BLOG

May the force be with you

May the force be with you

Deze beroemde zin uit de Star wars films wordt gebruikt om iemand geluk te wensen die op een missie gaat vol onvoorspelbare uitkomsten en risico’s.

‘The force’ geeft hoop en vertrouwen dat de missie kan slagen. Iets dat we met alle uitdagingen en problemen en korte resterende tijd ook nodig hebben om de transities in de zorg tot een succes te maken.

Wat zou die ‘force’ kunnen zijn die ons gaat helpen? Mogelijk de transitiecommissie sociaal domein, die onder leiding van Han Noten gaat onderzoeken of gemeenten de noodzakelijke bestuurlijke, organisatorische en financiële maatregelen hebben getroffen om taken in de jeugdhulp, langdurige zorg en begeleiding naar werk te kunnen uitvoeren.

Een ‘taskforce’ dus. Dat is op zich goed nieuws. En hard nodig. Het zou ook kunnen helpen. Er zijn echter cruciale valkuilen die vermeden moeten worden.

Stimuleren

Wat we nu niet nodig hebben, is een taskforce die gaat inventariseren wat er allemaal niet goed gaat. Dat weten we al. Daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. De nog resterende tijd is te kort voor uitgebreid onderzoek. De oplossingen moeten nu lokaal en regionaal gecreëerd worden. Gemeenten, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, iedereen doet daar zijn uiterste best om in de veelheid en complexiteit van de transities overeind te blijven. Dat moeten we overeind houden en stimuleren.

Wat we nu wél nodig hebben, is dat de mensen die verstand hebben van de lokale en regionale situatie en die de oplossingen voor de problemen kennen, worden gemobiliseerd. En die zijn er gelukkig legio. We kennen ze ook al. Dat zijn al die cliënten, hun vertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen en de professionals die met hen werken, die dit al dagelijks doen.

Versterken

Als de transitiecommissie erin slaagt hen te ondersteunen en versterken in hun positie en inbreng, als er geluisterd wordt naar de verhalen en vragen van cliënten over kwaliteit en doelmatigheid en als daar naar gehandeld wordt, dan kan er iets moois ontstaan. Anders is het risico van weer een bestuurlijke werkelijkheid die niet overeenkomt met de vragen in de zorg levensgroot. En hebben we een nieuwe systeemwerkelijkheid gecreëerd in plaats van dat we terug gaan naar de bedoeling van de zorg.

Draaipunt

Wij hopen dat deze beweging ondersteund wordt. Dat de transitiecommissie het aandurft het draaipunt van de transitie te leggen bij hen waarvoor we het doen: de cliënten. En hen daarin te versterken met kennis, geld en positie. May the force be with thém!

Paul van Rooij
Directeur GGZ Nederland

 

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap Koome

17 oktober 2014

May the force be with us, Paul van Rooij. Us zijn de (O) GGz cliënten waar qua onafhankelijke ondersteuning helemaal niets is geregeld. Zelfs in de handreiking niet die wij van van VWS hebben mogen ontvangen.

Conform het Bestuurlijk Akkoord van eerder dit jaar zou Mee- Nederland dit op zich nemen. Alleen, Mee- Nederland heeft zeer weinig of helemaal geen ervaring met (O) GGz cliënten. In dit geval heeft Mee veel te veel hooi op zijn vork genomen. De gemeente is straks verantwoordelijk en wijst het Mee toe maar Mee kan/zal de onafhankelijke ondersteuning niet kunnen uitvoeren. Begrijpt u?

So...may the force be with the (O) GGz cliënten!

Jaap Koome,
Voorzitter Frysk platform GGz cliënten.

Peter Koopman

20 oktober 2014

Opvallend dat de wens uit een virtuele context gebruikt is. Deze "force" zal weinig power kunnen bieden, hoe goed ook gemeend. Velen zijn het eens dat de richting van de hervorming juist is. Over de implementatie en met name het tempo is geen algemene instemming. Deze transitiecommissie heeft een bijzondere opgave in de realisatie van de grote hervorming. En "tijdens de verbouwing zal de verkoop gewoon door moeten gaan". Ook voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz telt deze double bind.
Laten we hopen dat alles goed moge gaan!

tjark reininga

20 oktober 2014

vergeef me de woordspeling, maar het heeft allemaal toch wel iets 'geforceerds'!
in plaats van het zorgvuldige overdrachtsproces dat hij had moeten organiseren, regelt Van Rijn een soort noodhulp achteraf.

Top