Finance

Het Nationaal Zorgfonds is een onzalig plan

"In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het", leest u op de website van het Nationaal Zorgfonds. Dat vind ik ook. Daar is geen Nationaal Zorgfonds voor nodig. Sterker nog, ik vind zo'n fonds een onzalig plan. Met Misja Mikkers, Michael Canoy, Michael van Balken, Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink als medestander, bevind ik mij in goed gezelschap.

Natuurlijk, er valt altijd wat te verbeteren. Zelfs in Nederland waar we het echt heel goed voor elkaar hebben. Zoals Floortje Dessing onlangs zei in het programma WNL op zondagmorgen: "Mensen over de hele wereld willen eigenlijk wonen in een land als Nederland. Wij zitten hier al vooraan."

Beginnen bij onszelf

Hier mijn lijst met verbeterpunten. Te beginnen bij onszelf met de kwaliteitsregistraties. Daar zijn er teveel van en daar zijn we, de ziekenhuizen, ook zelf debet aan. Van registreren om te registreren is nog nooit iemand beter geworden, laat staan de kwaliteit van zorg. Dus als het verbeteren van de kwaliteit van zorg ons doel is, en dat is het, dan moeten we toe naar informatie over het resultaat van een behandeling. Eerlijk is eerlijk: betere zorg begint bij onszelf.

De politiek

Ons zorgstelsel stikt van de regels en de Nederlandse politiek heeft een reflex die ervoor zorgt dat er na elk incident een nieuwe regel verzonnen wordt, om toekomstige incidenten te voorkomen. Een nobel streven, maar de eigenschap van een incident is dat deze onvoorzien is. Nu kunnen we het zorgproces vol blijven stoppen met regels en richtlijnen waardoor patiënten behandelen bijna niet meer mogelijk is, of we kunnen vertrouwen op onze professionals en overtollige of soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen schrappen waardoor zij gewoon hun werk kunnen doen. 

Zet in plaats daarvan in op goede informatie-uitwisseling. Want door altijd de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te hebben, voorkom je wél incidenten. Dat brengt ons gelijk bij het volgende punt.

Samenwerken

Samenwerking in de keten: een ziekenhuis is geen standalone instelling meer maar een onderdeel van de zorgketen rond de patiënt. Alle zorgverleners, van huisarts tot specialist, van apotheker tot revalidatie-arts, moeten digitaal informatie kunnen uitwisselen. En de patiënt moet toegang hebben tot zijn eigen medische gegevens.

Gestandaardiseerde informatie is de weg daarnaartoe. Hier wordt al aan gewerkt: er zijn verschillende programma’s die standaarden ontwikkelen. Zoals Medicatieproces dat betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens faciliteert. Het programma Registratie aan de Bron dat werkt aan eenduidig en eenmalig registreren van alle zorginformatie. En MedMij dat spelregels opstelt voor het uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens. Met overkoepelend het VIPP-programma van de NVZ dat er voor gaat zorgen dan deze standaarden geïmplementeerd worden.

Zorgverzekeraars als risicodragers

En dan de zorgverzekeraars: de zorgverzekeraars moeten risicodragend worden en niet de risico's afwentelen op de ziekenhuizen. Dus weg met de omzetplafonds. Dat geldt ook voor de overdaad aan zorgpolissen. Keuzevrijheid is goed, maar te veel keuze schept verwarring. Voorzie de zorgconsument liever van eenduidige informatie over welke kosten voor welke behandeling bij welk ziekenhuis vergoed worden. En nu we toch bij de zorgverzekeraars zijn, laat ik nou ook nog even ons plan voor het eigen risico noemen. Ik heb er al meerdere blogs aan gewijd: Koppel het eigen risico los van de ziekenhuisprijzen, spreek vaste bedragen af voor bepaalde handelingen zodat de patiënt altijd weet welk bedrag er deze keer van het eigen risico afgaat. 

Laten we na 10 jaar navelstaren en ons 'nieuwe stelstel' analyseren de blik naar buiten richten. Daar staat de patiënt klaar om mee te beslissen over zinvolle, passende zorg. Daar ligt onze prioriteit en niet bij een nieuw vorm te geven zorgstelsel.

Margot van der Starre

Directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Margot van der Starre_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Herman Suichies

7 november 2016

Beetje merkwaardig blog. Ik lees een heleboel zaken die anders zouden moeten, beter zouden kunnen of op de schop moeten. Ik lees nergens waarom het NZF een onzalig plan is. Wat ik wel lees is dat ze maar 1 zorgpolis zou moeten komen en geen omzetplafonds. Dat zijn toevallig zaken die het NZF ook graag zou willen. Maar blijkbaar beseft schrijfster niet dat zoiets alleen maar kan met Één zorgregisseur. Daartoe moeten er dus fundamentele zaken worden veranderd, in het huidige stelsel kan en mag het niet (van de ACM bijvoorbeeld). Dus deze veranderingen willen en het NZF een onzalig plan vinden.... Tja

Pieter Duinkerk

7 november 2016

Helemaal mee eens Herman. Argumenten als eigen risico loskoppelen van de prijs, omzetplafond afschaffen, eenduidige informatie met minder zorgpolissen etc. zijn steekhoudende argumenten als pleidooi voor een NZF aangezien het zaken zijn die in het huidige stelsel onmogelijk gerealiseerd kunnen worden.

Volgens mij is dit een ironisch blog bedoelt als pleidooi voor een NZF.

Paul Jutten

8 november 2016

Wat ik mis bij het Nationaal Zorgfonds is de uitvoering. Niemand zal het oneens zijn met de visie van het nieuwe fonds, maar hoe wordt dit gerealiseerd? Gouden bergen beloven is een kleine moeite, het komt altijd aan op de uitvoering.

Het principe van verzekeren is niet zo gek, met een grote groep deelnemers een relatief klein bedrag inleggen om zo elkaar te helpen in geval van nood. Er is wel een nadeel aan dit systeem, namelijk dat dit geld door iemand beheerd moet worden. Dit zal met het Nationaal Zorgfonds ook het geval zijn. Ook al pretendeert het fonds geen winst meer hoeven te maken, er bestaan geen garanties dat dit ook niet gebeurt. En wordt fraude met dit fonds uitgesloten?

Het is heel naïef om te denken dat met dit fonds alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen, centralisatie is geen oplossing. Verzekeren op basis van vertrouwen is in deze tijd ook niet meer mogelijk. Er zijn teveel partijen (farmaceutische industrie, EU, verzekeraar, zorgverlener, patiënt) betrokken met ieder zijn of haar eigen belangen. Wil we dat de zorgbehoefte voorop komt te staan, dan zal het hele principe van verzekeren op de kop moeten. Dus niet met het aanpassen en toevoegen van regels, maar met een andere manier van denken.

Pieter Duinkerk

9 november 2016

Wat zijn de essentiele verschillen in zorginkoop tussen Menzis, CZ, VGZ en Achmea? Zegt u het maar en u hebt gelijk. Noem er 3, noem er 2, noem er eentje?

Meer dan 100 zorgpolissen en 1 vereveningsfonds!

De minister heeft zelf al aangegeven dat er feitelijk in de zorg geen marktwerking is. Zie HP de Tijd sept 2015.

http://www.hpdetijd.nl/2015-09-01/edith-schippers-er-is-helemaal-geen-marktwerking-in-de-zorg/

Wie of wat is er nou onzalig? We zullen het gaan zien in de aankomende verkiezingen. Mensen willen zich niet meer voor de gek laten houden.

Top