Algemeen

Mogen wij uw handtekening, mevrouw Schippers?

Mogen wij uw handtekening, mevrouw Schippers?

Afgelopen week hebben negen partijen een belangrijke intentieverklaring ondertekend. Niet alleen de umc’s, ook de andere ziekenhuizen, van groot tot klein, de huisartsen, de specialisten en de patiëntenverenigingen hebben hun handtekening gezet. Er ontbreekt er maar één: die van de minister.

Marktwerking

En waar zijn we het dan allemaal zo roerend over eens? Over de langetermijnvisie op de kankerzorg. Kanker en kanker kunnen twee totaal verschillende aandoeningen zijn. Wat heet: zelfs binnen één type kanker ontdekken we steeds meer individuele verschillen tussen patiënten. Daarmee is goede kankerzorg ook individuele zorg geworden. De marktwerking dreigde daar evenwel steeds meer roet in het eten te gooien. Volumennormen leken het effect te krijgen dat alleen de grootste centra nog oncologische zorg zouden kunnen verlenen. Zo’n centralisatie is niet per se in het belang van de individuele patiënt. Die wil uiteraard de beste zorg van de beste specialisten in de beste ziekenhuizen, maar die wil niet voor iedere controle het halve land af reizen.

Kwaliteitsverschillen

Tegelijk accepteert de patiënt natuurlijk geen kwaliteitsverschillen. In hun recente signaleringsrapport laat KWF Kankerbestrijding zien dat er nog steeds kwaliteitsverschillen zijn tussen ziekenhuizen bij de behandeling van bepaalde soorten kanker. Maar waarom zou je met minder genoegen moeten nemen omdat je toevallig dichter bij een slechter presterend ziekenhuis woont? Mede daarom hebben nagenoeg alle relevante partijen in de oncologische zorg nu afgesproken dat er overal in het land in oncologische netwerken samengewerkt zal worden.

Oncologische netwerken

In die netwerken zal in de eerste plaats expertise worden gedeeld. Specialisten zullen samen protocollen afspreken en ook meer dan ooit letterlijk bij elkaar aanschuiven voor multidisciplinair overleg. Binnen die netwerken zullen de innovaties in de zorg zo snel en gelijk als mogelijk worden verdeeld over de ziekenhuizen. Natuurlijk zal het voor bepaalde ingrepen nodig blijven dat patiënten naar gespecialiseerde centra moeten reizen, maar bijvoorbeeld  de voor- en nazorg zal  in nauw overleg weer dichter bij huis kunnen worden geleverd. Door de zorg in een goed gecoördineerd netwerk te organiseren kan het al langer bestaande mantra ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’ echt worden waargemaakt.
Langetermijnvisie versus waan van de dag

Deze samenwerkingsovereenkomst in de oncologische zorg is een geweldig voorbeeld van langetermijnvisie die je veel vaker zou willen zien in de zorg. In de dagelijkse praktijk van ‘mijn’ umc in Maastricht heb ik nog veel te vaak het gevoel dat we op de waan van de dag moeten reageren. Er wordt ergens ‘een misstand’ geconstateerd en hup, we moeten weer zoveel fte’s vrijmaken om het vermeende brandje te blussen. Op die manier worden we steeds vaker gedwongen te investeren in zorg die uiteindelijk helemaal geen zorg blijkt te zijn.

Neuzen één kant op

Het is bemoedigend dat nu juist deze partijen in het oncologische netwerk de neuzen één kant op hebben gekregen. Want vergis u niet: veel mensen zijn hier echt over hun schaduw heen gestapt. In het verleden was nogal eens sprake van landjepik, al dan niet uit commerciële motieven. Maar in plaats van ‘wij’ en ‘zij’ wordt hier nu echt gedacht in termen van ‘ons’.

