HRM

Stagefonds loopt achter bij realiteit

Stagefonds loopt achter bij realiteit

Frustrerende regelgeving, wie heeft het daar niet over? Interessanter is de vraag hoe we onnodige frustratie kunnen voorkomen. De enige manier is naar mijn idee om de intentie van de regel helder voor ogen te houden en dan alle belemmeringen om zeep te helpen.

De doelstelling van het Stagefonds Zorg is om zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van zorgopleidingen een bijdrage te geven voor de kosten van de stagebegeleiding. Intentie is daarmee stagiaires een betere begeleiding te bieden. Voorwaarde is dat kenniscentrum Calibris een bedrijf als leerbedrijf erkent.

Eigen netwerk

Het is bekend dat het zorglandschap pijlsnel aan het veranderen is. De verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiemaatschappij, mensen blijven langer thuis wonen en er wordt een groot beroep gedaan op het eigen netwerk van de zorgvrager. Kortom de zorg verandert, de zorgopleidingen veranderen en de regelgeving moet op tijd mee veranderen.

Zwaar weer

ls MBO-onderwijs hebben we op de veranderingen ingespeeld. We hebben geconstateerd dat studenten in de toekomst veel meer in een extramurale setting ingezet zullen worden en bereiden hen daar gedegen op voor. Daarbij komt dat zorginstellingen in zwaar weer verkeren en met name de lager geschoolden massaal ontslaan om begrijpelijke redenen.

Toch zijn er veel studenten die opgeleid willen worden tot Helpende Zorg en Welzijn. We zijn dus samen met Calibris gestart met een wijkleerbedrijf. Hier bieden we studenten stageplaatsen in de informele zorg. Ze kunnen bijvoorbeeld boodschappen doen met senioren, hen ondersteunen bij iPad-gebruik, samen koken en lichte huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren.

Intensieve begeleiding

Studenten krijgen intensieve begeleiding van docenten van het wijkleerbedrijf. We hebben hiervoor een aangepast begeleidingsmodel ontwikkeld, waarbij een goede match tussen hulpvrager en student essentieel is. Begeleiding in de extramurale setting voltrekt zich immers veelal buiten het gezichtsveld van de begeleider. Ook moeten zowel studenten als hulpvragers gemakkelijk terug kunnen vallen op begeleidende docenten.

Het wijkleerbedrijf loopt prima. Studenten genieten van de nieuwe leeromgeving, krijgen waardering van senioren, senioren helpen mee in de opleiding van jonge mensen en zijn blij met de bijdrage die studenten hen leveren.

Betaalde baan

Wij verwachten dat veel mantelzorgers van langer thuis wonende burgers het erg zwaar gaan krijgen en graag privaat betaalde hulp inzetten ter ondersteuning van hun activiteiten. De eerste studenten hebben al een privaat betaalde baan gevonden in deze richting. Hiermee acteren ze in het werkveld van de Wmo of kunnen ze een aanspraak op de Wmo door hun inzet uitstellen. Arbeidsmarktrelevant is deze opleiding zeker wel.

Geen vergoeding

Tot zover geen probleem, maar voor de studenten die stage lopen bij een zorginstelling, ontvangt de zorginstelling middelen vanuit het stagefonds. Wij zijn een erkend wijkleerbedrijf. We begeleiden in plaats van de zorginstelling dezelfde groep studenten. Maar omdat we geen zorginstelling zijn, heeft ons wijkleerbedrijf geen recht op een vergoeding vanuit het stagefonds. We hebben deze vergoeding hard nodig om de exploitatie rond te kunnen maken. Het onderwijs heeft immers van oudsher wel een rol in het opleiden vanuit school, maar niet in het dagelijks begeleiden op de stageplek.

Realiteit

In zo’n geval moet de regel de veranderende realiteit volgen. Wie helpt mij de regelgeving van het stagefonds aan te passen aan de actualiteit, de intentie van de regeling in het vizier te houden en ons initiatief te ondersteunen met de middelen die zo beschikbaar zouden moeten komen?

 

Hilde Meijs
Directeur Summa Zorg

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anton Metske

23 juli 2014

Als Summa dit ontwikkelt in samenwerking met een zorginstelling hebben ze dit probleem niet en vergroten ze waarschijnlijk ook nog de kansen voor hun studenten.

Top