Vastgoed

Big data: de sleutel tot succes in zorgvastgoed

Kennis is macht. Dit aloude adagium geldt ook voor de vastgoedmarkt. Met de juiste kennis van de markt zijn de woonwensen van een specifieke doelgroep goed te voorspellen en kan vastgoed op maat geboden worden.

Voor vastgoedbeleggers is het dus zaak de juiste kennis te hebben. Big data, een unieke set van socio-economische data, kan hierbij uitkomst bieden. Zeker bij de sterk veranderende markt van zorgvastgoed is het van groot belang de wensen van de doelgroep te kennen. Big data is hierbij de sleutel tot succes.

De zorgmarkt verandert in rap tempo. Door vergrijzing en een groeiende vraag naar nieuwe  innovatieve zorgconcepten ontstaat er een andere markt die ons voor uitdagingen stelt, maar ook kansen biedt. De 'oude' verzorgingshuizen behoren steeds meer tot het verleden en maken plaats voor nieuwe, inspirerende woonconcepten waarbij wonen en zorg losgekoppeld worden. Deze ontwikkeling is al enkele jaren gaande, maar zal zich de komende jaren nog verder doorzetten. Er is immers een groeiende vraag naar goede huisvestingsoplossingen voor senioren en een gebrek aan daarbij passend vastgoed. Zorgvastgoed wordt zodoende zeer interessant voor beleggers. Het probleem is alleen dat kennis van de markt vaak nog ontbreekt. Big data biedt hierbij uitkomst. Want als je weet voor wie je bouwt en wat de specifieke wensen van de doelgroep zijn, dan kun je succesvol bouwen.

Woonwensen in beeld

Op basis van big data kunnen de woonwensen van senioren nauwkeurig in beeld gebracht worden. Deze informatie – inkomen, woonsituatie, interesses, zorggevoeligheid, etcetera  – is belangrijk aangezien het een grote, maar ook gedifferentieerde markt betreft. Met de juiste kennis van de woonwensen van senioren kunnen goede, passende woonomgevingen worden gerealiseerd. Het is dus zaak om de doelgroep onder de loep te nemen en verschillende categorieën senioren te definiëren met elk hun eigen eigenschappen en wensen.

Wereldwijd is er een enorme hoeveelheid data beschikbaar. De hoeveelheid hiervan neemt iedere dag toe en wordt steeds complexer. In die enorme stapel gegevens zit een schat aan informatie verborgen, maar het wordt door die groei en complexiteit wel steeds ingewikkelder om de juiste informatie eruit te halen. Hiervoor zijn algoritmes en statistische methodes en een flinke hoeveelheid computerrekenkracht nodig. Die maken verbanden zichtbaar en kunnen op basis daarvan redelijk nauwkeurig voorspellingen doen over markttrends. De klantvraag wordt zodoende nauwkeurig in beeld gebracht.

Bouwen vanuit de vraag

De sleutel tot het realiseren van succesvol zorgvastgoed is bouwen vanuit de vraag van de senioren en niet vanuit efficiënte bouwproducten die snel rendement opleveren op de korte termijn. Het is dus zaak de gegevens en wensen van de doelgroep goed te doorgronden. Wat is hun woonsituatie? Wat is hun koopkracht? Wat zijn hun specifieke motivaties om te verhuizen? Waar zijn ze in geïnteresseerd? En hebben ze specifieke zorgwensen? Uit al deze gegevens zijn verschillende groepen te destilleren die ieder hun eigen woonwensen hebben. Ken je die woonwensen, dan weet je waar de komende jaren vraag naar is. En bouwen vanuit de vraag, daar draait het om.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van zorgvastgoed, oplossingen in zorg en wonen én de groeiende rol van big data hierin, kom dan dinsdag 24 november naar de masterclass die ik samen met Skipr organiseer.

Wim Fieggen

Directeur IVVD

----------------------

Het IVVD en Skipr organiseren op 24 november 2015 de Masterclass 'Oplossingen in zorg en wonen'. De zorg voor ouderen verschuift naar gemeenten. Zorginstellingen en zorgondernemers spelen actief in op de ontwikkelingen in de nieuwe woonzorgmarkt. Nieuwe woonvormen ontstaan. Voor welke oplossingen wordt gekozen? Hoe zit het met de financiering? Twee casussen staan centraal tijdens deze masterclass.  Hier vindt u meer informatie over de masterclass.

 

Wim Fieggen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top