BLOG

Opschaling in e-health: de umc's nodigen u uit

December 2018 vindt de slotmanifestatie plaats van het programma e-health van de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU). Het zal de markering zijn van een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van datgene wat e-health belooft: het grootschalig gebruik maken van moderne technologie om ziekenhuiszorg beter, sneller en goedkoper te kunnen leveren aan de mensen die haar nodig hebben.

Die bijdrage is hard nodig, gezien het feit dat de kosten van de zorg alsmaar blijven stijgen en de druk op diezelfde zorg – toename van het aantal ouderen en chronische patiënten – ook alsmaar toeneemt. In de zoektocht naar oplossingen voor toekomstbestendige zorg vervullen de universitair medisch centra (umc’s) een voortrekkersrol. Logisch, want zij hebben de kennis, de infrastructuur en de daadkracht om goede ideeën te toetsen op wetenschappelijke waarde, en waardevolle innovaties daadwerkelijk op te schalen.

Citrienfonds

De afgelopen tweeënhalf jaar is er binnen het programma e-health van het Citrienfonds - een fonds van de NFU en ZonMw dat duurzame en breed inzetbare verbetering in de gezondheidszorg helpt te ontwikkelen, keihard gewerkt aan 32 projecten. Al die projecten zijn kritisch geselecteerd op hun bijdrage aan de beoogde doelstellingen, de zogeheten deliverables die we voor dit programma hebben geformuleerd. Parallel daaraan is een promovendus benoemd die onderzoekt of de programma’s daadwerkelijk de waarde opleveren die het programma belooft.

Projecten variëren van onderzoek naar het gebruik van draadloze sensortechnologie bij postoperatieve patiënten, de opzet van een medical dashboard met tweedelijns informatie voor de eerste lijn, tot de ontwikkeling van een format voor een individueel zorgplan. Er is implementatieonderzoek naar e-health oplossingen, zoals de veelbelovende app HeartGuard waarmee we het aantal ziekenhuisopnames vanwege hartritmestoornissen hopen te gaan beperken. En er worden scholingsformats ontwikkeld die zorgverleners leren hoe ze e-health innovaties op waarde kunnen schatten en beter gebruiken.

Omdat al deze activiteiten de aandacht verdienen, zullen wij ze het komende jaar in Skipr en collega-tijdschriften Nursing, Zorgvisie en Zorg en Welzijn de revue laten passeren in een artikelserie, vergezeld van een uitnodiging. Onze projecten zullen straks worden doorontwikkeld in zogeheten werkplaatssessies, waar projectleiders bij elkaar komen en zich aan elkaar en anderen toetsen. Deze sessies worden verrijkt door directe interactie met medisch ethici, juristen en patiëntvertegenwoordigers. Na aanmelding is eenieder met een hart voor de zorg en interesse in e-health daar van harte welkom.

Bijeenkomsten

Het programma e-health voorziet al in veel input van externe partijen. Zo hebben afgevaardigden vanuit de overheid, het bedrijfsleven, de zorgverzekeraars en diverse belangengroeperingen zitting in onze centrale spiegelgroep. En elk umc organiseert in de eigen regio bijeenkomsten waar wordt overlegd met regionale partijen, zoals algemene ziekenhuizen, care-organisaties en huisartsenkoepels. Daarnaast beleggen we thematische bijeenkomsten met externe experts, over zaken als privacygevoeligheid, ICT-standaarden of medische ethiek. Maar wat ons betreft wordt het gesprek hierover nog veel groter.

Als umc’s werken wij aan de gezondheidszorg van morgen. En de minister heeft enkele jaren geleden het Citrien e-health programma ingericht om ons daarin te ondersteunen. Maar ook wij kunnen, in een gefragmenteerd belangen- en informatielandschap waarin disruptieve technologieën elkaar in hoog tempo opvolgen, de opdracht om e-health daadwerkelijk succesvol te maken, nooit alleen oplossen. Zaken als opschaling, standaardisering, maar ook patiëntparticipatie en medisch-ethische kwesties vragen om maatschappelijke samenwerking.

Dus neemt u gerust een kijkje op www.nfu-ehealth.nl, bekijk onze projecten en laat ons weten wat u denkt. Ook kunt u zich melden voor de spiegelgroep. Of reageer het komende jaar op de artikelen die in diverse vakbladen langs zullen komen onder de noemer NFU e-health. Uw bijdrage is welkom.

Marlies Schijven

Gezondheidswetenschapper en chirurg (AMC), hoogleraar Mobile Healthcare, Simulation and Serious Gaming (UvA) en programmaleider NFU e-health

Marlies Schijven_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top