Tot nu toe heeft ‘Den Haag’ instemmend  toegekeken hoe de partijen uit de oncologische netwerken de samenwerking hebben opgezet. Het is natuurlijk ook heel fijn als het veld de problemen zelf oplost zonder directe inmenging van overheid of politiek. Toch wil ik de minister van harte oproepen om in dit geval nog één stapje extra te zetten. Actieve instemming, door een belangrijke symbolische actie te ondernemen, zou een geweldige opsteker zijn voor de partijen die hier soms echt hun nek hebben uitgestoken: het zetten van haar handtekening. De overheid kan daarmee laten zien dat zij ook gaat voor langetermijnvisie.

Guy Peeters
Voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Martin Jansen

4 februari 2014

Klopt.
Als ik kanker zou hebben ben ikook niet benieuwd naar hoe het over het algemeen verloopt. Ik wil dat er gekeken wordt naar mij als persoon en ik pas ervoor om enkel dienst te doen als statistisch materiaal. Toch zal het zo zijn dat de instelling met de meeste ervaring de plek zal zijn waar ik me graag zou laten behandelen. Maar dan wel als mens en niet als casus.

Anoniem

5 februari 2014

En die van de zorgverzekeraars, meneer Peeters. Zij hebben van mevr. Schippers de regierol gekregen - zoals u weet - en zullen met hun inkoopbeleid bepalen of deze netwerken van de grond kunnen komen.

ben crul

5 februari 2014

Beste anoniem, Laten de zorgverzekeraars - in ieder geval 'mijn' Achmea - er net zo over denken als Guy Peeters. Het uitbouwen en opbouwen van oncologische netwerken heeft onze prioriteit voor inkoop 2015 e.v.

DGo

5 februari 2014

Hoi Guy,

Prima stukje over een uitstekende initiatief.

Ik hoop dat het gaat werken en dat er in ieder geval geen obstructies van ambtelijke of zorgverzekeringszijde worden opgeworpen.
Ik voorspel je dat vanuit VWS geen handtekening wordt gezet. Stel je eens voor dat VWS daaraan straks vastzit. Er wordt sowieso niet langer dan 4 jaar vooruit gekeken en soms nog minder.

Hoewel Ben Crul schrijft dat zijn werkgever eea zal ondersteunen ben ik daarvan niet overtuigd. Wanneer je leest over de initiatieven van de zorgverzekeraars (en ook dus Achmea) betreffende beroertezorg en SEH kan je slechts erg ongerust worden.

Groet, Dick

V. van Nederveen, patient advocate I2L

7 februari 2014

Prachtig plan! Nu de uitvoering.

Juist deze week (4 feb) was ik Strasbourg bij de lancering in het Europees Parlement van de European Cancer Patient's Bill of Rights. Velen ondertekenden daar deze Bill of Rights, ik ook mede namens Inspire2Live.
Dit document is opgesteld door veel hulpverleners en (ex) patiënten vanuit heel Europa en vraagt aandacht voor patiënt gerichte zorg, eigentijdse goed onderbouwde zorg en een goede organisatie van de zorg. Zie ook The Lancet Oncol February 4, 2014. Dit document heeft dus overeenkomsten met de door Guy Peeters beschreven intentie.

Alles prachtig en mooi. Maar nu de implementatie.
Patiënten verwachten hier en nu hoge kwaliteit en hebben terecht weinig geduld. In Strasbourg begreep ik van Engelse kanker specialisten dat het daar 10 heeft geduurd voordat de zorg daadwerkelijk patiënt gericht werd.
Kunnen we dat hier sneller?
Ik weet zeker dat dit alleen sneller kan als patiënten van meet af aan gelijkwaardig zijn betrokken én als bij alle beslissingen de eerste en laatste vraag is "is dit in het belang van de patiënt?"
Inspire2Live, zie ook www.inspire2live.com, werkt graag mee om het belang van de patiënt te verwoorden.

V. van Nederveen, patient advocate I2L

7 februari 2014

Foutje.
Het e-adres van Inspire2Live moet zijn: www.inspire2live.org.

Top