BLOG

Medisch specialist nieuwe poortwachter eerstelijn in 2025?

Ik had ook kunnen schrijven: Geniale coupe door de Federatie Medisch Specialisten? Of: In 2025 zorgkosten verdubbeld? Of: Huisartsen en eerstelijn gemarginaliseerd door de FMS? Want zo had de titel hierboven ook kunnen klinken, u mag kiezen.

U heeft natuurlijk met veel interesse mijn recente blog namens het Sustainable Health Care Lab gelezen. Daarin vroegen wij politieke aandacht bij de formatiebesprekingen voor duurzame zorg. Ik beloofde daarin ook terug te zullen komen op een van de vele wervende rapporten die recent verschenen zijn in het kader van de nieuwe kabinetsformatie. En wel met name dat van de Federatie Medisch Specialisten, de FMS. Dat doe ik bij deze.

Waar is de huisarts?

Heeft u het beleidsplan ‘Visiedocument Medische specialist 2015' gelezen? Zo niet, ik raad u aan dat alsnog te doen! En laat u mij vervolgens weten of ik het wel goed gelezen heb.

Zelfs na drie keer lezen ben ik in dit klinkende verhaal - met o.a. Machteld Hubers veel geprezen definitie van gezondheid als rode lijn, en veel aandacht voor preventie - nergens de woorden '1e lijn' en nauwelijks 'de huisarts' tegengekomen. Maar wél overal signalen die erop wijzen dat de medisch specialist die rol overneemt, of in ieder geval daarnaar streeft.

Nog verbazender vond ik het feit dat zowel de Landelijke Huisartsen Vereniging (!?) als VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en verzekeraars driftig meegedacht en geschreven hebben aan dit beleidsplan.

Waar is de substitutie?

Maar nogmaals, leest u dit zelf en reageer. Zie ik het verkeerd? Stappen we niet nu opeens met zijn allen af van de al jaren ingezette beweging van substitutie van derde naar tweede naar eerstelijn? Zijn de huisartsen en de LHV wel wakker? Is de eerstelijn nog aan het nadenken over een weerwoord met hun eigen 'Bebright' ondersteuning?

En slapen de NZa, VWS en de verzekeraars ook niet?
In dat geval kan ik ook weer rustig slapen.
Stelt u mij s.v.p. gerust!! En reageer.

Jan Tromp

Ondermeer voorzitter rvt SGE, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

Jan Tromp nieuw_311

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

31 mei 2017

Beste Jan, ik heb het visiedocument van de FMS enige tijd geleden gelezen en mij vielen twee zaken vooral op: het woord 'Patiënt' kwam ik nergens tegen (ik heb geen woordcontrole gedaan, dus wellicht heb ik iets gemist) en het hele stuk kwam op mij met name over als een pleidooi voor een innig samenwerkingsverbond tussen specialisten en leveranciers van high tech gadgets.

ekorsmit

31 mei 2017

8x 'huisarts' op pagina 17,21,25,27,29 en 30

Marina de Haan

31 mei 2017

Hallo Jan, als ik uit mijn raam naar de wereld kijk, zie ik maar een beperkt deel van de wereld. Het lijkt of medisch specialisten in dit stuk vanuit hun werkveld naar 'de patiënt' kijken, dat is dan ook een (zeer) beperkt deel van de populatie. Daarmee zal het helaas niet erg bijdragen aan ontschotting van de zorg. Ik deel je zorg dus.

Henri Plagge

4 juni 2017

Beste Jan, ik zou het stuk nog maar een keer lezen. De huisarts wordt met zijn praktijkorganisatie (de POH) volgens mij als vanzelfsprekendheid gezien zoals ook blijkt uit voorbeeld patient de heer van Vlissingen. Het positioneren van de medisch specialist in een sterk veranderende maatschappij lijkt de aanleiding te zijn voor deze visie nota. Ik denk dat het einde van het in lijnen denken nodig is willen we de toekomst met een sterke vergrijzing en ontgroening aan kunnen. Netwerk gezondheidszorg past bij een netwerk maatschappij. Domein denken niet.
Henri Plagge, arts M&G

Top