BLOG

Van bangmakerij en verdachtmakingen is nog nooit iemand beter geworden

Het lijkt me een ongemakkelijke klus: in een land dat volgens onafhankelijke onderzoeken de beste zorg van Europa heeft iedere dag opnieuw mensen wijsmaken dat het in de zorg een soort derdewereldland is. Renske Leijten, de zorgwoordvoerder van de SP, is specialist op dit gebied.

Stelselmatig wordt iedere 'misstand' met veel kabaal naar buiten gebracht. Die strategie begint sleets te worden. Want ondanks al dat kabaal over 'afbraak van de zorg door marktwerking' komen er jaar na jaar internationale onderzoeken naar buiten die het tegendeel bewijzen. Het meest structureel in de lof voor de Nederlandse zorg is de European Health Consumers Index. Deze index kijkt specifiek naar hoe zorgstelsels voorzien in de dingen die voor de consument en patiënt het meest van belang zijn. Zoals wachttijden en toegankelijkheid van zorg. Nederland bekleedt jaar na jaar de hoogste positie en is zelfs voorbeeldland voor andere landen. Dit objectieve onderzoek wordt echter consequent zwartgemaakt door de SP. Dat gebeurt vooral door de onderzoeker en zijn financiers in een kwaad daglicht te stellen.

Wereldtop

De index staat echter niet alleen. Ook onderzoek door de 'The Commonwealth Fund' laat zien dat de zorg in ons land, in vergelijking met elf andere beschaafde landen, tot de wereldtop behoort. Dat laat zich steeds lastiger verenigen met het door de SP zo gekoesterde beeld dat de zorg in Nederland niet deugt. De SP betoogt dat het onderzoek niet zou deugen omdat de Nederlandse overheid er aan meebetaald heeft. En zo is de cirkel rond: de European Health Consumers Index deugt niet omdat bedrijven het onderzoek financieren, het onderzoek van de Commonwealth Fund is verdacht omdat overheden het onderzoek financieren.

Vorige week bleek ook de OESO erg positief over de Nederlandse zorg. De SP shopte in het verleden enthousiast in de rapporten van de OESO, maar nu de uitkomsten zo positief zijn zal ongetwijfeld de conclusie volgen dat ook de OESO niet deugt omdat ook deze organisatie door overheden wordt gefinancierd.

Revolutie in de zorg

Het is hoog tijd dat we de feiten benoemen. De SP wil een revolutie in de zorg door een Nationaal Zorgfonds in te voeren. Maar is niet in staat dat voorstel deugdelijk te onderbouwen. Dat lukte evenmin bij hun eerdere plan met de titel 'De zorg is van ons'. Doorrekening van dat plan maakte duidelijk dat iemand met een inkomen van iets minder dan 20.000 euro al een belastingtarief van ruim boven de 50 procent kan verwachten. Een schooldirecteur kan rekenen op een belastingtarief van 67 procent. Dan tellen we de inkomensafhankelijke premie die in het plan zit uiteraard mee. Het Centraal Planbureau was glashelder. Met dit plan stijgen de belastingen en verdwijnen op termijn heel veel banen. Pijnlijke feiten die de SP uit de weg gaat.

Ik vind het belangrijk dat iedere Nederlander kan rekenen op goede zorg. En ik snap dat mensen zich afvragen of zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat probleem lossen we niet op door mensen bang te maken en te doen alsof feiten niet bestaan. De zorg in Nederland is goed. Bovendien zorgen we er met zorgtoeslag voor dat zorgpremie en eigen risico ook voor mensen die minder te besteden hebben te betalen zijn. Niet voor niets blijkt iedere keer dat we in Nederland een goede balans vinden tussen de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Ik denk graag mee hoe we het nóg beter kunnen maken. Maar dat kan alleen als partijen bereid zijn feiten onder ogen te zien. want van bangmakerij en verdachtmakingen is nog nooit iemand beter geworden.

