkelijkheid staat. Alleen om het kromme beleid goed te praten. Je hebt niet alleen zorgbestuurders, maar ook nog een eerste lijn! De zorgverzekeraar krijgt teveel macht en maakt straks uit of, waar en hoe je geholpen wordt.
Aast waarschijnlijk op een bestuursfunctie bij een zorgverzekeraar als de VVD bij verkiezingen een groot aantal zetels verliest!

van Heemstra ZorgSteedsBeter

24 januari 2014

Ik blijf wensen dat een politicus verder kijkt dan het herhalen van zijn stokpaardjes.
De zorgkosten zijn een maatschappelijk langdurig probleem waar veel eerder beweging in komt als zorgbehoeftigen en vakmensen anders met elkaar omgaan en de verantwoordelijkheid weer gaan krijgen en nemen voor de resultaten ervan: goede zorg tegen lage kosten.
Nu is alles 'weggedelegeerd in regels en voorschriften' waarin zelfs de zorgaanbieders vaak het spoort bijster zijn alleen al over juist declareren. Zorgbehoeftigen hebben geen zicht, geen invloed en geen direct merkbare baat bij lagere kosten. Hoe kun je dan verwachten dat kosten dalen?
Extra inkoopmacht van verzekeraars is dan stoere jongenstaal uit de Amerikaanse ondernemersboeken waar wij van aan het terugkomen zijn. Nu jij nog Arno!

Anoniem

24 januari 2014

Het is lastig te debaterren met iemand die er niets van begrijpt. De heer Rutte beschikt kennelijk over weinig dossier kennis. Jammer dat zulke volksvertegenwoordigers moeten beslissen over zulke belangrijke zaken als gezondheidszorg. Gelukkig komen er snel verkiezingen!

Anoniem

24 januari 2014

De aanhef "Geachte heer Mulder" als reactie op een blog van iemand anders vind ik een mooie indicatie van het gemiddelde niveau van de skipr reacties. Altijd dezelfde personen die reageren, altijd dezelfde teneur. Ga eens werken (of zoek een andere branche waar het wel leuk is)

Frank Conijn

24 januari 2014

@ Anoniem bericht #7:

Daar moet u mijn reactie mee bedoelen, want ik ben de enige in deze draad die die aanhef gebruikte. Als dat inderdaad zo is, dan kan ik u geruststellen. Ik heb in mijn hele leven (1962) twee keer drie maanden een uitkering gehad, en dat was na mijn middelbare school resp. studie. Ik heb in mijn leven geluk gehad c.q. de juiste keuzes gemaakt, waardoor ik nu veel vrij tijd heb zonder dat anderen het voor mij moeten verdienen.

Verder ontgaat mij de koppeling van een beleefde aanhef met het naar uw mening lage inhoudelijke niveau ten ene male. En gezien dat ik me met veel aspecten van de zorg bezig hou, met evenzo veel variërende opvattingen t.o.v. links- en rechts-dogmatische wereldbeelden, zie ik de validiteit van uw opmerking "altijd dezelfde teneur" ook niet. Ook mijn reactie -- 5 punten -- is in die zin heel variabel.

En u hoeft de reacties niet te lezen. Dat is uw eigen keuze.

Frank Conijn

24 januari 2014

Voor "t.o.v." gelieve "in verhouding tot" te lezen.

Anoniem

24 januari 2014

Rutte (kamerlid) laat nu toch goed zien welke belangen de VVD (en dus ook Schippers) behartigt. Ontluisterend om te constateren dat een liberale partij het toejuicht dat er monopolies bestaan, een verstikkende regelgeving, een enorme bureaucratie, georganiseerd wantrouwen, criminalisering van de zorg en zo kan ik doorgaan als zorgaanbieder. Gevolg: arme, uitgeklede zorgaanbieders en verrijkte verzekeraars. Rutte verkneukelt zich hierover, maar zou zich moeten realiseren dat hij, noch zorgverzekeraars, noch managers mensen behandelen, maar dat professionals dit doen. En het dit samengestelde waterhoofd gaat steeds zwaarder drukken. De belangen van de patient zijn uit het zicht.
Een Cubaans model (één publieke zorgverzekeraar) lijkt me ook niet aantrekkelijk (bureaucratie, wachtlijsten, hoge kosten).
Het leek zo mooi te worden: geleide marktwerking op basis van kwaliteit met de NZA als marktmeester. Helaas heeft deze laatste het volledig laten liggen.
Waarschijnlijk kan een D-66 minister dit beter oppakken.

Alberts

24 januari 2014

Misschien is er verwarring aangaande de auteur van dit stuk, daar stond eerst naam en foto van Anne Mulder en nu naam en foto van Arno Rutte...

De auteur schrijft: "Als je niet beter zou weten zou je gaan geloven dat zorgaanbieders zijn overgeleverd aan de grillen van zorgverzekeraars waar ze geen enkele weerstand tegen kunnen bieden".

