BLOG

Geef de wijkverpleegkundige ruim baan

Nu de zorgakkoorden volop op de politieke en ambtelijke agenda staan, ontstaat er een wildgroei aan opvattingen als het gaat over hoe we passende zorg kunnen bereiken. Dat onder- en overbehandeling ongewenst is, daarover is iedereen het eens. Maar hoe voorkom je dit?

Wijkverpleegkundigen en casemanagers zouden bij de organisatie van de juiste zorg op de juiste tijd en plek een essentiële rol moeten krijgen. Op verzoek van de cliënt en diens naasten moeten zij wat mij betreft een doorslaggevende stem hebben om bureaucratie te doorbreken en de gewenste continuïteit van zorg veilig te stellen. Want zij weten - meer dan wie ook - hoe de hazen lopen.  

Naarmate mensen ouder worden, maken ze minder gebruik van ziekenhuiszorg en meer van wijkverpleging, zo blijkt uit recent onderzoek van de NZa. De wijkverpleging is daarmee voor ouderen een onontbeerlijke schakel om langer thuis te blijven wonen. Onder de titel 'Geef de wijkverpleegkundige ruim baan' bood KBO-PCOB al in 2009 duizenden steunbetuigingen aan toenmalig staatssecretaris Bussemaker aan om de wijkverpleegkundige centraal te stellen in de zorg voor thuiswonende ouderen.

Spil in de wijk

Hoewel het onderwerp niet nieuw is, is de discussie over de kwaliteit van de ouderenzorg actueler dan ooit. Nog steeds willen senioren dat de wijkverpleegkundige ruim baan krijgt. Dit houdt in dat deze de spil is in de wijk, in de zorg en binnen het sociaal wijkteam. De wijkverpleegkundige moet zich volledig op de zorg voor de cliënt kunnen richten, zonder hinder van administratieve rompslomp en mét een doorslaggevende stem. 

Een doorslaggevende stem voor de wijkverpleegkundige betekent voor ouderen dat de wijkverpleegkundige kan ingrijpen of besluiten nemen bij impasses in het proces van zorgverlening en besluitvorming hierover. Soms is dit namelijk nodig. Thuiswonende ouderen met verschillende aandoeningen vallen maar al te vaak tussen wal en schip, want de zorg is ziektespecifiek georganiseerd. De bij dit systeem horende aparte regels en aparte gang van zaken kunnen ervoor zorgen dat mensen niet de juiste zorg krijgen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat senioren onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis. 

Wens van de ouderen

Ouderen willen eigen regie en continuïteit van zorg over de schotten heen. De wijkverpleegkundige kan hen helpen bij een gecoördineerde overgang van het ziekenhuis naar huis. Soms brengt dit met zich mee dat ouderen de eigen regie willen delegeren. Dit vereist dat de wijkverpleegkundige of een door de cliënt aangewezen casemanager over zorgzaken kan beslissen, in samenspraak met de cliënt en zijn of haar naasten. De wijkverpleegkundige moet bureaucratie en stroperigheid kunnen doorbreken in het belang van de cliënt.

Het toekennen van een doorslaggevende stem vraagt om vertrouwen in de beroepskracht. Uiteraard kan dit alleen als de wensen en behoeften van de ouderen centraal staan. Zodra dit goed lukt, kan de wijkverpleegkundige vervolgens de zo gewenste continuïteit van zorg - geheel naar wens van de cliënt - veiligstellen.

Manon Vanderkaa
Directeur KBO-PCOB

Manon Vanderkaa_nieuw_311

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Vivianne

13 mei 2018

Mijn moeder is 85. Ze heeft een ouderen pensioen van ca. 1100 netto per maand. Ze heeft een niet-operabele vernauwing in de aorta & een chronische ontsteking na een stoma plaatsing. Mijn moeder wil geen keuzes maken. Ze is omdervoed en de dietiste kent slechts de traumatiserende nutrix bijvoedingflesjes oplossing. Mijn moeder weet niet eens hoe de wijkverpleegkundige eruit ziet. De huisarts zit liever op de bridgeclub en vindt iedere doorverwijzing die hij niet zelf heeft verzonnen geen goed idee. Discussies vanuit politieke platforms zijn leuk bedacht. De werkelijkheid in west-brabant met slecht gefuseerde perifere ziekenhuizen is dramatisch. Wat gaat helpen? Ombuds mannen en vrouwen die op patiënt niveau vechten, bellen, spammen en stalken bij overbelaste hulpverleners. Intussen doen de in Nederland wonende en ft werkende kinderen wat we kunnen. Van afstand want wij wonen in de Randstad en hebben een eigen gezin, baan, etc.

daan van delden

15 mei 2018

Mijn moeder is 89 en dement. Zij is blij als de wijkverpleging komt en afgelopen vrijdag heeft de huishoudelijke hulp haar veel te lange haren geknipt. De buren hebben haar laatst van de straat 'opgeraapt' na de zoveelste valpartij (gevolg 7 hechtingen). Wij hebben in Gorinchem een betrokken huisarts en vooral een prima casemanager dementie en de samenwerking is prima. De enigste die te zuinig is, is de gemeente.
Ben wel benieuwd waar de moeder van Vivianne want ik werk als casemanager dementie in west-brabant.

Josine

22 mei 2018

@Vivianne: wijkverpleegkundigen zijn zonder verwijzing te benaderen en toegankelijk voor iedereen, middels volledige vergoeding vanuit de zorgverzekering (de zorgverzekeraar snapt ook dat een goede wijkverpleegkundige door de juiste zorg kosten kan besparen en gezondheid kan bevorderen).
Dus ik zou zeggen: zoek een goede zorgorganisatie in de buurt van je moeder, die ook wijkverpleging levert, neem contact op en vraag om een gesprek met de wijkverpleegkundige. Succes en veel sterkte met je moeder!

Josine,
Wijkverpleegkundige regio Eemland

Top