BLOG

Het hervormingsjaar 2015 in 15 Tweets

Het hervormingsjaar 2015 in 15 Tweets

Het jaar 2015 is het jaar van de waarheid. De hervorming van de langdurige zorg is een feit. Of toch nog niet? Een visie op dit hervormingsjaar in 15 tweets van @jandevries_

 • In de transitie van de Hervorming van de langdurige zorg werd slechts één deadline gehaald,  die van 1 januari 2015. 1/15

 • Of het tijdig inkopen van zorg door gemeenten gelijk is aan het borgen van de continuïteit van zorg zal vandaag blijken. 2/15

 • Een generalistisch werkend sociaal wijkteam kan niet zonder specialisten die hun kennis binnen en buiten hun team onderhouden en delen. 3/15

 • Wie beter kijkt die ziet meer. Een geslaagde decentralisatie leidt daarom tot een hogere vraag naar zorg en ondersteuning. 4/15

 • Een participatiesamenleving gebruikt de kracht van de samenleving en daarom ook die van organisaties die daarin al jarenlang werken. 5/15

 • (Boven)regionale gemeentelijke samenwerking borgt de kwaliteit van zorg maar ondergraaft het beloofde lokale maatwerk. 6/15

 • Liever een steunpunt dan een weer een nieuw meldpunt. 7/15

 • Ging de Kamerbehandeling van het VN-verdrag inzake de rechten van gehandicapten maar net zo snel als die van de Wet langdurige zorg. 8/15

 • De transformatie van de zorg was al voor de transitie begonnen en zal nog jaren daarna vergen. 9/15

 • Geen modelverordening of checklist kan de vraag beantwoorden wat een burger nodig heeft om mee te doen. Dat kan hij alleen zelf. 10/15

 • Sterke wethouders investeren in hun eigen tegenmacht; in collectieve belangenbehartiging en onafhankelijke cliëntondersteuning. 11/15

 • Mijn keuze voor een zorgverzekeraar in 2016 wordt bepaald door de mate waarin die  investeert en participeert in mijn wijk . 12/15

 • De kwaliteit van het gemeentelijk jeugdzorgbeleid is af te meten aan de drukte in de wachtkamer van de huisarts. 13/15

 • In ons kleine landje met 393 gemeenten is het een illusie dat @mjrijn zijn stelselverantwoordelijkheid marginaal kan invullen. 14/15

 • Net zo min als de zorgtransitie in enkele maanden is te regelen, is een visie op de zorg in 2015 in 15 tweets van 140 tekens te van... 15/15

@Jandevries_
directeur MEE Nederland

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

1 januari 2015

Leuk Jan!

Ik ga voor no. 10 en 11 ...Ha!
Tot ziens ergens in dit spannende jaar 2015!

hartelijke groet,
Edo

Joke Zwanikken Leenders

2 januari 2015

LANGDURIGE ZORG : GEWOON ZORG NOEMEN.

Top