Finance

Rare regelgeving NZa dupeert ziekenhuizen

Rare regelgeving NZa dupeert ziekenhuizen

Woelend en zwetend lig ik onder de dekens. De jaarrekening spookt door mijn hoofd. Ook in 2014 is er weer een hoop commotie over de jaarrekening van ziekenhuizen.

Iedereen speelt iedereen de bal toe bij het vaststellen van de grote mate van onzekerheid die er achter zou schuilen, de oorzaken ervan en de gevolgen die dat zou moeten hebben. Het is een gezellig potje Oudhollands Zwartepieten. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Vorig jaar rond deze tijd schreef ik al dat ik de jaarrekening van mijn eigen ziekenhuis niet begreep. De reacties waren niet van de lucht, maar ik zal ze u besparen. Dit jaar gaat het niet veel anders. Ik zal u opnieuw proberen mee te nemen in de geheimen van de ziekenhuisfinanciering.

Geen goedkeurdende verklaring

De accountants weigeren voor 2013 goedkeurende verklaringen af te geven bij de jaarrekeningen van ziekenhuizen in Nederland. Maar ze kunnen dat ook voor de komende jaren niet doen is de verwachting, omdat de problemen in het systeem zitten. Ziekenhuizen hebben hun jaarcijfers niet op orde, volgens de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants in het Financieel Dagblad van 23 januari. Als belangrijkste oorzaak worden de opgevoerde controles door zorgverzekeraars op fraude in ziekenhuizen genoemd. Onder druk van de NZa zijn zorgverzekeraars bezig de rekeningen van ziekenhuizen over oude jaren onder de loep te nemen.

Gewijzigde declaratieregels

Interessant daarbij is dat de NZa de afgelopen jaren de declaratieregels regelmatig heeft bijgesteld. Er worden nu controles uitgevoerd over declaraties waarvan de uitkomst met de kennis van nu niet akkoord zou kunnen zijn, terwijl betreffende registratie volgens de definities van enkele jaren terug best verklaarbaar was. Ik zal u enkele voorbeelden noemen van zaken in de registratie en facturatie die op zijn minst grote vragen oproepen over de consistentie in beleid.

1.Registratie DOT-zorgproducten

Met ingang van 1-1-2014 is het niet meer toegestaan dat Nurse Practitioners en Physican Assistants zelfstandig DOT-zorgproducten registreren. Eigenlijk iedereen is het erover eens dat deze functiedifferentiatie inhoudelijk een goede ontwikkeling is. Medisch specialisten worden nu te vaak belast met patiëntenzorg die relatief eenvoudig en routinematig is. Daarvoor zijn zij feitelijk te duur. In veel ziekenhuizen is de afgelopen jaren geïnvesteerd in een ondersteunende beroepsgroep die medisch specialisten veel werk uit handen kan nemen. Natuurlijk is er best wat voor te zeggen dat daaraan een ander tarief zou kunnen hangen. Maar door te verbieden dat er überhaupt iets gedeclareerd mag worden, wordt het kind met het badwater weggegooid. En vanaf 2015 wordt het door de introductie van integrale bekostiging weer vrijgegeven!

2.Regelgeving met terugwerkende kracht

Eind februari 2012 heeft de NZa verordonneerd dat per 1-1-2012 (raar: regelgeving veranderen na ingangsdatum!) de definitie van een opname moest worden gewijzigd. Nu wordt met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar de herziene definitie gebruikt als normenkader. Ja, dat geeft onzekerheid in de jaarrekening!

3.Brandwondenzorg

DBC-Zorgproducten voor gespecialiseerde brandwondenzorg mogen niet in rekening worden gebracht in combinatie met andere DBC-zorgproducten. In de praktijk betekent dit dat voor mensen die in behandeling zijn voor brandwonden en tegelijkertijd een volstrekt andere zorgvraag hebben, die bijvoorbeeld geïndiceerd zijn voor een heupvervanging, geen nieuw zorgproduct mag worden geopend. We krijgen dan als ziekenhuis dus niet betaald.

Producten ver onder kostprijs

En passant zou ik graag alle producten waarvoor nu een door de NZa vastgestelde landelijke prijs geldt die ver onder de kostprijs ligt onder de aandacht willen brengen. Op bijvoorbeeld de kindergeneeskunde legt een middelgroot ziekenhuis gemiddeld genomen 1 tot 2 miljoen euro per jaar toe.

