BLOG

Samenwerken lukt nooit als een partij zich boven de anderen stelt

Tijdens de lessen Supply Chain Management van VvAA Business School zijn er leuke discussies. Omdat de deelnemers vanuit alle hoeken van de gezondheidssector komen, kunnen processen, ideeen, innovaties en andere interessante zaken vanuit meerdere standpunten worden bekeken.

In een goed zorgproces is vanuit de klant gekeken, wordt over alle schakels samengewerkt, is de uitkomst geindividualiseerd en is het resultaat voor iedere schakel een gevolg en geen doelstelling. Als je dan verschillende deelnemers in die keten samen hebt zie je, in de discussies, juist de afstemmingsproblemen naar voren komen die we dagelijks horen, lezen en zien op en in alle media. Overigens zijn er de laatste jaren al uitgebreide discussies over wie de klant is, en wat de klant wil. Gezamenlijke kijk op die klant en doelstelling aan het eind van de keten is essentieel voor een kwalitatief goed- en kostengecontroleerd proces.

Onvoorspelbaarheden

Alle visies op 2025 (waarom iedereen 2025?), van FMS, Actiz, ZN en nog enkele anderen zijn besproken. Die visies wijken niet veel van elkaar af, maar de aanpak om daar te komen verschilt sterk van elkaar. Iedereen ziet een centrale rol voor zichzelf. Leuk om te zien dat juist in zo’n groep wordt herkend dat het delen van visie en van aanpak juist de eerste stap is om te komen tot een sterkere, moderne gezondheidszorg. Ook leuk is de erkenning dat kwaliteit en kostenbesparing niet elkaars tegenpolen zijn maar elkaar juist versterken.

Een van de oefeningen is om de keten in kaart te brengen met daarbij de onvoorspelbaarheden (die altijd worden opgevangen met onnodige buffers) en de buffers op te zetten voor iedere schakel. Dat vraagt om bekend zijn met de problematiek van de vorige en eventueel volgende schakels. En dat blijkt nu het meest lastige. Want we weten wel wie de schakels zijn, maar hun problemen zijn we nooit zo alert op. Echter ook hun problemen veroorzaken een slechte klantbeleving en hebben invloed op het uiteindelijke resultaat van die totale keten.

Luisteren

Een boeiende discussie volgde op het onderwerp indicatie-explosie. Om te komen tot een goede diagnose en behandeling zijn vandaag veel meer schakels nodig dan 30 jaar geleden. Het effect daarvan op een proces, het effect daarvan op de kosten, maar vooral het effect voor de klantbeleving worden met voorbeelden ondersteund. Anders organiseren is niet moeilijk, maar echt naar elkaar luisteren blijkt juist de kern van het probleem, zo is de uitkomst van de discussie.

Samenwerken in de zorgketen is nodig om tot werkelijke resultaten te komen. Samenwerken gaat nooit lukken als een partij zich boven de anderen stelt (verzekeraar, overheid). Samenwerken gaat nooit lukken als we onszelf overschatten en denken te weten wat die ander voor problemen heeft. Samenwerken gaat lukken als we openstaan ook al strookt dit niet met onze eigen kijk. Samenwerken gaat alleen lukken als we het ketenresultaat boven ons eigen resultaat stellen. Het gevolg zal zijn, dat ons eigen resultaat ook verbetert.

Verandermanagement in de zorg, in de cultuur op alle niveaus, is heel snel nodig om te komen tot een goed proces over alle schakels waarin wordt samengewerkt om die klant goed te kunnen helpen. De visies laten zien dat alle partijen dat nou juist als belangrijkste doel hebben. De sterk verschillende aanpak om daar te komen laat zien dat we nog meer dan 7 jaar nodig hebben om tot dat doel te komen. Vooruitgang kan alleen door los te laten!

Jan Scheffer

Specialist Zorglogistiek

Jan Scheffer_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top