BLOG

Hoe Amerikanen kijken naar de Nederlandse zorg

Het op een na duurste gezondheidszorg systeem in de wereld vergelijken met het duurste. Dat deed een groep MBA-studenten van de Tuck School of Business (Dartmouth University, VS) onlangs in het kader van een TIAS-Tuck uitwisseling.

Rode draad binnen het programma: ‘Same problems….different solutions?’  Interessant aan deze uitwisseling is dat je van mensen die goed zijn ingevoerd in het eigen zorgsysteem een eerlijke beoordeling krijgt van het Nederlandse zorgsysteem vanuit een ander cultureel perspectief. Het Nederlandse zorgsysteem is een duur systeem (13 procent van het bruto nationaal product), maar het is ook nummer 1 binnen de European Healthcare Index.

Gedurende een week woonden de Amerikaanse studenten colleges bij over de inhoud en organisatie van ons zorgsysteem. Ze bezochten instellingen, de toezichthouders, de overheid, het onderzoeksveld, de innovatieve technische sector, UMC Utrecht en Philips Healthcare. Daarna kregen de studenten de ruimte om te reflecteren. Opvallend: ze vonden het systeem veel minder verschillen van het eigen systeem dan ze altijd gedacht hadden. 'They are becoming more and more alike on important aspects.'

Verschil

Het belangrijkste zichtbare verschil was dat ze zagen dat ons systeem gebaseerd is op een zeer verregaand gevoel van solidariteit waarbij het US systeem meer gebaseerd is 'individual responsibility with a safety net'.  Nederlanders 'are taking care for each other from cradle to grave' was de omschrijving. Maar wat ze ook concludeerden is dat dit systeem 'non-sustainable' was en dat er 'important upcoming changes' waren.

Zomaar even wat reflecties: de solidariteit maakte indruk en lijkt goed te werken gezien de hoge levensverwachting van de Nederlanders. Het basispakket Verzekerde Zorg was zo compleet dat je eigenlijk niet van basispakket kon spreken. De innovatieve kracht van onze academische ziekenhuizen was opvallend, inclusief de spreiding van speerpunten. De gereguleerde marktwerking ('managed competition') vonden ze interessant maar onevenwichtig en ingewikkeld.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars in Nederland machtig? In de VS zijn ze veel machtiger want daar bepaalt de zorgverzekeraar zelf naar welk ziekenhuizen hun verzekerden gaan.  De WNT voor ziekenhuisbestuurders en de toegenomen wens tot 'accountable management' vonden ze echt in strijd met elkaar. 'Who is going to take a risky, high demanding job against low payment' was hun conclusie.

Last but not least: de maatschappelijke veranderingen waren opvallend: eigen risico was (voorzichtig) ingebouwd, veranderingen in het pensioensysteem, vergrijzing en verschuiving van zorg van de instelling naar de ‘mantel’. Wordt de Nederlandse maatschappij individueler? Meer Amerikaans?

Niet succesvol

Het interessantst waren de discussies aangaande oplossingen voor de problemen. Een aantal problemen was in het verleden in de VS op een gelijke manier aangepakt zoals wij ze nu gaan aanpakken. In de VS waren de oplossingen niet succesvol gebleken; 'So why go on the same track then' was hun verwondering.

Op een schaal van 1 tot 10 gaven ze de toekomstvooruitzichten van ons systeem daarom een 7. De belangrijkste reden voor dit wat middelmatige cijfer was het feit dat ze bang zijn dat ons systeem moeilijk te veranderen is omdat de meerderheid van Nederland gezondheidszorg ziet als een verworven recht bij de geboorte en dat we een aantal veranderingen ambivalent doorvoeren.

Dat maakt veranderen nog lastiger dan het al is. 'A hell of a job' concludeerden zij, en dat klopt. Kunnen we wat leren van mensen met een gezondheidszorg systeem dat wij beschouwen verre van perfect? Ik weet het wel zeker! Same problems, different solutions and learn from mistakes made by others.

