Tech

Dring administratieve lasten terug door digitaliseren

Het terugdringen van administratieve lasten is een hot topic in de zorg. De remedie lijkt de laatste tijd: geen vastlegging meer van protocollen die al gecheckt zijn, minder registratie voor keurmerken, visitaties en accreditaties, minder werk maken van meten en vastleggen van indicatoren op uitkomsten en patiënttevredenheid. Bij de nodige schrapvoorstellen bekruipt mij het gevoel dat we deels de verkeerde oplossing kiezen voor het verkeerde probleem.

Veel informatie in de zorg wordt verzameld en vastgelegd buiten het proces om. Door slimme automatisering, barcodes, sensoren en goed gebruik van geïntegreerde IT-systemen, kan een bedrijf zoals PostNL per dag meten of ze hun processen onder controle hebben. En daarover permanent informatie delen met de klant. Er is helemaal geen dubbel administratief proces of administratieve last, alle benodigde informatie kan direct worden ontleend aan het logistieke proces. Een proces dat ook nog eens zeer efficiënt en voorspelbaar verloopt. Niks administratieve last, gewoon goed geautomatiseerd.

Fouten voorkomen

Natuurlijk is de zorgverlening veel complexer dan pakketjes schuiven. In de zorg werken we met en voor mensen van vlees en bloed. Maar juist omdat het soms heel nauw luistert, zoals bij medicatie of een operatie, kan goede procesautomatisering fouten helpen voorkomen. Om succesvol te automatiseren is een goed gestandaardiseerd ontwerp van de processen van belang en moet uitwisseling van gegevens tussen verschillende deelsystemen optimaal worden ondersteund. Het 'bewijs' leveren dat je processen op orde en veilig zijn, en delen van informatie over kwaliteit en patiënttevredenheid van de geleverde zorg, zou doodnormaal moeten zijn. Dat is geen administratieve (bal)last. En deze uitkomsten heeft een zorgaanbieder ook nodig om continue te kunnen verbeteren.

In plaats van te schrappen in wat je eigenlijk wel moet willen weten, zou ik partijen in de zorg willen aansporen te investeren in een andere oplossingsrichting. Standaardiseer je manier van werken, inclusief de wijze waarop automatisering daarbij ondersteunt. Gebruik, net zoals PostNL, een volledig door IT-ondersteund werkproces. Tap de informatie die je nodig hebt voor verantwoording en performancemeting gewoon af, in plaats van dat separaat vast te leggen. En zorg ervoor dat informatie-uitwisseling makkelijker verloopt. Om te beginnen door die informatie gewoon te delen met de patiënt zelf, dan is er ook geen privacybarrière. En kan de patiënt gewoon zelf beslissen met wie hij dat, al dan niet privacy proof, wil delen. We moeten in de zorg privacy niet als argument gebruiken om amper informatie met anderen te delen, met alle mogelijke gevolgen voor de patiënt.

Investeren in ICT

Nederland heeft na jaren weer meer financiële ruimte, maar een tekort aan zorgmedewerkers. Laten we dan nu investeren in betere ICT in de zorg. Zodat we niet minder vastleggen, maar juist slimmer vastleggen. Dat bespaart uren die nu verloren gaan aan de onnodige, dubbele en soms zelf papieren administratiesystemen in de zorg. Dat mes snijdt aan drie kanten: 1) zorgverleners houden meer uren beschikbaar voor de zorg, 2) zorgverleners hoeven geen overbodige administratieve handelingen te verrichten en 3) patiënten krijgen meer zicht op de kwaliteit van hun behandeling.

Verminder dus administratieve lasten door registratie aan de bron en realiseer die reductie door te investeren in standaardisatie en ICT. Niet door noodzakelijke informatie en transparantie overbodig te verklaren, want dan krijgen we pas echt ontregelde zorg.

