BLOG

Laten we de schotten in de kindzorg slopen!

De twee organisaties voor extramurale specialistische kindzorg hebben onlangs de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) opgericht. Essentieel voor het succes van de invoering van de integrale kindzorg is de professionele coördinatie van de organisaties die bij de zorg zijn betrokken.

Onder BINKZ vallen kinderzorghuizen, kinderverpleegkundige thuiszorgorganisaties en verpleegkundige of medische kinderdagverblijven onder. Wij hebben gekozen voor integrale kindzorg, om te benadrukken dat het ons – als Medische Kindzorgsysteem(MKS)-partner – gaat om de continuïteit van zorg voor kinderen die (medische) zorg nodig hebben.

De invoering van het MKS-gedachtegoed is voor BINKZ belangrijk en betekent onder meer: het invoeren van het overkoepelend zorgplan dat transmuraal zal worden gehanteerd. Dit zorgplan verbindt alle medische aspecten en de hulpbehoeften van kind en gezin, het wordt een verbindende schakel tussen kind en gezin en alle partijen die zich samen inspannen om de beste zorg voor het zieke kind en het gezin te leveren. Het uitgangspunt is steeds: in het ziekenhuis als het moet en thuis als het kan.

Een zo normaal mogelijk leven

Het gaat niet alleen om de zorg die gerelateerd is aan het verpleegkundig handelen, maar ook om de andere kinderleefdomeinen. Essentieel voor het succes van de invoering van de integrale kindzorg is de professionele coördinatie van de organisaties die bij de zorg zijn betrokken. Dat is een voorwaarde voor kind en ouders om regie te kunnen nemen en op deze manier een zo normaal mogelijk leven te hebben.

We weten van ouders hoeveel tijd en aandacht zij kwijt zijn aan de administratieve aspecten zoals de indicatiestelling en de financiering vanuit verschillende regelingen en instanties. Het dekkingsplan is om die reden voor ons een onmisbaar aspect in het overkoepelend zorgplan. De professionele coördinatierol hoort zich niet te beperken tot de inhoudelijke afstemming, maar moet ook zorgen voor de financiële dekking van het plan en alle noodzakelijke interventies.

Mensen in plaats van systemen

Oud-staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn had al het credo om uit te gaan van mensen in plaats van systemen. Wij hebben met BINKZ gekozen voor het bevorderen van deze integrale aanpak. Samen met de MKS Partners hebben we een routemap tot integrale zorg voor ernstig zieke kinderen opgesteld. De routemap richt zich op wat mij al jaren aan het hart gaat: het centraal stellen van zorg en welzijn van kind en gezin. En, misschien nog wel belangrijker, om met het overkoepelend zorgplan écht alle schotten te slopen.

BINKZ wil vanuit de eigen disciplines en in samenwerking met tweede- en derdelijns organisaties, gemeenten, andere kindzorg gerelateerde brancheorganisaties en de financiers werken aan het realiseren van integrale kindzorg. Het zou mooi zijn als meerdere partijen samen hun belang ondergeschikt maken aan het belang van hun doelgroep: kind en gezin.

Nóg mooier zou het zijn als het overkoepelend zorgplan kinderen ook na hun 18e continuïteit van zorg en welzijn gaat bieden. Het betekent: optimale ondersteuning, passend bij de levensfase van de persoon en zijn of haar omgeving, gericht op het streven naar zelfredzaamheid. Integrale zorg is dus zo breed als het leven zelf. Maar laten we nu eerst samen de schotten in de kindzorg gaan slopen!

Jacob Hofdijk

Voorzitter Branchevereniging Integrale Kindzorg BINKZ

Jacob Hofdijk_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top