Finance

Financieringssysteem vergt diepgaand onderzoek

Financieringssysteem vergt diepgaand onderzoek

Diverse fracties in de Tweede Kamer eisen uitleg over het niet vervolgen van de zorgfraude. Ik ben er ook voor dat "de zaak" tot op de bodem wordt uitgezocht. Maar dat zal niet gebeuren.

Die zogenaamde zorgfraude is maar het topje van de ijsberg. De brede basis bestaat immers uit een totaal uit de hand gelopen financieringssysteem. De financiële resultaten van de ziekenhuizen zijn daardoor niet meer betrouwbaar vast te stellen. Dit is een unicum in de geschiedenis van de accountancy; een bedrijfstak met een totale omzet van tientallen miljarden weet niet meer waar zijn geld blijft.

Zondebok

Er is inmiddels weer een nieuw plan voor de jaarrekeningen van 2013. Dat gaat ook niet gehaald worden zo is nu al te voorzien. Er is inmiddels wel een zondebok aangewezen. Bij gebrek aan iets concreets, het probleem van het vastgelopen financieringssysteem ligt immers niet bij degene die de regels naleven, zou er iets zijn met declaraties en dienstreizen. Typisch Hollandse aanpak weer natuurlijk; zeuren over geld. Ik kom daar zo op terug.

Overzien we het slagveld in vogelvlucht dat zien we dus een vastgelopen financieringssysteem. Verder zien we de RVZ concluderen dat het zorgstelsel niet functioneert. Daarnaast zien we Rien Meijerink die aanvullend nog vaststelt dat zorginkoop op een fatsoenlijke manier eigenlijk niet mogelijk is omdat we geen idee hebben van de kwaliteit van de zorg. De puinhoop is compleet lijkt me.

Varkenshouderij

De verantwoordelijken, ik noem maar geen namen want anders liggen mijn declaraties straks ook nog op straat, komen niet veel verder dan het lekken van bonnetjes van dienstreizen en suggereren dat er sprake van fraude is. Als er binnen het, zoals gezegd volledig gecrashte, DOT-systeem dingen mis zouden gaan dan ligt dat vooral aan dat systeem zelf. En als er al wat misgaat dan worden de ziekenhuizen daar niet beter van door productieplafonds, in welke bedrijfstak behalve de varkenshouderij is dat ooit vertoond, en aanneemsommen. Dus al die rare facturen die steeds weer op de televisie verschijnen leveren ziekenhuizen en specialisten niets op.

Door de gekte van het system is de patiënt wel zijn eigen risico kwijt. Er mee stoppen dus en wel direct. Laat de Tweede kamer zich daar eens druk om maken in plaats van vragen te stellen over dienstreizen en het niet onderzoeken van vermeende fraude. Als men denkt dat er fraude is dan moet dat grondig onderzocht worden, dus kom op met die parlementaire enquête.

DSK-protocol

Dat gedoe met die declaraties en dienstreizen gaat hem overigens niet worden. Bram Peper kan daar over meepraten. Als puntje bij paaltje komt dan blijkt het allemaal wel weer mee te vallen. Maar als afleidingsmanoeuvre blijft het effectief. Nu vrees ik dat er nog wel de nodige zondebokken nodig zijn voordat we bij de kern van de zaak zijn. Ik zou daarom, mede in het kader van de Europese eenwording, voor een wat sympathiekere benadering van zondebokken willen pleiten en wel door het gebruik van het DSK-protocol. Een kamermeisje, een duur hotel, een flinke dosis fantasie en weg is de functionaris. Het is ook bijna nooit te bewijzen noch te ontkennen, want getuigen zijn er zelden. En het is, heel belangrijk, bepaald geen karaktermoord. Wat teveel declareren, in dat opzicht zijn we allemaal Zeeuwen, natuurlijk wel is. Wellicht heeft het ook nog een positieve uitstraling op het imago van ambtenaren. Er blijft natuurlijk wel wat uit te leggen thuis, maar alles beter dan de schijn een duitendief te zijn.

