HRM

Bespaar kosten, wees burn-out een stap voor

Stressklachten bij 1 op de 8 mensen, in sommige sectoren zelfs 1 op de 5, die kunnen leiden tot een burn-out, het zijn inmiddels bekende cijfers. Hoogste tijd voor 'preventie door interventie', zou je zeggen. Appeltje, eitje.

"Iedere euro die je in preventie investeert, levert gemiddeld vier euro op in lagere ziektekosten." Dit stelde Annelies Hoogendoorn, hoofd innovatie bij Zorg van de Zaak onlangs in een uitgebreid artikel in de NRC. Zij geeft aan dat werkstress is een van de grote boosdoeners als het gaat om verzuim, wat ook naar voren komt uit vele onderzoeken en publicaties.

Verzekeraars en arbodiensten

De praktijk blijkt weerbarstiger. Onze ervaringen tijdens een inventarisatieronde bij partijen in het veld zijn opmerkelijk. Alle betrokken partijen vinden preventie door interventie een uitstekend idee. De grote vraag is: wie begint er mee? Een bekende verzekeraar op het gebied van arbeidsongeschiktheid (voor zelfstandigen) gaf aan dat preventie nauwelijks zin heeft, want ondernemers gaan door tot ze er bij neervallen. Zorgverzekeraars vinden preventie belangrijk, maar het is niet hun primaire taak. "Daarvoor moet je bij de bedrijven zijn."

Ook arbodiensten vinden het idee prima, maar preventie past niet in hun business model, zij verdienen hun geld met reïntegratie en niet met preventie. De reacties van bedrijven lijken logisch en lopen van "wij hebben een arbodienst, dus die regelt dat" tot en met "dit hoort thuis in het pakket dat wij hebben met onze zorgverzekeraar". Conclusie: goed idee, dit draagt ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Psycholoog

De vraag is dus: wie begint er mee? Het idee om tijdig aan de slag te gaan met klachten rond werkstress, dus terwijl de medewerker nog gewoon aan het werk is en blijft, is eenvoudig te faciliteren door de werkgever. Dit kan met een compact en kortlopend programma met een psycholoog in de rol van 'personal mental fitness coach'.

De keuze voor een psycholoog is een belangrijke omdat stressklachten lang niet altijd of alleen worden veroorzaakt door het werk. Op deze manier kunnen medewerkers goed worden geholpen en wordt de lijdensweg (want dat is het) van een burn-out zoveel mogelijk voorkomen. 

Naar mijn idee zal een doorbraak in het huidige dichtgetimmerde systeem vooral moeten komen vanuit de bedrijven zelf. De nieuwe Arbowet, officieel van kracht per 1 juli jl., kan hierbij inspireren omdat bijvoorbeeld medewerkers ook zélf meer ruimte krijgen voor preventie.

Nu zullen medewerkers zélf niet zo snel aan de bel trekken. De preventiemedewerker en de Ondernemingsraad kunnen hier bijvoorbeeld wel goed op inspelen. Als ik een lid van een OR hoor zeggen dat de organisatie veel te laat in actie komt bij de vele burn-outs, is het nu de gelegenheid om in actie te komen.

De cijfermatige onderbouwing is snel gemaakt. De verzuimduur bij burn-out is gemiddeld 242 dagen en kost de werkgever ongeveer 60 duizend euro (bron: Arboned). De kosten van een kortlopende interventie bedragen ongeveer 1 procent hiervan. Dus als 1 op de 100 trajecten succesvol is…. .

De lat ligt uiteraard veel hoger, dus Annelies Hoogendoorn kan haar cijfers naar boven gaan bijstellen!

Nico Kamminga

Initiatiefnemer Caredate 


Nico Kamminga_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

24 augustus 2017

Nico,
Waren wij niet op weg naar eigen regie?
Dus als wij nou eens al die werkenden, waaronder wijzelf, oproepen om dit vanaf nu zelf op te pakken en anderen te enthousiasmeren?
Zie ook https://www.skipr.nl/blogs/id3232-werkdruk%3A-vier-keer-verlies%21.html

Nico Kamminga

24 augustus 2017

Beste Mauk, eens, had je stuk destijds al gelezen. Daarom is het zo belangrijk dat de werkgever dit faciliteert. Daarmee geeft die ook een stevig signaal: problemen rond werkdruk zijn hier bespreekbaar. Dat helpt mogelijk het begin van een eind te maken aan de terecht door jou omschreven 'gekte'

Top