BLOG

Investeren in strategisch opleiden

Investeren in strategisch opleiden

De zorg wordt steeds complexer. De ligduur wordt steeds korter, er is sprake van co-morbiditeit en ketenzorg neem een belangrijke plek in. Dat vraagt meer van zorgverleners, in het bijzonder van de verpleegkundigen. Hoe kunnen we kwalitatief goede zorg ook in de toekomst garanderen?

Deze vraag houdt mij en collega’s binnen de ziekenhuisbranche bezig. De kwaliteit van de zorg wordt bepaald door de kwaliteit van de medewerkers, het is immers mensenwerk. Door permanent te investeren in het opleiden en bijscholen van personeel, zorgen we ervoor dat de geleverde zorg op het hoogste niveau blijft.

Binnen het Deventer Ziekenhuis hebben we met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls ons strategisch opleidingsplan voor de komende jaren vastgesteld. Zo bepalen we welke leerinterventies nodig zijn om personeel te kwalificeren voor de zorg die past bij onze nieuwe strategische koers. Het ziekenhuis zal de zorg anders en slimmer gaan organiseren,  bijvoorbeeld met behulp van e-health, zoals video consulting.

Leerklimaat

Naast leerinterventies, is het creëren van een optimaal leerklimaat voor medewerkers belangrijk. Leren en werken gaan steeds meer samen, waarbij de werkplek als krachtigste leeromgeving wordt gezien. Ook door het met elkaar genereren, delen en toepassen van kennis wordt waarde toegevoegd aan de producten en diensten van het ziekenhuis.

Dit kan door de ziekenhuisorganisatie in te richten op het benutten van talenten en ambities van medewerkers. Medewerkers moeten verleid worden om te leren. Een veilig en goed opleidingsklimaat is daarbij een vereiste. Uiteraard is de medewerker zelf ook verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.

Persoonlijke leeromgeving

Opleiden gaat verder dan de fysieke wereld. Zo hebben onze medewerkers allemaal toegang tot een digitale leeromgeving. In ons ziekenhuis hebben we ongeveer 150 e-learning trainingen. Ook managers krijgen inzicht in de vakbekwaamheid van medewerkers, via het zogenoemde Leer Management Systeem. Dit creëert vooral een persoonlijke en werkbare leeromgeving voor de individuele medewerker.

We leren namelijk steeds meer volgens vernieuwende methoden. Het delen van kennis en het stimuleren van leren is dan belangrijk. Mobiel leren, bijvoorbeeld met behulp van tablet en telefoon, geeft direct toegang tot informatie. Ook sociaal leren bijvoorbeeld in online communities wordt steeds belangrijker. Deze nieuwe methoden, al dan niet in combinatie met face-to-face onderwijs, zijn in opkomst.

Investeren

Om terug te komen op mijn vraag: hoe kunnen we kwalitatief goede zorg ook in de toekomst garanderen? De kwaliteit van zorg, een succesvolle innovatie en daadwerkelijke verbeteringen zijn direct afhankelijk van de inzet en kwaliteit van onze professionals. Het antwoord is dus: door te investeren in onze medewerkers.

José Geerdink
Manager Teaching Hospital Deventer Ziekenhuis, tevens lid van de ‘denktank Kwaliteitsimpuls’ van de NVZ.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

4 februari 2015

Eens! Met Andere handen community zijn we in 2012 gestart om het anders leren en het anders werken in de zorg te faciliteren.
Met en van elkaar leren, verbinden formeel en informeel leren, ontwikkelen van de organisatie als lerend systeem.
Binnen de omgeving van de langdurige zorg heeft dit geleid tot een innovatief, efficient, virtueel leer- en ontwikkelnetwerk.
Vooralsnog doen er nog geen ziekenhuizen mee, de actuele ontwikkelingen naar andere zorg maken verbinding logisch. Www.anderehanden.com voor een eerste kennismaking met dit besloten podium.

Top