BLOG

De waardebepaling van een prijs

Alweer een jaar geleden won ik de prijs van Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid van 2014. Wat een eer voor mijn project M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) én voor mij persoonlijk!

Zo’n prijs, die win je niet alleen. Ere wie ere toekomt. Heel veel collega’s en mensen uit het zorgveld ondersteunen mij en mijn project. Met die ondersteuning heb ik M@ZL zullen we maar zeggen.

Terugkijkend op het afgelopen jaar kun je de terechte vraag stellen, wat heeft deze prijs mij gebracht? Natuurlijk heeft 2015 voor mij deuren geopend en heb ik vragen makkelijker kunnen stellen. Het heeft mij erkenning gegeven voor het M@ZL-project. Want het project is superbelangrijk in de huidige tijd waarin kinderen opgroeien. Het gaat om onze jeugd en onze toekomst. Door in hen te investeren, brengen wij onszelf ook verder. Natuurlijk wil ik graag nog even kort mijn project toelichten. Zonder enthousiasme kom ik nergens!

Ziekteverzuim

Pubers kunnen op de middelbare school uitvallen door ziekte. Vaak gaat het niet alleen om ziek zijn. Sinds 2010 doen we onderzoek naar ziekteverzuim en wat blijkt: de oorzaak van het verzuim is breder dan alleen een griepje. Denk dan bijvoorbeeld aan: psychische klachten, leeftijd- en motivatieproblemen en klachten van meer sociale aard zoals pesten of problemen thuis. De puber van nu krijgt heel wat verduren. Invloeden komen de hele dag offline en online op ze af.

Hoe ga je daar als kind in een kwetsbare leeftijd mee om? Dat is het punt waar M@ZL om de hoek komt kijken. Pubers een duwtje in de goede richting te geven. M@ZL zorgt ervoor dat pubers ondanks problemen naar school kunnen gaan, door tijdig de juiste begeleiding en zorg te bieden. Op school, via gesprekken met een mentor en jeugdarts, chatten of via het CJG, met hulp van medische of psychische zorg. En de M@ZL methode blijkt effectief te zijn. Pubers verzuimen beduidend minder.

Verzuimapp

Ik vind het in contact blijven met jongeren één van de belangrijkste onderdelen in de jeugdgezondheid. En het liefst op een manier die dichtbij hen staat en aanspreekt. Van mijn collega’s van GGD Flevoland hoor ik dat ze bezig met het ontwikkelen van een Verzuimapp. Een app die jongeren helpt om in contact te blijven met de buitenwereld, ook al kunnen ze, om wat voor reden dan ook, niet naar school. Uit beeld bij de school zitten ze thuis in een sociaal isolement. Deze jongeren zijn online wel heel actief en dat maakt een Verzuimapp ook interessant. Ik kijk met veel belangstelling naar dit soort innovaties.

Helemaal antwoord geven op de vraag wat deze prijs mij gebracht heeft, kan ik niet. Echter, dat het winnen van mijn prijs het M@ZL project in de schijnwerpers heeft gezet, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Het krijgt bij nieuwe gremia zoals onderwijs en overheid, de aandacht die het verdient. Want zoals Herman Brood en Henny Vrienten ver voor de eeuwwisseling al zongen: ‘Als je wint, heb je vrienden.’ In het liedje zit een dubbele bodem want naast de zogenaamde echte vrienden heb je ook mensen nodig die je verder helpen, adviseren en steunen. Zonder deze mensen ben je nergens. Jong of oud. Dat maakt deze prijs voor mij en voor M@ZL van goud.

Yvonne Vanneste

Jeugdarts GGD West-Brabant

Yvonne Vanneste_311

----------------------------------------

Op 6 april wordt de prijs voor de Meest invloedrijke persoon in publieke gezondheid 2015 uitgereikt, tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

6 april 2016

POlitieke keuzes dààr gaat het inderdaad om. Moeten wij als NL klein landje naast 10 andere grote landen écht wel een Patriot raketsysteem hebben ? Aanschafkosten miljarden ; en paraat houden honderd miljoen per jaar ????
Zo zijn er nog véél politieke keuzes te bediscussiëren !

Top