BLOG

Goede zorg vereist goede reflectie

De Week van reflectie is een goed initiatief om aandacht te geven aan het met elkaar in gesprek gaan over ethische aspecten van het werk. Bewust ruimte maken voor reflectie is ook al langere tijd een keuze van Opella.

Reflectie stimuleert professionals in de zorg om met elkaar in gesprek te gaan over de ethische aspecten van hun werk. Het in de week van reflectie in het hele land organiseren van gesprekken over goede zorg sluit aan bij het doel dat  ethiek allereerst van en voor de medewerkers op de werkvloer is. Medewerkers hebben elke dag het contact met de klant over welke ondersteuning of zorg deze klant nodig heeft om zijn leven te leiden zoals hij dat het liefste wil. Zorg gaat niet alleen over de technische vraag hoe je als zorgmedewerkers iets goed moet doen. Het gaat vooral over de vraag wat je in deze situatie het béste kunt doen. Of soms misschien juist niet moet doen.

Als die keuzes aan de orde komen, gaat het altijd over waarden en normen. In die zin is zorg altijd 'waardengeladen'. Het gaat in het verlenen van zorg om wat je als professional van waarde vindt. Het is goed om je ervan bewust te zijn of dat aansluit bij wat de klant wenst. Vooral in situaties waarin we een keuze moeten maken tussen verschillende mogelijkheden. Dit kan gaan om ingrijpende keuzes met betrekking tot het leven. Maar veel vaker gaat het om het goede gesprek met de klant over het maken van de juiste keuzes in begeleiding en ondersteuning.

Moreel beraad

In Opella gebruiken we daar sinds enkele jaren het moreel beraad voor. Moreel beraad is een professionele methode die medewerkers helpt om met elkaar af te wegen wat het goede is om te doen. Door middel van een stappenplan verkent een groep medewerkers welk dilemma om een oplossing vraagt. Dat kan gaan om de keuze om te stoppen met een behandeling. Maar ook de meer alledaagse vragen over het verjaardagsgebakje bij een klant met slikproblemen. Een gespreksbegeleider ondersteunt het team om na te denken over de verschillende waarden die er in de situatie spelen.  Door deze reflectie komt het team tot een keuze, waar ze samen mee verder kunnen. De klant waardeert de aandacht die er zo is voor zijn situatie en de kwaliteit van zorg neemt toe.

De Week van reflectie heeft ons dit jaar opnieuw geïnspireerd tot een aantal goede gesprekken, speciaal over de zorg rondom het levenseinde. Steeds meer palliatieve zorg vindt plaats in de thuissituatie. Bij deze zorg hoort ook de aandacht voor de morele vragen die er spelen. Wat heeft een mens echt nodig als het gaat om ingrijpende en emotionele keuzes met betrekking tot zijn levenseinde? Als bestuurder vind ik het noodzakelijk dat medewerkers zelf over deze vragen nagedacht hebben, als zij daarover met de klant het gesprek voeren. Ik ben blij dat er het moreel beraad is om medewerkers daarin te helpen.

Kars Hazelaar

Bestuurder Opella

-----------------------------

Deze week vindt de Week van de reflectie plaats. In dit kader vinden allerlei activiteiten in heel Nederland plaats. Deze week is een initiatief van AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, oprichters van de Communicatie Company.

Kars Hazelaar_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top