Ik ben een kleine individueel werkende zorgaanbieder, en inderdaad, ik voel mij overgeleverd aan de grillen van de ZV. Ik verneem graag van de auteur welke weerstand ik kan bieden. Want vooralsnog is dat enkel het niet aangaan van een contract en daarmee zal ik dan mijn omzet fors zien teruglopen.
Ik ben benieuwd!

Frank Conijn

24 januari 2014

@ Alberts:

Dank voor het wijzen op de naam bij het bericht. Die naam klopt niet. Hij heet Anne Mulder en zijn foto heeft er wel steeds boven gestaan. Ik ken hem al langer en herken zijn foto, vandaar ik niet naar de vermelde naam heb gekeken.

Hij heet dus Anne Mulder en niet Arno Rutte -- dat is iemand anders. Klik maar eens op de betreffende namen op http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/fracties/vvd.jsp#0.

Anoniem

24 januari 2014

Het is toch Mark Rutte?

Klaas Holtman

24 januari 2014

Beste Arno, nodig je graag uit voor werkbezoek aan de grootste fysiopraktijk in Oost Groningen, zodat je reeel beeld krijgt van de dagelijkse praktijk. Hoe kun je langjarig beleid maken met steeds veranderende eisen, jaarcontracten die pas in november bekend worden en toenemende administratieve druk zowel in vastlegging van de behandelingen als in het declaratiecircus.

Groet,
Klaas Holtman

Alberts

25 januari 2014

Misschien kan de redactie van Skipr dan de zaak verhelderen en aangeven wie deze blog nu geschreven heeft: de eerst vermelde Mulder of de nu aangegeven Rutte?

Het doet aan de matige inhoud verder niets aan, maar het is wel prettig gezien bovenstaande verwarring dat er duidelijkheid over is.

Frank Conijn

25 januari 2014

De naam bleek te kloppen, de foto niet. Die is nu vervangen door die van Arno Rutte. Gelieve derhalve in mijn reactie, bericht #3, "Geachte hr. Rutte" als aanhef te lezen.

Mitrasing

26 januari 2014

Wel grappig hoe vaak nu de foto's van Mulder en Rutte door de redactie van Skipr verwisseld zijn....
Het is wel geen eeneiige tweeling maar "inhoudelijk".... identiek.

Arno Rutte

26 januari 2014

Bovenstaand blog is van mijn hand en is niet geschreven door mijn fractiecollega Anne Mulder. De redactie had het blog aanvankelijk per ongeluk onder zijn naam geplaatst. Na een paar uur is die vergissing hersteld.

DGo

27 januari 2014

Wat een onzettend flutstukje mijnheer Rutte. Dat is dus blijkbaar de kwaliteit binnen de 2e Kamer en/of VVD.

Geen enkele behoefte om er inhoudelijk op te reageren.

Poolen

5 februari 2014

Geachte heer Rutte,

Graag wil ik even reageren op uw blog. Ik begrijp heel goed dat de overheid de uitvoering van de verdeling van zorg gelden en zorginkoop uitbesteed aan zorgverzekeraars/zorgkantoren. Ik begrijp ook dat er een boswachter moet zijn in het woud van zorgaanbieders die toeziet of er goede en doelmatige zorg wordt verleend en de gelden daartoe verdeeld. Het is begrijpelijk dat zorgverzekeraars niet de meest populaire job hebben maar iemand moet het doen. Dat accepteren we.
Wat echter het geval is bij zorgverzekeraars (er zijn nog maar vier grote zorgverzekeraars in Nederland), is dat ze indirect, door velen onopgemerkt, in hun inkoopbeleid sturen op het contracteren van minder zorgaanbieders. Er is een zorgkantoor dat heel graag morgen al populatiebekostiging wil invoeren en het liefst per subregio maar werkt met maximaal 3 zorgaanbieders (nu nog GeldVolgtKlant aanbieders genoemd). De keuzevrijheid van de cliënt is echter in het geding. Niet de wens van de cliënt bepaalt naar welke zorgaanbieder het collectieve zorg geld toe gaat maar de zorgverzekeraar. De kwaliteit van intramurale ouderenzorg wordt gecreëerd in het kleine, tussen de medewerker en de client. Daar is geen conglomeraat voor nodig, sterker nog kleine instellingen presteren doorgaans beter op cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid én hebben een meer gezonde financiële bedrijfsvoering (In beweging, ActiZ benchmark 2013). Ik hoop dat de politiek hier weet van heeft en de gevaren van de inkoopmethodiek van zorgkantoren t.a.v. de keuzevrijheid van de cliënt onderkent voordat we over 5 jaar zeggen; wat jammer dat al die kleine zorgaanbieders niet meer bestaan en er geen of weinig keuze meer is. We wisten niet dat dat het gevolg van ons beleid zou zijn....
Denk eens goed na over het systeem van client volgende bekostiging. Geef liever een kleiner zakje met geld aan de cliënt waarbij de cliënt bepaalt wat hij of zijn nodig heeft, zodat de zorg cliëntgericht, doelmatig en zo efficiënt mogelijk kan worden besteed.

Top