Tech

Inzage eigen medische gegevens binnen handbereik

Inzage eigen medische gegevens binnen handbereik

Over vijf jaar moet 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van alle Nederlanders direct toegang hebben tot de eigen medische gegevens via internet of mobiele applicaties. Ambitieuze doelstellingen, maar met uniforme standaarden moeten ze haalbaar zijn.

De doelen komen uit de brief eHealth en zorgverbetering van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn. Ik ben er blij mee: inzage in de eigen medische gegevens ligt binnen handbereik.

Ambitieus

Volgens een recent gehouden TrendITion onderzoek geeft slechts 3 procent van de ziekenhuizen patiënten elektronisch inzage in gegevens over medicatie, vitale functies en testuitslagen via de website. Dan hebben we het nog niet over de mogelijkheid van patiënten om die informatie zelf in apps of internetapplicaties te gebruiken. De doelstellingen klinken daarom ambitieus.

Voorstanders

Aan onwil ligt het uitblijven van inzage in eigen medische gegevens niet. Integendeel. Uit de eHealth monitor 2013 blijkt bijvoorbeeld dat zorgverleners en ziekenhuizen juist voorstanders zijn van inzage van patiënten in hun eigen gegevens. Wat is dan het probleem?

Ingewikkeld

Een belangrijke bottleneck is dat de huidige informatiesystemen in ziekenhuizen niet of nauwelijks zijn ingericht om informatie voor de patiënt te ontsluiten. Het is daardoor erg ingewikkeld en kostbaar om dit binnen die systemen toch voor elkaar te krijgen. En waar ziekenhuizen patiënteninformatie wel weten te ontsluiten, doen ze dat ook nog eens elk op hun eigen manier.

Ik pleit er daarom al langer voor dat ziekenhuizen voor hun systemen standaarden gebruiken om inzage in patiëntgegevens mogelijk te maken. Gelukkig ambiëren de minister en de staatssecretaris dat ook. Nictiz heeft al behoorlijk wat informatiestandaarden die instellingen kunnen gebruiken. Het gaat er nu om dat die echt worden ingebouwd in ziekenhuissystemen. Dit heeft veel voordelen: de registratie in het zorgproces verbetert en dus ook de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners. Daarbij kunnen veel medicatiefouten worden voorkomen en tot slot krijgen patiënten toegang tot hun medische gegevens.

De ambities van het ministerie en het verkrijgen van de genoemde voordelen vereisen dat alle ICT- systemen in de zorg dezelfde standaarden gebruiken. De minister en staatssecretaris willen dat, geïnspireerd door het Amerikaanse Meaningful Use programma gaan regelen met een informatie-uitwisselingsprogramma voor Nederland. Dat programma moet in 2015 starten. Nictiz werkt aan de informatiestandaarden die voor zo’n programma noodzakelijk zijn.

Impuls

Het lijkt een stevige ambitie, maar ik denk dat het kan. We zien in de VS dat duidelijke en vooral niet vrijblijvende standaarden een enorme impuls geven om de patiënt toegang te verschaffen tot zijn eigen gegevens. Die standaarden zijn er zoals gezegd grotendeels al. Als we met elkaar afspreken dat het gebruik ervan niet meer vrijblijvend mag zijn, kunnen patiënten straks hun eigen medische gegevens niet alleen inzien maar ook gebruiken om zelf regie over hun gezondheid te nemen.

Lies van Gennip
Directeur Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

8 juli 2014

Mooi als de standaarden er (bijna) zijn. Dan kan vanaf nu gewerkt worden aan de implementatie ervan.
Als patiënten echt worden betrokken gaat dat veel beter en sneller. Zij hebben namelijk het grootste belang.
Daarom: mobiliseer dat belang en de rest gaat vanzelf.
Inspire2live is graag van de partij.

Lies

10 juli 2014

Zoals je weet, Veronica, draag ik daar graag aan bij vanuit mijn organisatie. We zijn al met elkaar in gesprek.

Top