BLOG

Race to the bottom schaadt cliënt én fysiotherapeut

Onze discussie met VGZ over hun campagne 'behandeling lage rugklachten' -waarin VGZ suggereerde dat er onderscheid bestaat in kwaliteit van behandeling door fysiotherapeuten- is in goed (en intensief) overleg tussen KNGF en VGZ tot een oplossing gekomen. Veel leden tonen zich tevreden met dat resultaat, maar ik krijg ook vragen over onze overwegingen en onze aankondiging om mogelijk een klacht bij NZa en ACM in te dienen. Ik ga daar graag op in.

VGZ was het snel met ons eens dat de term 'gespecialiseerde' fysiotherapeuten, de andere door hen gecontracteerde fysiotherapeuten diskwalificeerde. Dus patiënten met lage rugpijn mochten op de VGZ-site ook niet langer alleen bij deze ‘preferred suppliers’ belanden. De aankondiging dat we wellicht  een klacht bij de NZa zouden indienen was nodig om VGZ echt in beweging te krijgen. Door de veranderde opstelling van VGZ was er voor het KNGF geen juridische grondslag meer voor een klacht bij de ACM. Als individuele praktijken door de opstelling van VGZ schade hebben geleden, dan kunnen zij zich echter wél wenden tot de ACM. 

Race to the bottom

Wat me verraste is dat de groep van 'preferred' fysiotherapiepraktijken van VGZ voor een vast tarief een behandelgarantie hebben afgegeven. Zo nemen ze het risico van de zorgverzekeraar over. 'BOVAG' in de fysiotherapie; een primeur! Voor gezondheidsklachten waarbij doorgaans veel verschillende factoren een rol spelen is dit soort vergoedingsstructuren mijn inziens niet haalbaar en zelfs ongewenst. Zolang VGZ het budget primair laat zijn, gaat dat óf ten koste van de prijs óf van de kwaliteit van behandelen. Een race to the bottom dus.

Laat eenieder goed afwegen of de door VGZ gevraagde behandelgarantie tot een reëel business model leidt. Ik geloof er niet in!  Als we er voor kiezen om goede en professionele behandelaar te blijven, in plaats van ook nog risicoverzekeraar te worden, dan bloedt dit businessmodel vanzelf dood. Maar goed, het is aan de betreffende praktijkhouders om dit ondernemersrisico te willen nemen. Ik doe dus ook niet mee aan de discussie over hen.

Die discussie ontneemt ons het zicht op iets veel belangrijkers. VGZ stelt namelijk dat dit soort arrangementen de toekomst heeft. Ik zie dan gelijk een parallel met inkopen bij netwerken, met de diversiteit in audits die een betere kwaliteit suggereren. En met wat Menzis afgelopen week met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft afgesproken over de behandeling van depressie. Dergelijke ontwikkelingen verdelen onze beroepsgroep en de zorg en de positieve invloed op de kwaliteit is twijfelachtig. Het zijn echter ook ontwikkelingen die duiden op veranderingen waar we als KNGF-bestuur samen met de beroepsgroep een antwoord op moeten vinden. De handhaving van de kwaliteit van behandelen moet daarbij voorop blijven staan. En daar staat het nieuwe KRF NL met intervisie garant voor.

Actiegroep

De ontwikkeling van tarieven en kostprijs blijft daarbij een groot punt. Het lang verwachte NZa-onderzoek naar kostprijsontwikkeling moet eind dit jaar nu eindelijk aantonen dat de huidige tarieven niet kostendekkend zijn. Adequate tarieven, een behandelindex als indicator, de fysiotherapeut niet langer verantwoordelijk voor de PREM uitvraag en de respons daarop, en minder administratieve belasting zijn nodig om de toenemende onrust binnen de beroepsgroep weg te nemen. Niet voor niets hebben jarenlang opgebouwde frustratie, teleurstelling en het gevoel alleen maar afgeknepen te worden, gemaakt dat meer dan 11.000 collega’s hun krachten bundelen in de Facebook Actiegroep  Fysiotherapie.                                                                                                                                             

Tegelijkertijd moeten we goed kijken naar nieuwe bekostigingsmogelijkheden en businessmodellen. Het recente onderzoeksrapport “De Juiste Zorg op de Juiste Plek” opgesteld in opdracht van VWS (link naar het rapport) biedt kansen om de waardevolle bijdrage van fysiotherapie aan het functioneren van mensen goed te positioneren met nieuwe en adequate financieringsmodellen. Daar zetten we ons als KNGF samen met u graag de komende tijd voor in, in het belang van de patiënt en de beroepsgroep. Dat doen we zowel op beleidsniveau als in de ondersteuning van onze leden.

Concreet vraagt toepassing van de inzichten uit dit rapport om intensieve samenwerking in de eerste lijn en over de lijnen heen. Dat vraagt om regionale initiatieven van zorgverleners en andere vormen van bekostiging, zoals bijvoorbeeld populatiebekostiging. De inzet van het KNGF om fysiotherapie zo veel mogelijk terug te brengen in de basisverzekering sluit naadloos aan op deze ontwikkelingen. We bieden u ook graag waar mogelijk ondersteuning bij de ontwikkeling van regionale en lokale initiatieven.

Henk Jansen

Bestuurslid KNGF

Henk Jansen_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top