Tech

Exponential medicine overvalt de praktijk

Kent u de Indiase legende waarin een koning een schaakbord koopt voor een ogenschijnlijk bescheiden beloning? Eén rijstkorrel op het eerste veld, twee op het tweede, vier op het derde, acht op de vierde enzovoorts. Voor de hoeveelheid van het 64ste veld is alle rijst in de wereld onvoldoende.

Deze berooide koning had te laat in de gaten dat hij te maken had met exponentiële groei, de wiskundige term die aangeeft dat een bepaalde grootheid evenredig aan de eigen omvang toeneemt. Tegenwoordig komen we deze term ook tegen als het gaat over technologische bedrijven die nieuwe technologieën, producten, diensten en platforms ontwikkelen en zo hele markten veranderen. Dit principe is steeds meer merkbaar in de gezondheidszorg: exponential medicine.

Radicaal andere opvattingen?

Exponential medicine wil zeggen dat er in exponentieel tempo technologische innovaties ontwikkeld en gebruikt worden die zorg en zorgorganisatievraagstukken veranderen. Denkt u aan kunstmatige intelligentie, robotica, het Internet of Things, wearables, etcetera. Daardoor zullen onze opvattingen over gezondheid, ziekte en zorg ook radicaal veranderen. Niemand overziet hoe, hoe snel en hoe diepgaand deze exponentiële groei van innovatieve technologie de gezondheidszorg precies gaat veranderen. Echter ze zijn niet alleen al realiteit, maar ook nodig om ons gezondheidszorgstelsel goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Hoe aanwezig en vernieuwend technologie ook is, één randvoorwaardelijke taak om zorg te verbeteren neemt het niet weg. Namelijk ervoor zorgen dat zorgverleners, patiënten, organisaties en andere belanghebbenden daadwerkelijk technologie gaan gebruiken voor betere zorg in de praktijk.

Het zijn nog altijd mensen die de eerste stappen moeten zetten. Mensen die willen onderzoeken en ervaren hoe de toekomst van zorg vormgegeven kan worden met behulp van nieuwe technologieën. Mensen die lef, ambitie en nieuwsgierigheid hebben om te leren van ervaringen van innovatieve voorgangers. Mensen die met deze kennis anderen anders laten denken, voelen en doen, zodat zij leren – en blijven leren – hoe met de nieuwe mogelijkheden betere zorg kan worden verleend. Daarvoor is samenwerking nodig.

Een nieuwe taal

Samenwerking met inhoudelijke zorgprofessionals en patiënten is cruciaal om er voor te zorgen dat iets ontwikkeld en/of geadapteerd wordt vanuit de uitdaging van de zorgprofessionals en patiënt. Vaak zijn technologieën die binnen de zorg overeind blijven van bedrijven die zich de taal van de gezondheidszorg leren verstaan en waar de zorgprofessional zich voor open durft te stellen. Dit bewerkstelligt wederzijdse beïnvloeding en hiermee kan een nieuwe gemeenschappelijke taal ontstaan. Deze nieuwe taal is nodig voor de gewenste vernieuwing in de zorg.

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de wereld van wondzorg, waar wondzorgapps zijn ontwikkeld. De technologische partij die hier erg ver in is, heeft de oplossing ook daadwerkelijk ontwikkeld in Eindhoven samen met zorgprofessionals. Hier heeft wederzijdse beïnvloeding plaatsgevonden en -belangrijk- blijft plaats vinden. Hier is een nieuwe taal ontstaan om te komen tot de best mogelijke zorg. 

Waar starten?

Willen Nederlandse zorgverleners en -organisaties ook in de niet zo verre toekomst de best mogelijke zorg blijven geven? Dit met behulp van de mogelijkheden die de maatschappij van hen verlangt? Dan doen zij er goed aan de spelregels en de randen van de technologische mogelijkheden in de zorg te verkennen.

Een inspirerende, inzicht gevende stap in de richting, is het jaarlijkse Exponential Medicine congres van de Singularity University in San Diego. Hier ervaart men de theorie en praktijk van de toekomst van de zorg, de exclusieve zorgkeuken van Silicon Valley en verbindt u zich met de (inter)nationale community die deze toekomst maakt. Deelnemers komen terug en begrijpen méér dan de Indiase koning deed en kunnen in eigen land een betekenisvolle rol spelen in de praktijk van de moderne gezondheidszorg.

Marco Seldentuis

Adviseur Innovatie en E-health bij VvAA

Marco Seldentuis_311

 

---

Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention is innovation in cure, care & technology. Een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties. In 2016 door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor 5 punten geaccrediteerd. 

Stay tuned voor het programma van 14 november 2017! Meer info: www.ehealthconvention.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top