BLOG

De lichtpunten van 2015

De donkere dagen rond kerst nodigen ertoe uit terug te kijken en de lichtpunten te zien. Want die waren er het afgelopen jaar.

Een helder schijnend lichtpunt is het contract dat een zorgverzekeraar afsloot met het Catharinaziekenhuis voor hun hartpatiënten. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die artsen verzameld hebben over uitkomsten van zorg, die vervolgens is gebruikt voor verbetering. Het contract beloont de verbetering van de zorg, en bij minder goede resultaten wordt het ziekenhuis gekort. Dat smaakt naar meer! De hoop en verwachting is dat alle patiënten die bij het Catharina ziekenhuis worden behandeld kunnen meeprofiteren van deze mooie afspraken.

Het valt op dat de discussie over de zorgcontractering dit jaar extra scherp wordt gevoerd: het feit dat contracten niet voor 19 november gesloten zijn is aanleiding voor felle gesprekken en ook wel felle verwijten over en weer. Voor de patiënt is niet overal duidelijk welke zorg gecontracteerd is en dat hoort niet. Maar we lijken vergeten te zijn dat het tot voor een paar jaar geleden heel gewoon was dat het contract pas gesloten werd als het contractjaar alweer bijna voorbij was. Het is positief dat de contractering nu veel sneller gaat. Alle partijen wensen in elk geval rust in het systeem, en dat zal het tijdig contracteren zeker verder bevorderen. Dat geeft hoop

Contracteercircus

Nóg een lichtpunt zijn de meerjarencontracten die hier en daar gesloten worden. Ook het contract met het Catharinaziekenhuis heeft een looptijd van drie jaar. Dit soort contracten maakt het mogelijk om te investeren in de regio, om af te schalen waar dat nodig is. De enorme hoeveelheid tijd en energie die nodig is voor het jaarlijkse contracteercircus kan aan nuttiger zaken worden besteed.

Voor de bekostiging van de dure geneesmiddelen zijn nog geen extra middelen beschikbaar. Lichtpunt is dat alle partijen het erover eens zijn dat we hier een probleem hebben dat niet meer opgelost kan worden met louter efficiencymaatregelen. Er moet dus geld bij, of we maken duidelijke keuzes, zoals nu voor het eerst door het Zorginstituut is gedaan bij het geneesmiddel nivolumab. Dat is gewoon nog te duur in verhouding tot de overlevingswinst.

Zonneklaar

Voor mij was het bezoek aan de grote zorg-ICT beurs (de HIMSS) een hoogtepunt. Hier werd zonneklaar hoezeer ICT-toepassingen de zelfredzaamheid en de zelfzorgmogelijkheden van de patiënt gaan vergroten. Aan ziekenhuizen de spannende opdracht om hierop snel in te spelen. Dit zal op vele terreinen gaan gebeuren en gebeurt ook al, door het openstellen van medische dossiers in patiëntenportals, door het hanteren van standaarden, door het overdragen van informatie door de gehele zorgketen aan de patiënt. Dit vraagt om grote investeringen in ICT en ook om landelijke coördinatie. Lichtpunt is hier weer dat zoveel betrokkenen dit inzien en er inmiddels veel samenwerkingsinitiatieven zijn.

Alle ziekenhuizen en categorale instellingen investeerden in 2015 in hun verpleegkundigen met de middelen uit het KiPZ-project. Dat was hard nodig en dit project blijft de komende jaren hoog op de agenda van de NVZ staan. Te vaak praten we over de zorg in mooie plannen en verliezen we degenen die ze moeten uitvoeren helemaal uit het oog. Dit is eigenlijk wel de mooiste opbrengst van 2015: we hebben de beste investering gedaan die maar mogelijk is, namelijk de investering in onze mensen.

Speciale groet

Ik wens iedereen mooie dagen toe. Een speciale groet aan al degenen die ook nu dag en nacht zorgdragen voor onze patiënten! En de beste wensen voor 2016.

Margot van der Starre 

Directeur van de NVZ

Margot van der Starre_311

---

In de laatste dagen van 2015 kijken verschillende trouwe Skipr-bloggers terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de gebeurtenissen in 2016. Vandaag: Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland en Margot van der Starre, directeur van de NVZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top