Vastgoed

Vergeet de logistiek niet als u uw ziekenhuiskosten echt wilt verlagen

Van alle kanten worden steeds hogere eisen gesteld aan het ziekenhuisbudget en manieren vinden om de kosten te drukken, is van cruciaal belang. Bij het ontwerp van een ziekenhuis is het optimaliseren van logistiekstromen daarom een belangrijk aandachtspunt.

Ziekenhuizen fascineren me. Mijn belangstelling gaat uit naar hoe ze functioneren als gebouw en hoe we ze operationeel beter kunnen benutten. Met een gedegen ontwerp kan het gebouw zelf al bijdragen aan een beperking van de operationele kosten, zonder dat dit ten koste gaat van het niveau van kwaliteit van de dienstverlening.

Wachtkamers in ziekenhuizen

Logistiek speelt een essentiële rol bij de werking van een ziekenhuis. Alles wat beweegt en op het juiste moment op de juiste plaats moet zijn, maakt deel uit van het logistieke proces. Dan hebben we het over alle processen - personeel en patiënten, wasgoed, afval en apparatuur, medicijnen, informatie – en meer.

Volle wachtkamers zijn een treffend voorbeeld van niet-optimale logistieke processen. Als ziekenhuizen ervoor kunnen zorgen dat logistiek werkt ten gunste van zowel artsen als patiënten, zou daar voorgoed een eind aan kunnen komen. Dit zou betekenen dat een patiënt op de juiste tijd op het juiste moment bij de juiste arts zou zijn voor zijn afspraak. Er is ook al technologie ontwikkeld om dit te ondersteunen en daar speelt je telefoon ook een belangrijke rol in. Zo zou je een berichtje naar de telefoon van patiënten kunnen sturen, om ze op de hoogte te houden van de timing en beschikbaarheid van de arts met de vraag om nog eerst een kop koffie te drinken alvorens de patiënt zich meldt bij zijn afspraak.

Indeling van het ziekenhuis

Om een goed inzicht te krijgen in hoe logistiek werkt in het ziekenhuis, met name voor personeel en patiënten, moet je met deze doelgroep praten en inzicht krijgen in hun dagelijks werk. We vragen mensen niet simpelweg naar hun wensen en behoeften, maar bekijken samen met hen de indeling van afdelingen, hun loopstromen door het ziekenhuis en afdeling en met welke functionele entiteiten ze regelmatig contact hebben. Dat geeft ons een beeld van hoe ze werken, waar ze heen gaan en hoeveel tijd het kost om bijvoorbeeld van de spreekkamer naar het laboratorium of van de operatiekamer naar de zaal te gaan. Deze interactie met onze klanten levert waardevolle input op voor de indeling van het ziekenhuis.

We gebruiken een computer programma waarmee we het ontwerp van het ziekenhuis kunnen optimaliseren op basis van hun input. Dit levert een objectieve analyse op van activiteiten die buiten de norm vallen wat te overbruggen afstand of de benodigde tijd betreft. Met die informatie kunnen we dan het ontwerp aanpassen of, als dat moeilijk gaat, het specifieke klinische proces kritisch bekijken en in overleg met het ziekenhuis het proces aanpassen. 

Consensus

Het is belangrijk om sneller consensus te bereiken tussen de stakeholders. Tijdens de rondetafelgesprekken maken we gebruik van Virtual Design and Construction (VDC), dat ter plekke laat zien welk effect de voorgestelde wijzigingen in het ontwerp hebben. Dankzij deze hulpmiddelen en de interactie met stakeholders kunnen we onze klanten tijd besparen en het ziekenhuisontwerp optimaal maken voor belangrijke logistieke processen. Dit geldt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

Ik geloof dat als het beschreven proces goed verloopt en  deel uitmaakt van het ontwerpproces, het resultaat een degelijk ontworpen ziekenhuis is, optimaal voor de logistiek van het personeel met een doorgaans kleinere voetafdruk. Een van de voordelen van zo'n ontwerp is dat het personeel zich meer kan concentreren op zijn taken. Daarnaast maakt het gebouw de kwaliteit en processen in het ziekenhuis mogelijk.

Automatisering op luchthavens

Door na te gaan hoe goede innovaties en modellen op het ene terrein van onze werkzaamheden kunnen worden toegepast op andere terreinen, kunnen we meerwaarde leveren. Bij logistiek kunnen we bijvoorbeeld putten uit de praktijk van sectoren als luchtvaart en voeding, waar logistiek een vitale rol speelt. Vergelijk de automatisering op luchthavens of in supermarkten eens met die in ziekenhuizen. Dat geeft stof tot nadenken, toch?

Tracking en simulaties zijn nog zo'n interessant gebied. We gebruiken deze hulpmiddelen bij het ontwerpen van stations en luchthavens om de bewegingen van het publiek te volgen en te voorspellen. Ziekenhuizen hebben gewoonlijk niet met zulke mensenmassa's te maken, maar kan de technologie duidelijk gebruiken om bewegingen van mensen te voorspellen bijvoorbeeld in geval van brand. Gedrag in uiteenlopende situaties kunnen we simuleren om te garanderen dat het ontwerp elk scenario aankan. Tracking wordt ook als  technologie gebruikt  waarbij mensen in de feedback-loop kunnen worden geplaatst. De feedback die zo wordt gegenereerd is bepalend voor de klimaatregeling in het gebouw. Dit maakt de omgeving aangenamer en de bonus is een lager energieverbruik van tot 30 procent.

Sander Vorselman

Director Business Development bij Royal HaskoningDHV

Sander Vorselman_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top