 

Nardo van der Meer

Nardo van der Meer_311

 

 

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Martine Dijkstra Dijkstra-Eggink

27 maart 2015

Beste Nardo,
Leuk te lezen welke conclusies de collega studenten van Tuck formuleren naar aanleiding van de uitwisseling. Op zoek naar de solutions! TIAS MHA23

Henkjan de Jong

27 maart 2015

Boeiend artikel. Dank hiervoor. Ik ben nieuwsgierig naar 'the same track' waar deze Amerikaanse studenten zich over verwonderen. Op welke problemen en gekozen oplossingen doel je precies? Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen in de VS?

E.Beekman

27 maart 2015

"Food for thought": A. de Swaan (1989) 'Zorg en de Staat'. Hierin wordt o.a. de onstaansgeschiedenis van de Europese verzorgingsstaat en VS geanalyseerd en de rol van verzekeringen, belasting en markt hierbij.
Veelzeggend in het huidige perspectief is de tegenstelling tussen Republikeinen en Democraten in de VS als het gaat om 'Obamacare'.

Frank Conijn

29 maart 2015

Bij de eerste zin van het blog, "Het op een na duurste gezondheidszorg systeem in de wereld vergelijken met het duurste", kreeg ik meteen een heel ongemakkelijk gevoel. Want is dat wel zo??

Is het niet zo dat in Nederland vooral de care véél uitgebreider en dus veel duurder is dan in de VS? En is het niet zo dat alle Nederlanders nagenoeg toegang hebben tot de gehele cure, en in de VS 1/5e tot 1/3e, afhankelijk van hoe je dat berekent, niet of slechts gedeeltelijk?

Als op een of beiden vragen "Ja" geantwoord moet worden, en op beiden moet dat volgens mij zonder twijfel, zullen we dus heel anders naar het vergelijkingsvraagstuk moeten kijken. Niet dat de oorzakelijke factoren van de kosten(in)effectiviteit van de zorg in zijn algemeenheid, die in het blog ter sprake komen, niet ter zake doen. Integendeel (mijn visie daarop is te lezen op https://gezondezorg.org/kem).

Maar te stellen dat Nederland de op een na duurste zorg en de VS de duurste, lijkt mij een uitgangspunt dat zeer wankel is. Neerkomend op appels met bananen vergelijken.

Simon de Waal

30 maart 2015

Het zorgstelsel van de VS moet voor Nederland geen voorbeeld zijn. Het is niet voor niets het duurste systeem ter wereld. Niet dat dat ten goede komt van de burgers. De marktwerking zorgt voor een harteloos stelsel waar alleen blanke mannen in directiekamers baat bij hebben. Nederland doet er beter aan juist geen marktwerking meer te willen. Een zorgsysteem dat voor de markt zwicht,zal meer dan lijf en goed verliezen,dan dooft het licht.

Frank Conijn

1 april 2015

Een toevoeging aan mijn vorige bericht. Wil men de Amerikaanse en Nederlandse zorg kunnen vergelijken qua kosteneffectiviteit, dan kan dat naar mijn mening maar op één manier: per zorgsoort met hetzelfde zorgresultaat, per volledig voor die zorgsoort verzekerde.

Dat klinkt wellicht ingewikkeld, maar hoeft het niet te zijn. Er van uitgaande dat de ziekenhuiszorg in de VS en Nederland gemiddeld ongeveer hetzelfde zorgresultaat nastreven en behalen, neme men de kosten daarvan per volledig daarvoor verzekerde, per tijdseenheid (bijv. per jaar).

Gijs van Loef

9 april 2016

De European Health Care Index krijgt 95% van haar inkomsten van Big Pharma (uitspraak Arne Bjornberg van Health Consumer Powerhouse, de uitgever van de EHCI). Opvallend genoeg verdiend Big Pharma zoals bekend juist heel veel aan de Nederlandse zorg die zo ongeveer de hoogste inkoopprijzen voor medicijnen betaalt in Europa!

Top