BLOG

Samen meten, weten en verbeteren

Samen meten, weten en verbeteren

Het programma Kwaliteit van Zorg van Achmea vordert gestaag. Nu verschijnt voor het derde jaar een speciale programma-uitgave, in diverse media en ook op onze community op Skipr over de kwaliteit van zorg. Op zoek naar verdere verspreiding, verbinding en borging van het werken met uitkomstindicatoren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Met het programma Kwaliteit van Zorg heeft Achmea in 2011 een beweging in gang gezet die ertoe leidt dat we eind 2015 40 procent van de zorg transparant kunnen maken . Er werken vele partijen met ons samen in meer dan 20 projecten binnen het programma Kwaliteit van Zorg. Samen vinden we dat de kwaliteit altijd nog wel beter kan, dat sturen op kwaliteit leidt tot minder herhaal- en herstelzorg en zo bijdraagt aan de beste zorg kostenbeheersing.

Cardioloog Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad Kwaliteit van de OMS, stelt in de programma-uitgave dat we elkaar vinden in kwaliteit én doelmatigheid. Onze drive is dat patiënten beter zien en begrijpen wat er allemaal gebeurt in de zorg en welke resultaten dat voor hem of haar oplevert. Iedereen wil kunnen vertrouwen op de beste zorg en zorgverleners willen die graag leveren. Als transparant is welke organisaties en behandelaren de beste resultaten behalen, kunnen anderen deze succesvolle werkwijzen volgen. Vorige week werden tijdens het DICA-congres bijvoorbeeld de uitkomstindicatoren voor darmkankerdiagnostiek gepresenteerd. MDL-artsen Ernst Kuipers en Peter Siersema laten in deze programma-uitgave zien hoe zeven ziekenhuizen door samen te meten en de zorg te verbeteren, in korte tijd tot betere uitkomsten zijn gekomen.

Meer vertrouwen ontwikkelen

We zitten midden in het proces van met elkaar zoeken hoe we dit allemaal vorm geven. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsregistraties, waarbinnen de uitkomst­indicatoren een plek gaan krijgen. Ook daarin is Achmea actief met voorstellen voor de governance van registraties, vorig jaar ontwikkeld samen met Kwaliteitsinstituut, NPCF, Nictiz, CZ, ZN en VWS. Inmiddels heeft het Kwaliteitsinstituut, nu als afdeling van Zorginstituut Nederland, de handschoen opgepakt om de ontwikkelingen rondom registraties te gaan regisseren. Door dialoog en samenwerking krijgen steeds meer beroeps­groepen, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en andere partijen, meer vertrouwen in elkaar. Natuurlijk zijn er nog vele issues en vraagstukken, maar samen vinden we ook de oplossingen, bijvoorbeeld bij de snelle ontwikkeling en implementatie van PROM’s. Bij borstkanker staat dat nu hoog op de agenda, ook omdat binnen een van onze projecten duidelijk is geworden dat de huidige uitkomstindicatoren onvoldoende houvast geven bij het beoordelen en verbeteren van de zorg.

Unieke alliantie CVA-registratie

In de programma-uitgave wordt ook ingegaan op de ontwikkeling van uitkomstindicatoren met een nieuwe registratie, casemix- en benchmarkmodel voor CVA. Hieraan werken acht nationale partijen (inclusief de patiëntenvereniging) samen met Achmea. Een unieke alliantie die moet leiden tot de eerste ketenbrede kwaliteitsregistratie bij DICA, waarin structuur-, proces- én uitkomstindicatoren samen komen. We zien dat sturen op kwaliteit ook leidt tot zinnige en zuinige zorg en daarmee kostenbeheersing. Dan moeten professionals wel kunnen sturen op verbetering van hun primaire processen. Daarom zijn goede registraties aan de bron essentieel, inclusief korte rapportage en feedback over uitkomsten. Uitkomstindicatoren zijn daarin perfecte signaalindicatoren om te kijken naar de achter­liggende structuren en processen die de uitkomsten genereren. Díe moeten we optimaliseren in gezamenlijke verbeteracties.

Werken aan resultaten loont

Voor zowel de klant als de zorgverlener wil Achmea graag de meest vertrouwde zorgverzekeraar zijn De inkoop van zorg wordt vanaf 2015 ook meer gericht op transparantie van en verbeteren van zorg met uitkomst­indicatoren. Zo denken we de best mogelijke toegevoegde waarde tegen de meest aantrekkelijke prijs te realiseren voor verzekerden. Op 23 september 2014 worden tijdens het Achmea congres ‘Zorguitkomsten: het gaat om de klant!’ nog meer resultaten bekend. Dan komt het accent op de resultaten voor de klant zelf, met uitkomst­indicatoren voor o.a. geboortezorg, dementie en ouderenzorg, coronair lijden en cystic fibrosis. Ook wordt dan voor de tweede keer de Achmea Quality Award uitgereikt, voor het beste idee ter verbetering van de zorg op basis van uitkomstindicatoren. Want nieuwe ideeën zijn van grote waarde voor de zorg. Hebt u een idee? Inzenden kan tot 15 juli!

Robbert Huijsman
Senior manager Kwaliteit & Innovatie bij de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea en bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top