BLOG

Tijd voor transparantie in de zorg, ook voor verzekeraars

De intransparantie die veroorzaakt wordt door het enorme aanbod van polissen met de meest mooie en creatieve namen wekt ieder jaar weer verbazing en irritatie op. Gevolg is dat het voor verzekerden vaak niet duidelijk is welk type polis achter een naam schuilgaat en wat de dekking is indien de verzekerde naar een voor die polis niet-gecontracteerde/geselecteerde zorgaanbieder gaat.

In een eerder artikel op Skipr is al aandacht besteed aan onduidelijkheid voor restitutiepolissen. Toen kwam aan het licht dat er per saldo maar twee echte zuivere restitutiepolissen zijn in Nederland, terwijl er toch een breed scala aan polissen als restitutiepolis worden aangeboden. Het is de hoogste tijd dat er verandering komt in de onduidelijkheid rond verzekeringspolissen.

Concrete duiding

Wij zien een concrete oplossing voor meer transparantie die mogelijk nog voor polisjaar 2017 ingevoerd zou kunnen worden. Dat zou wellicht kunnen als de NZa verzekeraars in het kader van de transparantieverplichtingen, zelfstandig of op grond van een door de minister Schippers gegeven aanwijzing, zou opleggen dat zij bij de namen van hun polissen een bepaald format moeten hanteren. Dus geen fancy namen meer zoals VGZ Goede Keuze, Bewuzt Basis, etc., maar een concrete duiding van een polis.

Zo kan een verzekeraar opgelegd worden om in de naam van de polis aan te geven of het gaat om een budgetpolis, een naturapolis, een combinatiepolis of een restitutiepolis. In het kader van deze transparantieverplichtingen kan de NZa ook besluiten dat de term restitutie of vrije artsenkeuze, alleen gebruikt mag worden voor zuivere restitutiepolissen. Dat zou betekenen dat voor restitutiepolissen die geen zuivere restitutiepolis zijn een andere naam gehanteerd moet worden, bijvoorbeeld beperkte restitutie.

Maar de transparantie hoeft hier niet te stoppen. Want voor verzekerden die niet kiezen voor een zuivere restitutiepolis is het dan nog steeds erg moeilijk vergelijken. Zo is het vaak erg lastig om te achterhalen wat de vergoeding is voor een ongecontracteerde aanbieder. Ook dat kan meegenomen worden in het kader van de transparantieverplichting, bijvoorbeeld door de verzekeraar te verplichten het laagste vergoedingspercentage in de naam op te laten nemen. Dit kan nog verder verduidelijkt worden door in het kader van de transparantieverplichting een verzekeraar ook te verplichten om in de naam van de polis het percentage dat de verzekeraar vergoedt indien gekozen wordt voor een ongecontracteerde of niet geselecteerde aanbieder, te vermelden. Onderdeel van deze verplichting zou dan moeten zijn dat in het geval de verzekeraar verschillende percentages hanteert voor verschillende disciplines, het laagste percentage in de naamgeving van de polis genoemd moet worden.

Nieuwe namen

Dat zou betekenen dat CZdirect wordt 'CZ Budget 65%', Bewuzt Basis wordt 'Bewuzt Budget 56%' (voor de meeste typen zorg wordt 70% vergoed, maar voor bepaalde typen zorg is dit 56%), VGZ Goede Keuze wordt 'VGZ Natura 60%' (idem, voor meeste zorg is het 75%, maar voor bepaalde typen zorg 60%), Gewoon Zekur wordt 'Zekur Natura 64%'( voor de meeste zorg is het 80%, maar voor bepaalde typen zorg 64%). Ten aanzien van Zekur is overigens wel interessant dat op de website van Zekur zelf uitsluitend 80% genoemd wordt en pas als je de tarievenlijst er op na slaat – over transparantie gesproken - je ook de 64% tegenkomt. Als alternatief voor Budget, Natura en restitutie kan ook gewerkt worden met Vrije Keuze, Standaard en Beperkte Keuze. Dan krijg je 'ONVZ Vrije Keuze 100%', 'Zekur Standaard 64%' en 'CZ Beperkte keuze 65%'. Het is aan de NZa om een keuze te maken voor de naamgeving en de criteria die daar aan verbonden zijn.

Door een verplicht format en het opnemen van restitutiepercentages voor ongecontracteerde zorg wordt voor verzekerden vergelijken een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Bovendien wordt op deze wijze de concurrentie tussen verzekeraars in bredere zin bevorderd, zodat zij niet alleen gaan concurreren op premie, maar ook duidelijk is wat de hoogte van de vergoeding is bij een ongecontracteerde of niet geselecteerde aanbieder. Overigens is goed om te zien dat Zilveren Kruis uit zichzelf al de eerste stap heeft gezet met de polis Zilveren Kruis Basis Budget

Selectieve inkoop

In aanvulling op bovenstaande transparantieverplichtingen kan afgesproken worden dat als sprake is van selectieve inkoop, een polis automatisch de naam Budget of beperkte keuze aan de naam moet toevoegen. Dit is een kwestie van nadere uitwerking door VWS / de NZa.

Ik pleit voor het zo snel mogelijk invoeren van deze transparantieverplichting. Uit een recent bericht van minister Schippers maken wij op dat bij VWS de wil er wel is. Bij deze doen wij dan ook een publieke oproep aan Minister Schippers om een aanwijzing te geven aan de NZa om voor 2017 nog de gewenste transparantie te verwezenlijken. 

Karik van Berloo

Partner bij Eldermans|Geerts

Karik van Berloo_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Everhard

4 mei 2016

In de gehandicaptenzorg is er een paar jaar geleden juist een tegengestelde beweging gemaakt, van kleinschalig naar grote woonvormen. De voorgestelde voucher lijkt op de financiering zoals die was voor de transitie. Het lijkt er dus op dat de hele zaak weer wordt teruggedraaid.

Top