Tech

Appt een man met de dokter

'Artsen mogen geen Whatsapp meer gebruiken van de Autoriteit Persoonsgegevens', kopte de NOS gisteren. Kortom: medisch specialisten zijn fout bezig. Ik zie het anders.

Ik zie artsen en patiënten die op zoek zijn naar nieuwe vormen van zorg en onderlinge samenwerking. De ICT-voorziening in zorginstellingen en ziekenhuizen werpen te vaak blokkades op in de dagelijkse werkzaamheden waardoor artsen zelf op zoek gaan naar een geschiktere oplossing.

De traditionele dokter

De maatschappij eist goedkope, efficiënte en slimme zorg. Onder die druk ontstaat een spanningsveld tussen conservatieve zorginstellingen en innovatieve artsen. Ik vergelijk zorginstituten met de dokter op het schilderij van Luke Fildes uit 1891. Het schilderij toont een huisbezoek van een mannelijke arts. Met een peinzende blik observeert hij de zieke patiënt, terwijl op de achtergrond een hulpeloze vader troost biedt aan zijn vrouw door haar een hand op haar schouder te leggen. In de dagen dat er nog geen antibiotica beschikbaar was bestond er vaak geen goede remedie. In wezen kon de arts, net als de ouder, vaak alleen maar hopen op een goede afloop. 

Als die oude dokter antibiotica tot zijn beschikking had gehad, had hij het dan gebruikt? Waarschijnlijk wel. Net als veel huidige dokters nieuwe manieren vinden om de zorg te verbeteren. Met als lichtend voorbeeld 'The Doctor on Demand'. Deze moderne arts doet al lang niet meer aan huisbezoeken. Hij biedt zijn diensten aan via (beveiligde) videoverbindingen en tekst messaging. Het succes van deze toepassing toont aan dat de moderne patiënt steeds meer gewend raakt aan een doktersbezoek op afstand.

Innovatieblokkade

Initiatieven zoals 'The Doctor on Demand' tonen aan dat artsen zich opnieuw uitvinden. Puur omdat het hun werk vergemakkelijkt en de nieuwe generatie patiënten dit eist. Vreemd genoeg gooien ziekenhuizen en zorginstellingen vaak roet in het eten. In plaats van te luisteren naar de actuele behoefte van zorgverleners en patiënten wordt er gekozen voor 'bewezen technologie': oplossingen die zo lang vergen om waterdicht te ontwikkelen dat ze bij de lancering alweer achterlopen op de actualiteit. Het gevolg hiervan is dat de arts zelf manieren vindt om effectiever te werken, zoals WhatsApp. Met alle gevolgen van dien: onveilige communicatie, kans op lekken van vertrouwelijke gegevens, et cetera.

Op consult

Maar kunnen we dat de artsen kwalijk nemen? Ik vind van niet. Het zijn ondernemers die zoeken naar betere manieren van werken. We kunnen het de ziekenhuizen, zorginstellingen en in bepaalde mate de security officers kwalijk nemen dat ze veilige alternatieven blokkeren. Blijkbaar is er op de werkvloer behoefte aan snelle communicatie via apps en voldoen de bestaande IT-systemen niet. Veilige alternatieven voor WhatsApp zijn er. Bewezen technologie is het nog niet, maar in de basis is het uitermate veilig. Het wordt tijd dat instellingen het gebruik van dit soort oplossingen faciliteren in plaats van tegenwerken.

Het komt de zorg alleen maar ten goede. Nu ik erover nadenk… Misschien moeten de instellingen met de houding van de dokter op Fildes' schilderij eens op consult bij 'The Doctor on Demand'.

Fides

Bart van den Bogaard

Grondlegger van zorgberichtendienst Kanta Messenger


Bart van den boogaard_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

27 februari 2016

'Het wordt tijd dat instellingen het gebruik van dit soort oplossingen faciliteren in plaats van tegenwerken?' Mijn mening: Beste Bart, het is hardstikke handig dat WhatsAppen tussen artsen over ons als patiënt, maar dat vinden we pas goed als gebleken is dat er geen privacyproblemen door ontstaan. Voorkomen is beter dan genezen. En we hebben naderhand al genoeg putten moeten dempen waar kalveren in verdronken waren.

Top