BLOG

Uit het oog, uit de Miljoenennota

Gisteren beleefden we de laatste Prinsjesdag van het kabinet Rutte II. Er is voor de verpleeghuiszorg goed nieuws te melden. Naast de 435 miljoen die structureel in de begroting wordt opgenomen, komt er ook eenmalig 130 miljoen bij om meer mensen te verleiden in de verpleeghuiszorg te werken. Maar vergeten we niet iets?

Begrijp mij niet verkeerd. Het is ontzettend belangrijk en goed dat er meer geld beschikbaar komt voor de verpleeghuiszorg. Maar er is meer dan alleen dat. We zien dagelijks dat gemeenten jongeren en ouders jeugdhulp moeten weigeren. Omdat er geen geld is. We zien dagelijks dat mensen ontzettend lang moeten wachten op een behandeling in de ggz. Omdat er geen geld is. We zien dagelijks dat wijkverpleegkundigen de longen uit hun lijf lopen. En gedwongen  patiëntenstops moeten invoeren. Omdat er geen geld is. Waarom gaat daar onze energie en aandacht niet ook naartoe?

Door de politieke aandacht komt er meer geld voor verpleeghuizen. Maar voor andere mensen die zorg nodig hebben is er veel minder aandacht.. In die sectoren krijgen zorgorganisaties de opdracht om 'efficiënter te werken' en een 'transformatie te realiseren'. Zo meten we met twee maten. Terwijl er ook op andere plekken knelpunten zijn, waar mensen de dupe van worden.. Daarom willen wij de overheid oproepen om ook geld vrij te maken voor onder andere ouderen die hun zorg thuis krijgen, mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en gezinnen met jeugdhulp.

Andere discussie

Met geld alleen zijn we er niet, ook niet in de verpleeghuizen. Het is nodig dat we de zorg veel meer organiseren rond en vanuit de direct betrokkenen. Namelijk de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de medewerkers.Alles wat we om de zorg heen bouwen moet daarbij helpen. Zoals verantwoording, toezicht en regels. Nu gaat het daar vaak nauwelijks over. We zagen het maandag, toen bekend werd dat gemeenten geld tekort komen voor jeugdhulp. Malaise voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders, maar nergens stond het perspectief van kinderen, jongeren en ouders beschreven. Wat hebben zij nodig om een waarde-vol leven te kunnen leiden?

Vernieuwing

Tegelijk zien we dat het zeker wel mogelijk is om op een andere manier naar zorg te kijken.. In de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg zien we dagelijks waarde-volle zorg terugkomen. Zorg die daadwerkelijk waarde toevoegt aan het leven van mensen. Zowel voor degenen die zorg nodig hebben, de naasten als de medewerker. Omdat zij de ruimte en tijd krijgen om elkaar te leren kennen. Omdat zij ruimte nemen om te zoeken wat henzelf drijft in hun leven. En zo beter aansluiting vinden bij elkaar. Ze werken niet samen vanuit verschillende belangen, maar vanuit een gedeeld perspectief.

Wij zouden  die beweging graag op andere plekken terug willen zien. Juist omdat er blijkbaar behoefte is aan een initiatief zoals Radicale vernieuwing. Het maakt een energie vrij die wij in lange tijd niet hebben gezien. Dat zouden wij graag overbrengen naar de jeugdhulp, GGz en wijkverpleging. Zodat we het weer over mensen - en hun waarden - gaan hebben.

Marthijn Laterveer

Coördinator voor LOC Zeggenschap in zorg

Marthijn Laterveer_nieuw_311

Thom van Woerkom

Belangenbehartiger voor LOC Zeggenschap in zorg

Thom van Woerkom_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top