BLOG

Genezen blijkt makkelijker dan voorkómen

Genezen blijkt makkelijker dan voorkómen

Preventie is belangrijk voor het welzijn van mensen en om de kosten in de zorg te drukken. Het is niet moeilijk om daarvan de logica te zien. Vorige week werd dat tijdens de slotconferentie van het programma Preventiekracht van ZonMw op diverse manieren onderstreept.

Deze week ondertekenen we met diverse partijen het voorstel  ‘preventie in de wijk’, onderdeel van het Nationaal programma preventie. En toch blijkt in de praktijk steeds weer dat in Nederland, ondanks dat we het met elkaar eens zijn dat we met preventie veel winst kunnen boeken, er meer geld en aandacht gaat naar de zorg dan naar preventie. Genezen blijkt makkelijker dan voorkomen.

Zelfredzaamheid

Het is daarom mooi dat staatssecretaris van Rijn de toezegging heeft gedaan dat hij de 10 miljoen euro voor het Zichtbare Schakel project en de inzet van wijkverpleegkundigen wil laten samenvoegen met een zelfde bedrag voor preventie. Vanuit ActiZ hebben wij er ook belang bij dat preventieve activiteiten goed vorm krijgen. In ons Deltaplan dat wij in 2012 presenteerden, stellen we dat we de groei in de zorgvraag kunnen beperken, door mensen te ondersteunen langer zelfredzaam te zijn. Preventie van gezondheidsproblemen hoort daarbij.

Samenwerking

Om preventie goed vorm te geven, is het, zoals ook bleek uit het programma Preventiekracht, essentieel dat alle betrokkenen goed samenwerken: de zorgmedewerkers bij onze leden, de huisartsen, maar ook de zorginkopers: gemeenten en verzekeraars. En ik zou de oproep tot samenwerking ook willen uitbreiden tot  partijen waarmee we niet traditioneel samenwerken.

Waarom zouden we niet een samenwerking aangaan met Joop van de Ende? Een goed bekeken televisieprogramma waarin bijvoorbeeld het belang van bewegen, ter preventie van obesitas hartziekten en uitstel van dementie, onder de aandacht wordt gebracht, heeft wellicht meer effect dan tien folders bij de huisarts of 100 Postbus 51 spotjes. Het is dan ook jammer dat de financiering voor het vervolg van de soapserie Malaika over de zorg niet rond kwam. Dat was een heel mooi platform voor allerhande boodschappen over zorg, verzorging en een zo gezond mogelijk leven.

Kracht van preventie

Zorgen dat je niet ziek wordt, of in elk geval nog zo gezond mogelijk blijft, is onderdeel van een leefstijl. Veel mensen die nu de boodschappen over preventie lezen of horen, leven al gezond. Het gaat nu juist om de groep mensen die niet geneigd is om de folders over gezondheid te lezen. De mensen die bijvoorbeeld met het programma Zichtbare Schakel, de wijkverpleegkundige die zonder indicatie bij mensen thuis kwam, bereikt werden. Om de kracht van preventie verder te laten reiken, zullen we in elk geval samen aan de slag moeten om buiten de geijkte paden actie te ondernemen.

Aad Koster
Directeur ActiZ

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Lifeclinic

10 februari 2014

Helemaal eens, zorg doen we vooral samen waarbij preventie als "voor" zorg een integraal onderdeel van het geheel dient te worden. Dynamische ontwikkeling van infrastructuur en samenhang voor preventieve gezondheid zoekt aansluiting bij bestaande zorg structuren, veelal op lokale niveaus. Preventie gezondheid gericht op de volle breedte van de samenleving van zowel patiënt als niet patiënt. We zijn allen op weg ooit patiënt te worden waarbij de relatie, inzicht en verantwoordelijkheid vroegtijdig dient te worden gestimuleerd vanuit o.a. bestaande educatieve systemen, jong geleerd,.. Het vraagt naast nieuwe samenwerkingen financiële infrastructuur en draagvlak welke moeizaam volgt. De intentie is er en lijkt vooralsnog een bemoedigend begin. Ik zie met belangstelling uit naar implementatie, waar wij graag onze bijdrage leveren enigszins rekening houdend met een "rocky road". Het overeenkomstige en gezamenlijke doel zal uiteindelijk leiden naar een gezondere samenleving met en voor alle betrokkenen, een fraai vooruitzicht.
Met gezonde en vriendelijk groet.
Patrick Bergman, Lifeclinic

Top