BLOG

E-health redt levens

E-health redt levens

Acute zorg is per definitie ongeplande zorg. In deze zorg zijn diverse disciplines betrokken: van de verpleegkundige centralisten van de meldkamer, ambulanceverpleegkundigen, SEH-artsen, tot de huisarts en huisartsenposten aan toe. Tussen deze disciplineszijn al gauw 22 overdrachtsmomenten. Er kan dus makkelijk wat misgaan.

Als er iets fout gaat, heeft dat in de eerste plaats grote gevolgen voor de patiënt. Een te late behandeling bij een patiënt met bijvoorbeeld een beroerte kan tot invaliditeit of de dood leiden. Fouten in de overdrachten kosten daarbij erg veel geld, naar schatting van de NPCF kan dit oplopen tot wel 36 miljoen euro per jaar.

Vanuit deze problematiek hebben verschillende partijen in de zorg, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Ineen en Nictiz besloten samen te werken om die gevolgen te verkleinen.

Standaarden

De samenwerking heeft geleid tot nieuwe afspraken voor informatieuitwisseling tussen verschillende disciplines in de acute zorg. Deze zijn in de aangepaste beroepsrichtlijn voor gegevensuitwisseling in de acute zorg zijn opgenomen. Hierin staat omschreven wie welke gestandaardiseerde gegevens mag overdragen en wat de ander mag ontvangen.

De webapplicatie het Acuut Zorgportaal (AZP) is eveneens een product van deze samenwerking, waaraan ook het traumacentra heeft meegewerkt. Het AZP is een internetapplicatie voor ziekenhuizen en meldkamers om informatie over beddencapaciteit en opnamestops te delen. Meldkamers kunnen hierin direct zien welk ziekenhuis capaciteit heeft om ambulances naar toe te sturen.

Lage kosten

Het mooie van dit verhaal is dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) met alle partijen de verantwoordelijkheid voor het Acuut Zorgportaal overneemt van Nictiz. Het AZP wordt in de lucht gehouden via bijdragen van deelnemende partijen. Hoe meer partijen meedoen, hoe lager de kosten per participant. De kosten voor het bouwen van de portaal zijn bovendien beperkt gebleven, omdat er open source software is gebruikt. 

Zorg verbetert

Nog mooier is dat het werkt. Aan het uitwisselen van informatie over acute opnamestops doen drie van de elf traumaregio’s in het noordwesten mee en 23 ziekenhuizen. Praktisch alle ziekenhuizen in Nederland wisselen data uit over hun beddencapaciteit. Uit een peiling blijkt dat 83 procent van de ziekenhuizen vindt dat het acuut zorgportaal de acute zorg verbetert, en 92 procent het zou het aanbevelen aan SEH-collega’s. De waardering zit vooral in het feit dat de site actueel blijft.

Geheim

Het geheim van dit succesverhaal is tweeledig. Allereerst is van belang dat de partijen sámen het inzicht hadden de uiteindelijke patiënt is gebaat bij goede en eenduidige informatie-uitwisseling.

Het kan immers van levensbelang zijn dat een patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis gaat dat capaciteit heeft, én de meest wezenlijke medische data heeft over die patiënt. Een zorgverlener kan dan snel de juiste behandelbeslissingennemen om de patiënt te helpen. 

Ten tweede hebben al deze partijen gekozen om tot één landelijke oplossing te komen om. De NVZ speelt een belangrijke rol door nu de verantwoordelijkheid over te nemen. Wat mij betreft is dit een mooi voorbeeld van samenwerking en eenduidige informatie-uitwisseling dat navolging verdient en levens redt.  Goede, tijdige en volledige informatieoverdracht is immers van levensbelang.

Lies van Gennip
Directeur van Nictiz

Lies van Gennip spreekt 4 november op de e-Health Convention georganiseerd door Emerce en Skipr. Meer informatie en aanmelden: www.ehealthconvention.nl.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top