HRM

Zorg in verandering, arbeid in verandering

Zorg in verandering, arbeid in verandering

De ggz is mensenwerk. Personeel is ons kapitaal. Het vormt de hoofdmoot van kosten in de ggz. Instellingen hebben te maken met veel onzekerheid en ze moeten inspelen op grillig beleid van de landelijke overheid, gemeenten en zorgverzekeraars.

Revolutie

Wellicht niet voor iedereen zichtbaar is in Nederland op dit moment een revolutie aan de gang. Er wordt gewerkt aan enorme veranderingen in het zorgstelsel. Belangrijke vormen van zorg worden overgeheveld van landelijk en provinciaal niveau naar gemeentes. Naast deze transities is er ook specifiek in de geestelijke gezondheidszorg al een revolutie bezig. De ggz krijgt een hele andere vorm met basis-ggz en praktijkondersteuner-ggz bij de huisarts voor laagdrempelige zorg en gespecialiseerde ggz voor zwaardere problematiek.

Eenvoudig

Al deze veranderingen in de zorg zijn nodig. Op papier klinken ze eenvoudig en in hun abstractie gaat het over systemen en grote bewegingen. En probeert de overheid geruststellend te zijn over de gevolgen van de bijkomende bezuinigingen. Maar in de praktijk hebben de aangekondigde bezuinigingen, decentralisaties en afspraken over bijvoorbeeld ambulantisering en basis ggz grote gevolgen voor zorgaanbieders, ook als werkgever. 

Voorbereiden

De beleidskeuzes die overheden maken, zijn nog lang niet altijd helder, maar instellingen moeten zich er al wel op voorbereiden. Daarnaast stellen verzekeraars bijvoorbeeld in de onderhandelingen over contracten elk weer andere eisen aan het hoofdbehandelaarschap en aan de voorwaarden voor vergoedingen.
Beide hebben grote invloed op het personeelsbeleid in instellingen. Moet je nu juist inzetten op meer psychiaters of juist of meer verslavingsartsen? Welke samenstelling heb je nodig? Welke verhouding tussen flexibel en vast personeel? Kunnen je mensen inspelen op de nieuwe vormen van zorg door ambulantisering? En hoe brei je het allemaal financieel aan elkaar in een tijd van bezuinigingen? Hoe lang kan ik wachten met reorganiseren als onduidelijk blijft of, en wanneer je een contract krijgt?

Onzekere tijden

Onzekere tijden voor de ggz, voor patiënten maar ook voor bestuurders van ggz-instellingen en hun medewerkers. De zorg moet goedkoper. Hoe doe je dat zonder dat de werkdruk explodeert? Er zijn reorganisaties en nieuwe manieren van werken en dus  bij- en omscholing nodig. Dat vraagt nogal wat van personeel, maar ook van p&o adviseurs bij instellingen. In de ggz alleen al staan er als gevolg van alle bezuinigingen en de onzekerheid van de decentralisaties 13.000 banen op de tocht. Dat is zorgelijk.  


Structurere aanpak

In het sociaal akkoord en het zorgakkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt met de overheid over een structurele aanpak van de arbeidsmarktproblematiek. De kern van die afspraken is dat er een verantwoorde loonontwikkeling is en gerichte maatregelen worden genomen om kwaliteit in de zorg en werkgelegenheid te behouden. Dat is nodig, want je wil voorkomen dat je nu medewerkers moet laten gaan die je over enkele jaren weer hard nodig hebt. De ggz is een vergrijsde zorgsector en de vraag naar ggz blijft.

Goed werkgeverschap

We willen een aantrekkelijke sector zijn én blijven voor toekomstig personeel. De ggz is een innovatieve sector met veel mogelijkheden en autonomie voor professionals. Zorgprofessionals werken graag in de ggz, ondanks het zware weer en de grote veranderingen in de sector. De ggz staat al een paar jaar nummer 1 als favoriete werkgever in de non-profit sector. Dat  willen we zo houden. Goed werkgeverschap staat hoog in het vaandel in de sector. Juist ook nu. Vandaar dat wij met onze financiers en de overheid graag tot meerjarenafspraken willen komen om dit voor elkaar te krijgen.

---

Meer weten over human resource management (hrm) en management development  in de zorg? Kijk ook eens op Skipr hrm en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top