BLOG

Week van reflectie laat zien wat er goed gaat in de zorg

Het spreekuur van mijn huisarts loopt vaak uit, maar dat ben ik meteen vergeten als hij me komt halen in de wachtkamer. Als ik eenmaal binnen ben, heeft de dokter alle aandacht voor me.

Mijn huisarts vindt het geen probleem als de afgesproken tijd wordt overschreden. “Dat haal ik later wel weer in”, zei hij toen ik er eens naar vroeg. "Als het nodig is, maak ik extra tijd voor een patiënt. Dat geeft voldoening, en het maakt dat ik plezier houd in mijn werk."

Mijn huisarts is een van de vele professionals die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor goede zorg. Professionals die zorg met aandacht en compassie in praktijk brengen, en die er aan bijdragen dat de patiënt of cliënt zich gehoord voelt. Het zijn de professionals die het verschil maken. Het is de verzorgende die ziet dat een bewoner even aandacht nodig heeft, en een praatje met hem maakt. Het is de verpleegkundige die er oog voor heeft dat een patiënt gespannen is voor de operatie, begripvol is en even iets aardigs zegt. Zorg met aandacht zit in kleine dingen.

Inspiratiebron

Professionals als mijn huisarts zijn onze inspiratiebron geweest, toen we in 2008 het initiatief namen om jaarlijks de Week van reflectie in de zorg te organiseren. De Week van reflectie laat zien wat er allemaal goed gaat in de zorg, en zet de vele mooie initiatieven in de schijnwerpers die bijdragen aan goede zorg. Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, opleidingen en andere betrokkenen laten in de Week van reflectie zien hoe binnen hun organisatie elke dag met hart en ziel wordt gewerkt aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten.

Zorgprofessionals in het hele land gaan met elkaar in gesprek over goede zorg. Deelnemers aan de Week van reflectie zijn voortrekkers; organisaties waar ruimte om te reflecteren vast onderdeel is van het kwaliteitsbeleid. In negen jaar is de Week van reflectie uitgegroeid tot een breed netwerk, verbonden met de praktijk van de zorg. Deze week vinden er ruim honderd inspirerende activiteiten plaats in het hele land. De Activiteitenagenda is het hele jaar een inspiratiebron voor iedereen die aan de slag wil met ethiek en reflectie in de eigen organisatie.

Leiderschap

Succesvol invoeren van ethiek en reflectie vraagt leiderschap dat hierbij aansluit. Geen leiderschap van bovenaf, maar leiderschap dat is gebaseerd op persoonlijk contact, korte lijnen en de mogelijkheid om met elkaar het gesprek aan te gaan. Laten zien dat je er bent, en dat medewerkers met je in contact kunnen komen. Aandacht hebben voor de medewerkers, cliënten, familieleden. Leiderschap met aandacht. Dat zit in kleine dingen. Een bestuurder van een groot ziekenhuis beantwoordt zelf zijn mail. Als een medewerker hem mailt, krijgt hij meestal dezelfde dag antwoord. Een bestuurder vertelde dat hij elke dag door de zorginstelling loopt, en even een praatje maakt met medewerkers. Zo blijft hij op de hoogte van wat er speelt in zijn organisatie. Hij laat zien wat dat inhoudt: even aandacht hebben voor iemand.

Bestuurders, directeuren en leidinggevenden zijn nauw betrokken bij veel activiteiten die deze week plaatsvinden, of nemen zelf initiatieven. Een bestuurder stelt tijdens elk managementoverleg het belang van reflectie aan de orde, organiseert casusoverleg en gaat tijdens de lunch in gesprek met medewerkers. Hij laat zijn medewerkers zien dat hun bestuurder ethische reflectie belangrijk vindt, en er ook zelf ruimte voor maakt. De Week van reflectie biedt volop mogelijkheden om even door de organisatie te lopen, een kijkje te nemen bij een van de vele activiteiten en met medewerkers in gesprek te gaan over goede zorg. Een mooie gelegenheid om leiderschap met aandacht in praktijk te brengen.

AnneMarie Bloemhoff

Adviseur en onderzoeker ethiek, moreel beraad en leiderschap, en initiatiefnemer van de Week van reflectie

---

De Week van reflectie in de zorg en jeugdzorg, een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdzorg en opleidingen, vindt plaats van 21 tot en met 25 november 2016. Tijdens deze week vinden in het hele land inspirerende activiteiten plaats op het gebied van reflectie, ethiek & moreel beraad, en er is aandacht voor morele vragen in de dagelijkse praktijk. Een week lang staat goede zorg centraal. De Week van reflectie vindt inmiddels voor de negende keer plaats en is uitgegroeid tot een breed initiatief, waaraan wordt meegewerkt door zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

Annemarie Bloemhoff_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top