HRM

De grote inhaalrace van de zorg

Begin september presenteerde Vektis de Zorgthermometer waarin het gebruik van zorg tot op regionaal niveau inzichtelijk wordt gemaakt. In dezelfde week brachten wij de informatie naar buiten over het zorggebruik van medewerkers in de zorgsector.

Combinatie van deze gegevens toont aan dat er grote verschillen zijn in het zorggebruik tussen de zorgsector en gemiddeld werkend Nederland. Hetzelfde geldt overigens voor verzuim: 4,9 procent voor de zorgsector, 3,8 procent voor gemiddeld werkend Nederland.

Beginpunt

Nu kun je de verschillen in verzuim en zorggebruik zien als een gegeven, als eindpunt. Omdat de zorg nu eenmaal een sector is met stevige fysieke en psychische belasting voor de medewerkers. Ik zie het pijnlijke verschil liever als beginpunt. Als start van een inhaalrace naar het landelijk gemiddelde.

Het verschil dat we moeten overbruggen ten opzichte van gemiddeld werkend Nederland is fors. Ik neem als voorbeeld de vraag naar fysiotherapie op basis van ons Jaarrapport Zorggebruik. In 2014 maakte 28,8 procent van de zorgmedewerkers gebruik van fysiotherapie met 116.600 euro aan fysiotherapiekosten per duizend medewerkers. Voor de hele sector, grof afgerond op 1 miljoen mensen, hebben we het dus over 116 miljoen euro. Van gemiddeld werkend Nederland gaat 22 procent naar de fysio, met ongeveer vergelijkbare intensiteit per patiënt. Het rekensommetje is snel gemaakt. Als de zorg gelijk komt met gemiddeld werkend Nederland scheelt dat ruim 25 miljoen euro per jaar. Ofwel 2 euro per persoon per maand. Iedere maand.

Om het gemiddeld in te halen op verzuim moeten we er nog een schepje bovenop doen. Met een verzuimpercentage van 4,9 procent, 668 duizend fte in de zorg en 2800 euro aan directe en indirecte verzuimkosten per FTE komen de totale verzuimkosten in de zorg op 1,9 miljard. Gemiddeld werkend Nederland tekent voor een verzuimpercentage van 3,8 procent. Om het verzuim op gelijk niveau te krijgen betekent dat een verlaging van ruim een 400 miljoen euro….

Teamsport

Verzuim en zorgvraag beperken is een teamsport. En de voorbeelden van fysiotherapie en verzuim zijn natuurlijk niet helemaal toevallig. Ze houden verband met elkaar. Dat geldt overigens ook voor de vraag naar psychische zorg en verzuim. Als een soort routeboekje voor de inhaalrace is voor een groot aantal zorgorganisaties een organisatie-specifiek rapport over zorggebruik 2014 beschikbaar.

Met 25 miljoen euro te winnen aan fysiotherapiekosten en ruim 400 miljoen euro aan verzuimkosten zijn de doelen van de inhaalrace gesteld. Zullen we starten?

Dominique Vijverberg

Algemeen directeur Stichting IZZ

Dominique Vijverberg_311

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top