Arno Rutte

Tweede Kamerlid voor de VVD

---

Arno Rutte is één van de sprekers tijdens het Skipr - ONVZ Zorgdebat op 12 december. Hij zal in discussie gaan met onder andere SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten over zorgonderwerpen die aan de orde komen tijdens de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. U bent van harte welkom aanwezig te zijn bij het startdebat van Skipr en ONVZ. De toegang is gratis en inschrijven kan hier.

Arno Rutte_311

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

6 december 2016

De heer Rutte scheert even over de enorme stapel aan internationale onderzoeken naar de kwaliteit van (onderdelen van) gezondheidszorgstelsels en maakt klassieke beginnersfouten.
De EHCI-index is inmiddels door auteurs gelieerd aan het minVWS afgeserveerd als een ondeugdelijk onderzoek (lees 'De Zorgstelselcompetitie'); deze publicatie van het Commonwealthfund is gebaseerd op een niet-representatieve steekproef (telefonische enquete), waarvan de bevindingen volledig uit het verband zijn gerukt door de minister (lees: https://gijsvanloef.nl/2016/11/17/11-country-survey-nederlandse-gezondheidszorg-aan-de-top-rtl-nieuws/ en https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-zinnig-zijn-internationale-zorgvergelijkingen-eigenlijk-echt#reacties) en uit de laatste OECD rapportage zijn een paar krenten gepikt door het FD die absoluut geen evenwichtig, of inhoudelijk beeld geven van de kwaliteit van de Nederlandse gezonheidszorg. Een serieuzere poging om de kwaliteit van de Nederlandse curatieve gezondheidszorg (ZVW, het zorgstelsel van de gereguleerde marktwerking) in vergelijking met andere moderne Europese landen te duiden is te vinden op https://gijsvanloef.nl/2016/10/17/ons-zorgverzekeringsstelsel-is-ondoelmatig-conclusie-bevestigd/ .
Het is natuurlijk alleen al opmerkelijk dat ik naar eigen publicaties verwijs.

Glenn Mitrasing

6 december 2016

Rutte probeert het weer: verkopen van volmaakte onzin... Tja... je zit in een tunnel of je zit er niet in..

E.Kriek

6 december 2016

Mijnheer Rutte bedoelt bangmakerij, zoals " dreigen met een heel naar regime" voor wanbetalers?

Mijnheer Rutte bedoelt verdachtmaken zoals hier vermeld staat:
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/behoud-de-ziel-in-de-zorg-menno-oosterhoff.htm :

" Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD zegt dat we geen controle willen zodat we maar kunnen doen wat we willen"

Het beste antwoord hierop staat in bovenstaande blog vermeld:

Meneer Arno Rutte snapt er geen hout van.

tjark reininga

7 december 2016

De heer Rutte heeft (gelukkig) op een punt gelijk: voor verreweg de meeste zorgafhankelijken biedt het Nederlandse zorgstelsel goede en gepaste zorg. Maar dat is dan ook het beste dat ik over zijn filippica tegen zijn collega Leijten kan zeggen.
En al kloppen de statistieken die hij ter onderbouwing aanvoert, dan blijft de vraag in hoeverre die inderdaad de voor zorgafhankelijken essentiële kwaliteitsaspecten voldoende in de beschouwing betrekken. En dan signaleer ik, dat er te veel (toegegeven: individuele) gevallen zijn waarin het zorgstelsel tekort schiet. En dat een relatief groot deel daarvan samenhangt met de sinds het begin van deze eeuw doorgedreven vorm van marktwerking in ons zorgstelsel. Die namelijk is niet gebaseerd op de vraag van de zorgafhankelijken, maar op de geaggregeerde vraag die zorgverzekeraars namens de bij hen verzekerde zorgafhankelijken uitoefenen, afgezet tegen de hen door de rijksoverheid gegeven verantwoordelijkheid voor het macro-zorgbudget. Dat leidt onmiskenbaar tot een suboptimaal zorgaanbod en dat is het, waar mevrouw Leijten, en zij niet alleen, tegen ageert.

Top