Niet leuk? Gaat het weer te ver? Wat zeker niet leuk is en echt veel te ver gaat is het feit dat de zorgpolis van de gemiddelde Nederlander niet veel goedkoper is geworden, maar wel veel minder dekt dan voorheen, dat er voor tal van aandoeningen eigen bijdrages zijn en dat er op soms ondoorgrondelijke wijze een behoorlijk eigen risico afgerekend moet worden. En waar is al dat geld gebleven? Tijd voor een grondig en diepgaand onderzoek dus.

Jaap van den Heuvel
Voorzitter raad van bestuur Reinier de Graaf Gasthuis

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

1 juli 2014

En ondertussen roept Ab Klink op Zorgvisie: DBC-systeem is een zegen..

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

2 juli 2014

Beste Jaap,

Ik zoek het in geheel andere hoek.

Niets onderzoeken.

"Gewoon" opnieuw beginnen bij de essentie.
1/ Starten bij definiëren wat kwaliteit van zorg is. Dat beperkt tot 1-3 outcome-indicatoren. Daartoe is het kwaliteitsinstituut net opgericht.
2/ bij de vakmensen volgen welke integrale kosten zij maken om die zorg te bieden.
3/ de beste practices qua verhouding kwaliteit-kosten als voorbeeld stellen en als referentie voor bekostiging.
4/ alle controleurs, administrateurs en fraudejagers naar Rusland sturen. Daar is een groeimarkt voor hen.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

2 juli 2014

Goedkoop dat het dan wordt! Én beter! Én leuker!

San Oei

2 juli 2014

Helemaal mee eens. Helaas hebben sommige leden van de Staten Generaal een dubbele (zorgverzekeraars)pet op en daardoor geen belang om het systeem per direct te onderzoeken, laat staan af te schaffen. Over drie jaar hebben we een parlementaire enquete over het zorgstelsel.

Wim van der Meeren

2 juli 2014

Beste Jaap,
Het glas is meer dan half leeg bij jou.
Vergeet niet dat we een historie hadden, waarbij de prestaties van ziekenhuizen helemaal niets met de bekostiging te maken hadden.
De overgang van budget naar DBC/DOT is lastig, maar laat
ons rustig aan verbetering werken: rust in de tent.
En een correctie: De polis is al twee jaar op rij goedkoper geworden en staat nu op ongeveer het viveau van 2008,
terwijl de dekking niet substantieel lager is geworden.
Het eigen risico is weg hoger.

San Oei

2 juli 2014

Rust in de tent?? We weten nu helemaal niet wat de bekostiging is! En verder is heel wat uit het basispakket geschrapt zoals fysiotherapie en een hoop medicijnen die een aantoonbaar gunstige werking hebben zoals maagbeschermers. Met al het schrappen verwacht je een lagere premie. Gelukkig is de (aanzienlijke) verhoging van eigen risico wel genoemd.

Olav Lieshout

3 juli 2014

Ik weet wel waar het geld gebleven is.
De 4 grootste zorgverzekeraars hadden samen 2 miljard winst! (Bron VVAA), waarbij Achmea een kostenpost niet eens in de boeken had staan...
Hun belangrijkste doel is hun eigen schadelast zo laag mogelijk houden=winst maken. Onder het mom van onduidelijkheid wat kwaliteit van zorg is worden er nu behandelingen ter discussie gesteld en dus ook vergoedingen. De Nederlandse zorg staat al jaren binnen Europees verband op nummer 1 qua kwaliteit en kosten. De specialisten van Nederland hebben een goede opleiding die door de wetenschappelijke verenigingen steeds verder geoptimaliseerd wordt. Schoenmaker blijf bij je leest.
Gooi de miljarden verslindende DBC en DOT structuur met al zijn controles en mensen die dat moeten doen overboord, maak er 1 Ziekenfonds van (non-profit!), en laat de wetenschappelijke verenigingen bepalen wat kwaliteit is. En dat mag best naar de burger gecommuniceerd worden met data en publicaties. De grootste misser in de Zorg is geweest een commercieel bedrijf de macht over het systeem toebedelen. Daar is de politiek verantwoordelijk voor. Daardoor zijn de kosten onnodig opgedreven en de kwaliteit komt door de kostenbeheersing steeds meer onder druk te staan. Alle hiervoor verantwoordelijken mogen zich naar de burger diep schamen voor dit wanbeleid en de nog steeds verder doorgaande afbraak van ons Zorgstelsel.

Top