Tech

Wat de VS kan leren van Nederlands zorgvervoer

Best practices uit het buitenland zijn niet altijd één op één te kopiëren naar ons land. Een voorbeeld hiervan is het onlangs door Uber gelanceerde Uber Health in de VS. Amerikaanse artsen kunnen nu ziekenritjes reserveren voor patiënten die geen eigen vervoer hebben. De app is bedoeld als oplossing voor 3,6 miljoen Amerikanen die niet komen opdagen bij doktersafspraken. Maar is het plannen van vervoer wel de oorzaak van dit probleem?

Naar mijn mening ligt er een diepere oorzaak ten grondslag aan het probleem in Amerika, namelijk hoe zorgvervoer geregeld is binnen het Amerikaanse zorgsysteem. Het Amerikaanse zorgstelsel rust grotendeels op de particuliere zorgverzekering die vooral voor de rijkere Amerikanen weggelegd is. Slechts 58 procent beschikt over de verzekering. Voor het overige deel van de bevolking is een zorgverzekering vrijwel onbetaalbaar.

Met een blik op deze cijfers lijkt het mij sterk dat het plannen van taxivervoer de oorzaak is van het probleem dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak. Het heeft naar mijn mening alles te maken met het feit dat de kosten voor ziekenvervoer niet worden vergoed door een zorgverzekering. Niet alleen Amerika kampt met dit probleem. Ook in andere landen zijn de zorgverzekering en het zorgstelsel totaal anders geregeld en is ziekenvervoer niet opgenomen in de basisverzekering.

Contractvervoer

In Nederland is het zorgvervoer uniek geregeld. Ruim 80 procent van alle taxiritten bestaat uit contractvervoer. Met dit contractvervoer worden dagelijks kwetsbare doelgroepen vervoerd. Denk aan ouderen of mensen die geestelijk of fysiek niet in staat zijn zelf te rijden. Zo’n 5 á 8 procent van contractvervoer is ziekenvervoer: mensen die op basis van medische indicatie naar of van het ziekenhuis worden vervoerd. Dit zit in ons basispakket. Mensen die er recht op hebben, worden keurig opgehaald en weggebracht.

Het niet op komen dagen op een medische afspraak vanwege gebrek aan financiële middelen voor vervoer is hierdoor niet aan de orde. De doelgroep waarop Uber Health mikt, wordt in Nederland bediend door goede afspraken tussen zorgverzekeraars en taxibedrijven. Een innovatie als Uber Health is in Nederland daarmee een mooie oplossing voor een niet bestaand probleem.

Verbeterpunten

Ondanks dat ik trots ben op hoe onze zorgvervoermarkt is geregeld, zijn er ook in Nederland verbeterpunten. Idealiter zouden de kosten voor vervoer nooit een drempel mogen vormen voor het verkrijgen van een behandeling. Zelfs in Nederland zouden daarom nog meer patiënten aanspraak moeten kunnen maken op vervoer naar hun behandeling.

Ook kunnen zorgverzekeraars en taxibedrijven nog vooruitgang boeken als het gaat om het waarborgen van de kwaliteit van ziekenvervoer. Verschillende partijen voeren nu bijvoorbeeld afzonderlijk onderzoek uit naar de kwaliteit van contractververvoer. Hierdoor meten zij ieder de kwaliteit van dit vervoer op basis van eigen criteria en kunnen ze niet gezamenlijk sturen op verbeterpunten. Als al deze partijen sámen gaan streven naar een nog hogere kwaliteit van contractvervoer kunnen er waarschijnlijk nog meer stappen worden gemaakt.

Kortom, in Nederland ligt het verder verbeteren van zorgvervoer dus niet in een app, maar in een krachtenbundeling om ervoor te zorgen dat patiënten altijd kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardig vervoer van A naar B.

Reinout Böggemann
Voorzitter Stichting TX-Keur 

Reinout Böggemann

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top