Rare regelgeving geeft vertekend beeld

Bovenstaand lijstje is niet uitputtend. Door deze rare regelgeving en het aanpassen van de regels tijdens de wedstrijd ontstaat een beeld van een frauderende en manipulerende sector. Dat is onterecht. Ik schreef al eerder dat in veel ziekenhuizen enorm veel aandacht wordt besteed aan de administratieve organisatie en interne controles. Ook zorgverzekeraars doen een al jaren een duit in het zakje. Zij worden nu door de NZa aangezet om meer te controleren (zucht!). Het initiatief van Menzis om te komen tot een vorm van horizontaal toezicht, waarin op voorhand een aantal controles met elkaar worden afgesproken, waarvan de uitkomsten met elkaar worden gedeeld, verdient lof en ondersteuning vanuit de NZa.

Geen scheiding der machten

De wijzigingen volgen elkaar in rap tempo op. Jaren zijn door definitieaanpassingen niet meer vergelijkbaar juist terwijl dat wel wenselijk is omdat er transitiemaatregelen van kracht zijn. Mijns inziens wreekt zich in de sector dat de NZa tegelijkertijd wetgever is (de regels maakt), uitvoerder en rechterlijke macht. De trias politica met voeten getreden: Montesquieu zou zich omdraaien in zijn graf.

Ziekenhuizen gedupeerd

En waar zou dit allemaal toe kunnen leiden? Ik denk dat er ziekenhuizen zijn die in hun leningsvoorwaarden hebben staan dat de financiering direct opeisbaar is als er geen goedkeurende verklaring is van de accountant. Misschien zijn banken wel bereid die stap te zetten omdat ze azen op het pandrecht voor debiteuren, wat nu nog vaak contractueel is toegedeeld aan zorgverzekeraars. Wat houden we dan over: op zijn minst een aantal failliete ziekenhuizen, een beschadigde sector en een parlementaire enquête! En dan maar kijken wie met de Zwartepiet blijft zitten.

Paul van der Wijk
Lid  raad van bestuur Martini ziekenhuis

 

Onder het motto 'Is uw organisatie NZa-proof?' belegt Skipr op 24 april 2014 een masterclass over de recente problemen rond de financiering en verantwoording in de ziekenhuizen. Voor meer informatie, klik hier.  

11 Reacties

om een reactie achter te laten

van der Zwaan

17 april 2014

De spijker op z'n kop. U vergeet nog de tsunami van onuitputtelijke kwaliteitscriteria waar zorgverleners aan moeten voldoen. Hoeveel duurbetaalde interne en externe mensen zijn niet dagelijks bezig met het bijhouden van lijstjes en zetten van vinkjes. Merendeel nooit van aangetoond dat de zorg daar ook maar iets veiliger of beter van wordt.

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

18 april 2014

Kwaliteitsinstituut!

Help ons opnieuw te beginnen bij waar het om gaat: de vakman die weet wat de patiënt nodig heeft en de financiering die volgt.

Ik pleit niet voor marktwerking maar wel voor denken in ondernemerschap: je klant helpen en daar je „product”, en in de zorg vooral je „dienst” (!)betaalbaar op toesnijden in plaats van te DBC- en DOT-teren met producten die geen antwoord zijn op de vraag naar dienstverlening, maar wel gedeclareerd moeten worden alsof het om doosjes gaat en die vele vragen open laat en vooral maatwerk door de vakman belemmert....

Timmer

18 april 2014

Wel bij de feiten blijven.

Punt 2 klopt niet: Verduidelijking al opgenomen vanaf november 2011. Zie http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/ziekenhuiszorg/BR_CU-2045. Hier staat duidelijk overnachting.

Punt 1 klopt niet: Het is al jaren zo dat polibezoeken (nodig voor het declareren van een DBC) een face-to-face contact vereisen met medisch specialist of arts assistent.

Jaap van den Heuvel

18 april 2014

Feit is in ieder geval dat het hele systeem een onovertroffen puinhoop is geworden. Wie lost het op?

