BLOG

Naar buiten gaan kan vaak niet meer

Half september kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau met een onderzoek naar hoe ouderen het hebben in een zorginstelling. Ik was erg benieuwd natuurlijk, want dat gaat over 'onze' bewoners bij Zorgpartners. Allerlei media pakten er één element uit: één op de vier ouderen in verpleeghuis komt zelden of nooit buiten. Mijn eerste gedachte? Gekke framing.

Van de bewoners in verpleeg- of verzorgingshuizen heeft 80 procent ernstige tot zeer ernstige lichamelijke beperkingen. Dat betekent onder andere: deze mensen kúnnen meestal niet meer naar buiten. 

Een kwart van de ouderen in instellingen komt zelden of nooit buiten. 66 procent van de ouderen komt dagelijks (30 procent) of minstens één keer per week (34 procent) buiten.

Ik zie dat met eigen ogen gebeuren in de diverse centra van Zorgpartners. Zodra het weer het enigszins toelaat, lopen onze bewoners die dat kunnen zelf naar buiten en de andere worden naar buiten geholpen.

Thuis wonen

Het feit dat Nederlandse ouderen steeds langer thuis wonen, soms zelfs té lang, speelt een belangrijke rol. Op het moment dat een oudere verhuist naar een verpleeg- of verzorgingshuis, heeft hij/zij vaak al heel fors ingeleverd op gezondheid en zelfstandigheid. Even naar buiten is er vaak niet meer bij, hoe graag wij (als zorgverlener) en zij (de oudere) dat ook willen.

Echter, zorgen voor betekent ook verantwoordelijkheid nemen waar het moet. Als dat betekent dat buiten zijn niet meer gaat, is dat pijnlijk. Maar dit heeft niets te maken met de intenties of de beschikbaarheid van zorgpersoneel.

Framing

Het wordt hoog tijd dat we accepteren dat de zorgbehoefte van instellingsbewoners alleen maar toeneemt. Dat is een onvermijdelijk gevolg van het steeds langer thuis wonen en dit zorgt ervoor dat onze ouderen steeds minder kunnen bij hun entree in een instelling.

Dat betekent dus een andere framing: een groot deel van de ouderen neemt wél deel aan allerlei activiteiten binnen én buiten het verpleeg- of verzorgingshuis. Daar steken medewerkers, mantelzorgers en  vrijwilligers iedere dag hun handen voor uit de mouwen.

Margot van der Starre

Voorzitter raad van bestuur Zorgpartners Midden-Holland

Margot van der Starre nieuw_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Thieu Smeets

4 oktober 2017

Prima conclusie. Het lijkt er nu op dat verpleeghuiszorg, door het manifest van Hugo Borst, op het netvlies van de politiek zit. En dan past daar dit framen bij. Media pakken dit met graagte op. Heeft de politiek het lef om kritisch te kijken naar de verdeling van de budgetten in de zorg. Thuiszorg heeft het lastig en lijdt verlies. En het is net de Thuiszorg die zorgt dat de thuiswonende oudere niet naar het verpleeghuis hoeft. En het is net de Thuiszorg die zorgt dat patiënten niet in het ziekenhuis hoeven te blijven. Als nu de Zorgverzekeraars ook nog eens mee gaan bewegen.........

Top