BLOG

Het MSB: hoe is het ermee?

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) is in 2015 opgericht in alle ziekenhuizen waar vrijgevestigde medisch specialisten werken. Wat gaat er in 2016 mee gebeuren?

Een jaar geleden reed de trein van consultants en advocaten en belastingadviseurs zijn rondjes door vrijgevestigd medisch Nederland. Overal moest er bekeken worden hoe je dat MSB nu toch in elkaar zet (ja ja, dat wiel is echt vele malen uitgevonden) en nu zijn we een jaartje verder.

Bottom line is het MSB noodzakelijk geworden omdat de fiscus vond dat de vrij gevestigd medisch specialist geen ondernemer was en dus geen recht had op ondernemersvoordelen als hij niet investeerde en als hij geen personeel heeft en indien hij slechts één werkgever heeft.  Met andere woorden: voor ondernemersaftrek moet je ondernemen.

De tweede reden van het oprichten van zo’n MSB was dat de directie van het ziekenhuis nog maar met 1 partij zaken wilde doen in plaats van al die verschillende maatschappen.

Daarnaast hoopte de minister misschien dat hierdoor meer specialisten in loondienst zouden gaan.

En waar staan we nu? Was het nu allemaal wel nodig?

Twee identiteiten

Uitspraken van de fiscus over Hoorn en andere maatschappen die gewoon mochten blijven zoals ze waren lijken het beeld van de onmisbaarheid van de constructie te ontkrachten.  Ook de bank twijfelt: “Er zijn binnen de muren van het ziekenhuis twee identiteiten ontstaan, waarvan niet op voorhand zeker is dat er eenheid is over visie en strategie”.

Wat is er nu dan allemaal in dat MSB geregeld? Wordt er door het MSB geïnvesteerd in nieuwe apparatuur of in de ICT van het ziekenhuis (de zogenaamde integrale benadering) of vindt het MSB dat dat soort zaken nog steeds alleen maar bij het ziekenhuis thuishoren? En hoe neemt het MSB zijn verantwoordelijkheid betreffende bijvoorbeeld kwaliteit en veiligheid?  Hebben zij zich al onderdelen van het kwaliteitsreglement toegeëigend? En alle andere verantwoordelijkheden die bij zo’n bedrijf horen zoals jaarplanning, verslaglegging en verantwoording, HR, functioneringsgesprekken (bestaan die eigenlijk met dokters?).

En hoe zit het met dysfunctioneringsgesprekken? Hoort de kwaliteitscommissie nu bij de Vereniging Medische Staf (die sinds de oprichting van het MSB beduidend minder in de melk heeft te brokkelen) of bij het MSB (waar dan weer niet de gehele staf lid van is)? En is er ook toezicht op het MSB? Of een mogelijkheid om te sparren? En last but not least: zorgt de invoering van het MSB voor een verwijdering tussen vrijgevestigde specialisten en specialisten in loondienst?

Slagvaardigheid

Vindt het MSB en de directie nu dat de slagvaardigheid is toegenomen? Komen we nog wel aan de dingen toe die er toe doen om de zorg te verbeteren? De vorm is wel afgeleverd door die trein. Hoe zit het met de inhoud? Daar wordt veel over geschreven door allerlei mensen (waaronder ik). En ik lees maar weinig wat het MSB er zelf van vindt.

Daarom de vraag aan de MSB’s in den lande: hoe is het ermee? Hoe is het in 2015 gegaan en wat gaat er in 2016 gebeuren? (Ik hoop stiekem op wat meer transparantie)

Joost de Bie
Kinderarts bij Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Joost de Bie_311

---

In de laatste dagen van 2015 kijken verschillende trouwe Skipr-bloggers terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de gebeurtenissen in 2016. Vandaag: Michel Rudolphie, algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding en Joost de Bie, Kinderarts in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

30 december 2015

Loondienst voor alle medisch specialisten in ziekenhuizen lijkt mij de juiste weg en enige oplossing om de totale kosten beheersbaar te maken, het management van een ziekenhuis te vergemakkelijken. Een en ander zal ook een positieve boost geven aan de kwaliteit van zorg. En nee, medisch specialisten in ziekenhuizen zijn geen ondernemers.

Jan Lans

31 december 2015

Mooi stukje Paul. Inderdaad het lijkt in de zorg alleen maar ongeldig te gaan, maar toch : goede en warme zorg loont!

Peter Verhoeven

3 januari 2016

Uitstekende analyse. Prima vraag. Het jaar van de transparantie is nog niet helemaal voorbij dus MSB's : reageer!

Frank van den Tempel

3 januari 2016

Het financieringsvraagstuk van de zorg is vanaf het moment van charitas/kerkelijke hulp in de middeleeuwen en politieke bemoeienis in onze tijden altijd bepalend is geweest voor de professionele zorgverlening. Het financieel kader wordt ook nu nog grotendeels door de politiek bepaald. Zorgverzekeraars zijn in wezen niet meer dan uitvoerders binnen vastgelegde financiële kaders. Gemeenten hebben in beginsel iets meer speelruimte maar in wezen geldt hetzelfde. Gelukkig is warmte in de zorg is er nog steeds op de meeste plaatsen. Ook bij de bestuurders staat dit voorop. Dat zijn ook mensen. Maar gelukkig wordt nu wel het maatschappelijk besef gekweekt dat bomen niet tot de hemel groeien en dat effectieve/efficiënte zorg met warmte kritisch bekeken mag worden. Dit om het maatschappelijk solidariteitsdraagvlak te behouden. Nederland behoort tot de landen die een hoog percentage van het nationaal product aan de zorg uitgeven met relatief lage eigen bijdragen. Laten de brancheorganisaties /zorgverleners dit besef goed tot zich doordringen en er alles aan doen om de efficiënte/effectieve zorg met warmte te leveren binnen de gestelde kaders. Goede voorbeelden zijn er genoeg van zorgorganisaties die dit lukt en ook nog geld overhouden om te investeren en er bovendien voor proberen te zorgen dat overbehandeling en overbodige zorg weggehaald wordt.

Top