Anoniem

18 april 2014

Heel goed dat er een verbod komt voor Nurse Practitioners en Physican Assistants. Deze vaak allochtone krachten ondermijnen een goed inkomen voor blanke dokters. Direkt verbieden deze groep die oh zo graag een graantje meepikt van ons aller inspanning.
Zou u zelf ook zo een Marokkaanse physican assistent aan uw lijf willen hebben? Ze gaan zover zichzelf al arts te noemen. En beginnen dan een kliniek waar ze zichzelf medisch directeur noemen. Dat gebeurt in Renswoude met de KEM kliniek van een Marokkaanse OK assistent die een boerderij heeft gekocht van een tandarts. Volgens het FD was de overname een getal met 6 cijfers. Dan vraag je je toch af hoe komt zo een Marokkaan aan zoveel geld?

wijnberg

20 april 2014

Juist. En nu nog uitleggen aan politiek en publiek. Samen met mij.

DGo

20 april 2014

Goed dat er zo nu en dan een ziekenhuisbestuurder opstaat en dat deze bevestigt dat de ziekenhuizen geconfronteerd worden met een schier onoplosbaar probleem.

Maar wat doen men in de koepel? Bij de NVZ houdt men elkaar waarschijnlijk in een ijzeren greep. Het is toch niet stoer om met elkaar te zeuren en het is in ieder geval erg vervelend om daar met elkaar te moeten constateren dat er in feite is meegewerkt aan de totstandkoming van een waardeloos systeem.
Nee, er wordt gesproken over de politieke werkelijkheid, maar deze heeft men wel zelf helpen laten ontstaan.

Op het ministerie van VWS houdt men zich erg stil want stel eens voor dat ze enkele stenen uit het bouwwerk van de financiering moeten trekken omdat deze er wel erg slecht in zitten. Dan stort het gebouw wellicht echt in en dat zou de puinhoop alleen nog maar erger maken. En welke partij krijgt daarvan uiteindelijk de schuld. Juist de partij van de huidige minister.

Kortom, de oplossing behoef je niet van mevr. Schippers te verwachten want zij heeft haar eigen agenda. Mevr. Schippers is er slechts mee bezig om de buitenkant van de appel steeds maar wat op te poetsen zodat het nog ergens op lijkt, terwijl ondertussen de binnenkant al erg rot is.
Het is een kwestie van geduld want die rottigheid komt toch een keer naar buiten!

Anoniem

21 april 2014

Punt 1 en 2 zijn inderdaad niet juist.
Iedereen weet dat sinds jaar en dag een polikliniekbezoek alleen mag worden vastgelegd bij face-to-face met medisch specialist. Heeft vooral te maken met huidige aparte honorariaregulering.
Definitie van opname is op deze manier (met vaste tijdstippen) juist veel beter na te leven en is eind 2011 bekend gemaakt (ingang 1 jan. 2012).
Tarieven brandenwondenzorg lopen op tot 200.000. Er zal dus vast een goede reden zijn om deze dure producten niet gecombineerd te laten vastleggen.

te Gussinklo

21 april 2014

@Paul, Jou kennende, neem ik deze kritiek uiterst serieus.

Volgens mij is er trouwens al jaren onvrede over de systematiek van de financiering. Je moet het wel willen horen.... Zie Marianne Sint (Isala): http://www.dutchbuttonworks.com/2011/11/nederland-van-twee-snelheden/

Wanneer komt er opstand? Parlementaire Enquete?

Paul van der Wijk

21 april 2014

@3 en @8. Met respect, maar nu gaat het weer om de toepassing van de regels en niet om de inhoud ervan. Volgens mijn informatie is in die periode de regelgeving rond deze onderwerpen aangescherpt. Ik wil u zonder meer in beide gelijk geven, maar stel dan vervolgens vast dat: 1- de regelgeving rond Nurse Practitioners en Physican Assistants kennelijk structureel onlogisch is en dat deze doelmatigheid en kwalitatieve innovatie in de sector in de kiem smoort, en 2- dat de regelgeving rond opnames dan kennelijk niet vanaf februari 2012 met terugwerkende kracht onterecht als maat wordt genomen voor de sector over achterliggende jaren, maar vanaf november 2011. Ook goed, maar nog steeds geen enkele reden om met terugwerkende kracht over de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 te spreken van fraude. De vele landelijke te laag ingeprijsde maximumtarieven (zoals kindergeneeskunde) maken de situatie er niet vrolijker op.....

Anoniem

22 april 2014

@10 De regelgeving rond het declareren door niet medisch specialisten is al jaren bekend en gelijk. Stel nou dat daar goede redenen voor zijn. Ik vind het ook onzin dat ik max 50 km mag rijden bij perfecte omstandigheden op de weg. Toch moet ik mij daar aan houden.

Top