Wout Adema
Directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland

Wout Adema

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Dienie Koolen-Goossens

19 april 2018

Helaas blijkt uit dit bericht dat de directeur zorg bij ZN geen notie heeft van de dagelijkse praktijk in de zorg. Automatiseren wordt steeds aangedragen wanneer wij aangeven wat wij allemaal moeten registreren en uit moeten zoeken. Wij hebben allemaal al dure software programma's en programma's voor veilig communiceren. De inhoud van onze correspondentie, ons dagelijks handelen, onze afspraken, onze onderzoeken, onze overleggen etc vergen veel tijd en zijn niet standaard. Zorg op maar leveren wij. Het aandragen van formats is al lang gebeurd. Was het maar zo gemakkelijk! Wat ik zou willen is dat zorgverzekeraars automatisch al onze ICF gegevens konden registreren zodat ze daar rekening mee konden houden bij de behandelindex. Hun systemen zijn daar niet voor geschikt hoor ik steeds. En was de website van de zorgverzekeraars maar zo goed ingedeeld dat elke patiënt kon zien wat er ingekocht was door een verzekeraar en wat niet. Wij moeten als zorgverlener uitzoeken of de patiënt die voor ons zit wel of niet een telefonische behandeling kan krijgen of lange zitting of directe toegang. Dit weten beoogde klanten van verzekeraars niet wanneer ze moeten kiezen welke verzekeraar goed voor hen is. Nee, van dit blog kan ik alleen maar lezen dat alles wat gezegd wordt door zorgverleners helaas niet aankomt. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de VvAA luisteren wel. Natuurlijk gaan we schrappen bij de bron. Dat gebeurt nu volop maar aan de andere kant komen er weer eisen bij. Graag meekijken wat er geschrapt kan worden en meer eensgezindheid bij naleven van afspraken zou ons ook helpen.

Kars Sterenborg

19 april 2018

Helemaal eens met de heer Adema! Door alle systemen en de daarmee gepaard gaande afstemmings- en koppelings perikelen wordt de zorg onnodig complex en ook duurder gemaakt. Eén klein voorbeeld: in het kader van het Convenant veilige toepassing medische technologie is ieder ziekenhuis weer opnieuw het wiel aan het uitvinden. Er wordt geen gebruik gemaakt van een landelijke databank die hierin echt kan zorgen voor een stuk administratieve lastenverlichting, terwijl de patientveiligheid door dit Convenant sterk toe kan nemen. Er zijn verder legio voorbeelden te noemen waarbij in ieder geval de ziekenhuizen meer en beter gebruik kunnen maken van uniforme systemen, waardoor de totale kosten in Nederland minimaal gehalveerd zouden kunnen worden.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

19 april 2018

De Heer Adema gaat geheel voorbij aan de essentie van het willen terugdringen van bureaucratie: dat is niet om transparantie overbodig te verklaren of noodzakelijk informatie te beperken!

Het is doorgeslagen controle-drift op zaken die incidenteel aanleiding gaven om eens onder de loep te nemen, en daarna een eigen leven zijn gaan leiden en zijn gaan woekeren.

Als je al die bureaucratie gaat automatiseren, heb je de ziekmakende controledrift geautomatiseerd in je systeem zitten, maar controleer je nog steeds wat niet nodig is, en vooral: blijf je aandacht geven aan zaken die afleiden van de kern van de zorg.

Kortom: herdenk alles vanuit de vraag wat de zorg in essentie vereist, en schrap zoveel mogelijk wat daarvan alleen maar is afgeleid.

Als je dat eenmaal hebt gedaan: ga die uitgediende bureaucratie dan vooral zoveel mogelijk automatiseren. Maar automatiseer nooit de doorgeslagen controledrift!

Jaap van den Heuvel

19 april 2018

Er is ook een tekort aan ICT medewerkers.

Glenn Mitrasing

19 april 2018

Administratieve last is het verdienmodel van ZN dacht ik zo.. waarom minderen? Voor de rest lees ik weer prachtig wensdenken.

Wout Adema

23 april 2018

nav de reaktie van mw Koolen: ik ga deze week contact met u opnemen, om beter te begrijpen tegen welke problemen u nu aanloopt en om vandaaruit te bezien of en zo ja hoe er zaken verbeterd kunnen worden.

Dienie Koolen-Goossens

23 april 2018

In gesprek met dhr Adema heb ik hopelijk kunnen verduidelijken waar wij tegen aanlopen als paramedici in eerstelijn. En dat we al zeer gedigitaliseerd werken maar zorg op maat en regels veel meer (tijd) vragen. Ook problemen en mogelijke oplossingen zorginkoop aangedragen.

Top