BLOG

Denk mee over nieuwe vormen van organiseren in de zorg

Hoe kunnen we de zorg beter organiseren? De trends zijn uitdagend, het ritselt van de dilemma’s, het bruist van vernieuwing en elke week ontstaat wel een nieuwe organisatievorm.

Zo kwam eind januari de oprichting van Self BV in het nieuws, een samenwerkingsverband van de Amarant Groep en een aantal ouderinitiatieven als coöperatie. Dit initiatief om gezamenlijk zorg, wonen en welzijn te gaan aanbieden klinkt goed, maar hoe komen we te weten of dergelijke nieuwe organisatievormen effectief en duurzaam zijn en daarmee of navolging wenselijk is? 

Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, staffunctionarissen en professionals staan dagelijks voor de uitdaging om de zorg zo te organiseren dat het aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen en de veranderende behoeften van cliënten. Nieuwe organisatievormen, binnen en tussen zorgorganisaties, ontstaan veelal als pragmatische oplossingen voor prangende problemen. Je moet iets, maar hoe onderbouwd is de keuze voor een nieuwe organisatievorm?

Ook de wetenschap doet voortdurend onderzoek naar nieuwe en effectieve organisatievormen. Maar de verbinding tussen praktijk en onderzoek is nog losjes. Onderzoeksinstituten en andere kennisinstituten haken veelal in een later stadium aan, terwijl ze hun kennis ook veel eerder kunnen inbrengen in het ontwerp van een nieuwe organisatie. Nu wordt er hooguit een evaluatie achteraf gehouden, als de nieuwe wijzen van organiseren al uitgekristalliseerd zijn. En vaak duurt het jaren voordat de vergaarde kennis beschikbaar komt en actief verspreid wordt. Dit zet een rem op organisatorische innovatie en de systematische onderbouwing daarvan.

Impuls

Praktijk en onderzoek kunnen veel meer van elkaar leren en samen verstandig experimenteren met en implementeren van nieuwe organisatievormen. Daaraan geven drie partners een impuls: de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM; voorheen iBMG), Vilans als kennisinstituut voor de langdurende zorg en Skipr als mediapartner. Samen met de zorgbestuurders vanuit de cure, care, welzijn en wellicht ook wonen en onderwijs.

Door relevante trends inzichtelijk te maken, organisatieontwikkelingen op de voet te volgen, samen nieuwe wijzen van organiseren te initiëren, en kennis via actie-begeleidend onderzoek direct beschikbaar te maken. Dit vraagt om samenwerking tussen innovatieve zorgaanbieders en onderzoekers en daarvoor starten wij een platform voor co-creatie tussen veld, advies en onderzoek.

Enquête

Om het leerplatform te initiëren en richting te geven, hebben we al een eerste trendanalyse gedaan en een serie verkennende interviews gehouden met bestuurders in allerlei zorgsectoren. Op basis daarvan is een enquête opgesteld. Doe mee! De enquête staat nú open voor iedereen die wil meedenken over het nieuwe organiseren in de zorg. Het doel is om inzichtelijk te maken welke trends een trigger vormen voor (gericht experimenteren met) nieuwe organisatieveranderingen en welke nieuwe vormen van organiseren nu al ontstaan, zowel binnen als tussen zorgorganisaties.

Zorgbestuurders en directeuren kunnen in de enquête aangeven of zij willen participeren in een meerjarig co-creatieplatform. Daarmee gaan we als veld, advies en onderzoek samen aan de slag met gerichte organisatie-innovatie, via inspirerende co-creatie in het leerplatform en gezamenlijke kennisvergaring en -verspreiding. Zo kunnen we samen de organisatie van zorg op een hoger plan tillen!

Robbert Huijsman (ESHPM en Vilans)
Jeroen van Wijngaarden (ESHPM)
Jeroen Schumacher (Vilans)
Simon Broersma (Skipr)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

21 februari 2018

Een ongeloofwaardige oproep, zolang ESHPM zich als een Ivoren Toren opstelt. U staat niet open voor andersdenkenden.

Veronica van Nederveen

21 februari 2018

Grappig over nieuwe zorgvormen gaan denken en de eindgebruiker daar niet bij betrekken. Dat is niet conform de wetenschappelijke innovatie inzichten van dezelfde universiteit.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Veronica van Nederveen

21 februari 2018

Grappig over nieuwe zorgvormen gaan denken en de eindgebruiker daar niet bij betrekken. Dat is niet conform de wetenschappelijke innovatie inzichten van dezelfde universiteit.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Robbert Huijsman

23 februari 2018

Beste Gijs, hier herken ik me zelf niet in. Kom je kop koffie bij me drinken om nader kennis te maken? Groet, Robbert

Robbert Huijsman

23 februari 2018

Hi Veronica, dank voor jouw reactie. Ons onderzoek gaat over de organisatie-vormen, niet over zorg-vormen. Juist de eindgebruiker wordt steeds meer onderdeel van die nieuwe organisatievormen. Zo gaf ik samen met eindgebruikers vorig jaar een workshop over burgerinitiatieven en -corporaties in de ouderenzorg en is dat verwerkt in deze enquete. En begin ik mijn blog juist met het prachtige voorbeeld van SELF BV. Dus eindgebruikers die zelf actief betrokken zijn bij nieuwe organisatievormen zijn juist erg welkom om mee te doen!

Gijs van Loef

23 februari 2018

@Robbert: prima, doe maar een voorstel. PS: je bent op de hoogte van mijn stanpunten in het algemeen en specifieke kritiek t.a.v. iBMG/ESHPM?

Gijs van Loef

5 april 2018

Ik was het bijna alweer vergeten, maar ik wacht nog op je uitnodiging, Robbert.

Top